Jak byly údaje získány.

Obecná psychologie (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
FF:PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1 • 100 %
FF:PSD_DS1 Doktorský seminář I • 100 %
FF:PSD_PSV1 Pramenné studium, výzkum I • 100 %
CST:D02_P2019 Seminar Series in Social Sciences, Humanities and Computer Science • 50 %
2. semestr
FF:PHDZ2 Filozofie pro doktorské studium 2 • 60 %
FF:PSD_DS2 Doktorský seminář II • 60 %
FF:PSD_DS3 Doktorský seminář III • 60 %
FF:PSD_TP1A Textová příprava Ia • 60 %
FF:CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium • 40 %
FF:PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1 • 40 %
FF:PSD_DS1 Doktorský seminář I • 40 %
FF:PSD_PSV1 Pramenné studium, výzkum I • 40 %
FF:PSD_PSV2 Pramenné studium, výzkum II • 40 %
FF:PSD_TMPS Teorie a metodologie psychologie • 40 %
CST:FR_P2020 FRESHERS: Skills for Research Careers • 20 %
2. ročník
3. semestr
FF:PSD_PSV2 Pramenné studium, výzkum II • 75 %
FF:PSD_TMPS Teorie a metodologie psychologie • 75 %
FF:PSD_DS3 Doktorský seminář III • 63 %
FF:PSD_DS4 Doktorský seminář IV • 63 %
FF:PSD_TP1B Textová příprava Ib • 50 %
FF:PSD_OR1 Odborný referát I • 38 %
FF:PSD_OP1 Odborná publikace I • 25 %
FF:CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium • 13 %
FF:PLIN004 Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory I • 13 %
FF:PSD_CJPR2 Cizí jazyk (publikace a referát v CJ - varianta A ) • 13 %
FF:PSD_DS5 Doktorský seminář V • 13 %
FF:PSD_OPS Obecná psychologie (specializační obor) • 13 %
FF:PSD_OR2 Odborný referát II • 13 %
PdF:JV005 Academic Writing_ONLINE • 13 %
CST:D02_P2019 Seminar Series in Social Sciences, Humanities and Computer Science • 13 %
CST:FR FRESHERS: Skills for Research Careers • 13 %
4. semestr
FF:CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium • 75 %
FF:PSD_TP1B Textová příprava Ib • 75 %
FF:PSD_DS4 Doktorský seminář IV • 50 %
FF:PSD_DS5 Doktorský seminář V • 50 %
FF:PSD_OR1 Odborný referát I • 50 %
FF:PSD_PSV3 Pramenné studium, výzkum III • 50 %
FF:PLIN006 Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory II • 25 %
FF:PSD_CJPR1 Cizí jazyk (publikace a referát v CJ - varianta A ) • 25 %
FF:PSD_DS3 Doktorský seminář III • 25 %
FF:PSD_OPS Obecná psychologie (specializační obor) • 25 %
FF:PSD_OP1 Odborná publikace I • 25 %
FF:PSD_OP2 Odborná publikace II • 25 %
FF:PSD_PSV2 Pramenné studium, výzkum II • 25 %
FF:PSD_SPP Speciální přednáška • 25 %
3. ročník
5. semestr
FF:PSD_DS5 Doktorský seminář V • 43 %
FF:PSD_DS6 Doktorský seminář VI • 43 %
FF:PSD_PSV3 Pramenné studium, výzkum III • 43 %
FF:PSD_SPP Speciální přednáška • 29 %
FF:PSD_TP1B Textová příprava Ib • 29 %
FF:PSD_TP1C Textová příprava Ic • 29 %
FF:PSD_CJPR1 Cizí jazyk (publikace a referát v CJ - varianta A ) • 14 %
FF:PSD_OPS Obecná psychologie (specializační obor) • 14 %
FF:PSD_OP1 Odborná publikace I • 14 %
FF:PSD_OP2 Odborná publikace II • 14 %
FF:PSD_OR1 Odborný referát I • 14 %
FF:PSD_OR2 Odborný referát II • 14 %
CST:IGA_CJV_PS Project Skills in English • 14 %
6. semestr
FF:PSD_DS6 Doktorský seminář VI • 56 %
FF:PSD_TP1C Textová příprava Ic • 56 %
FF:PSD_OPS Obecná psychologie (specializační obor) • 44 %
FF:PSD_PSV3 Pramenné studium, výzkum III • 44 %
FF:PSD_DS5 Doktorský seminář V • 33 %
FF:PSD_DS7 Doktorský seminář VII • 33 %
FF:PSD_OP1 Odborná publikace I • 33 %
FF:PSD_CJPR2 Cizí jazyk (publikace a referát v CJ - varianta A ) • 22 %
FF:PSD_OR2 Odborný referát II • 22 %
FF:PSD_PSV4 Pramenné studium, výzkum IV • 22 %
FF:JSB022 Jazyk jako nabitá zbraň • 11 %
FF:PSD_OP2 Odborná publikace II • 11 %
FF:PSD_OR1 Odborný referát I • 11 %
FF:PSD_SPP Speciální přednáška • 11 %
FF:PSD_TMPS Teorie a metodologie psychologie • 11 %
FF:PSD_TP2 Textová příprava II • 11 %
4. ročník
7. semestr
FF:PSD_DS8 Doktorský seminář VIII • 60 %
FF:PSD_DS7 Doktorský seminář VII • 40 %
FF:PSD_OR2 Odborný referát II • 40 %
FF:PSD_TP1C Textová příprava Ic • 40 %
FF:PSD_DS5 Doktorský seminář V • 20 %
FF:PSD_OP2 Odborná publikace II • 20 %
FF:PSD_PSV4 Pramenné studium, výzkum IV • 20 %
FF:PSD_TP1D Textová příprava Id • 20 %
FF:PSD_ZSSP Zahraniční semestrální studijní pobyt • 20 %
8. semestr
FF:PSD_DS8 Doktorský seminář VIII • 57 %
FF:PSD_TP1D Textová příprava Id • 57 %
FF:PSD_PSV4 Pramenné studium, výzkum IV • 43 %
FF:PSD_DS7 Doktorský seminář VII • 29 %
FF:PSD_OPS Obecná psychologie (specializační obor) • 29 %
FF:PRAC_POBYT Zahraniční pracovní pobyt • 14 %
FF:PSD_CJPR2 Cizí jazyk (publikace a referát v CJ - varianta A ) • 14 %
FF:PSD_DP Disertační práce • 14 %
FF:PSD_SPP Speciální přednáška • 14 %
FF:PSD_TDP Teze disertační práce • 14 %
FF:PSD_TP2 Textová příprava II • 14 %
CST:FR_J2021 FRESHERS: Skills for Research Careers • 14 %

Údaje byly předpočítány: 31. 7. 2021 11:34

Všechny obory fakulty