Jak byly údaje získány.

Obecná psychologie (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
FF:PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1 • 57 %
FF:PSD_DS1 Doktorský seminář I • 57 %
FF:PSD_PSV1 Pramenné studium, výzkum I • 57 %
FF:PHDZ2 Filozofie pro doktorské studium 2 • 43 %
FF:PSD_DS2 Doktorský seminář II • 43 %
FF:PSD_TP1A Textová příprava Ia • 43 %
FF:AJ92112 Seminář výzkumníků v Eye-Trackingu • 14 %
FF:CJV_D_N Německý jazyk pro doktorské studium • 14 %
FF:DO1 Společné přednášky • 14 %
2. semestr
FF:PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1 • 50 %
FF:PHDZ2 Filozofie pro doktorské studium 2 • 50 %
FF:PSD_DS1 Doktorský seminář I • 50 %
FF:PSD_DS2 Doktorský seminář II • 50 %
FF:PSD_PSV1 Pramenné studium, výzkum I • 50 %
FF:PSD_TP1A Textová příprava Ia • 50 %
2. ročník
3. semestr
FF:PSD_DS3 Doktorský seminář III • 50 %
FF:PSD_DS4 Doktorský seminář IV • 50 %
FF:PSD_PSV2 Pramenné studium, výzkum II • 50 %
FF:PSD_TMPS Teorie a metodologie psychologie • 50 %
FF:PSD_OR1 Odborný referát I • 30 %
FF:CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium • 20 %
FF:PSD_TP1A Textová příprava Ia • 20 %
FF:PSD_TP1B Textová příprava Ib • 20 %
4. semestr
FF:PSD_DS4 Doktorský seminář IV • 45 %
FF:PSD_PSV2 Pramenné studium, výzkum II • 45 %
FF:PSD_DS3 Doktorský seminář III • 36 %
FF:PSD_OR1 Odborný referát I • 36 %
FF:PSD_TP1B Textová příprava Ib • 36 %
FF:PSD_TMPS Teorie a metodologie psychologie • 27 %
3. ročník
5. semestr
FF:PSD_PSV3 Pramenné studium, výzkum III • 56 %
FF:PSD_DS6 Doktorský seminář VI • 44 %
FF:PSD_TP1C Textová příprava Ic • 33 %
FF:PSD_DS5 Doktorský seminář V • 22 %
FF:PSD_OP1 Odborná publikace I • 22 %
FF:PSD_TMPS Teorie a metodologie psychologie • 22 %
FF:PSD_TP1B Textová příprava Ib • 22 %
FF:CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium • 11 %
FF:PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1 • 11 %
FF:PHDZ2 Filozofie pro doktorské studium 2 • 11 %
FF:PSD_CJPR2 Cizí jazyk (publikace a referát v CJ - varianta A ) • 11 %
FF:PSD_DS3 Doktorský seminář III • 11 %
FF:PSD_DS7 Doktorský seminář VII • 11 %
FF:PSD_OPS Obecná psychologie (specializační obor) • 11 %
FF:PSD_OR1 Odborný referát I • 11 %
FF:PSD_OR2 Odborný referát II • 11 %
FF:PSD_TP2 Textová příprava II • 11 %
FSS:PSY532 R101: Praktický úvod pro používání statistického programu R • 11 %
FI:IB002 Algoritmy a datové struktury I • 11 %
FI:IB109 Návrh a implementace paralelních systémů • 11 %
FI:PB153 Operační systémy a jejich rozhraní • 11 %
FI:PB156 Počítačové sítě • 11 %
FI:PV168 Seminář z programování v jazyce Java • 11 %
FI:PV183 Technologie počítačových sítí • 11 %
6. semestr
FF:PSD_DS6 Doktorský seminář VI • 44 %
FF:PSD_TP1C Textová příprava Ic • 44 %
FF:PSD_DS5 Doktorský seminář V • 33 %
FF:PSD_PSV3 Pramenné studium, výzkum III • 33 %
FF:PSD_DS7 Doktorský seminář VII • 22 %
FF:PSD_OP1 Odborná publikace I • 22 %
FF:PSD_PSV4 Pramenné studium, výzkum IV • 22 %
FF:PSD_SPP Speciální přednáška • 22 %
FF:PSD_TP1B Textová příprava Ib • 22 %
FF:KPM01 Kurz projektového managementu • 11 %
FF:MKM11 Metody kritického myšlení • 11 %
FF:PSB_668 Critical study of scientific literature • 11 %
FF:PSD_DS8 Doktorský seminář VIII • 11 %
FF:PSD_OPS Obecná psychologie (specializační obor) • 11 %
FF:PSD_OP2 Odborná publikace II • 11 %
FF:PSD_OR2 Odborný referát II • 11 %
FF:PSD_TP1D Textová příprava Id • 11 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ • 11 %
4. ročník
7. semestr
FF:PSD_OR2 Odborný referát II • 43 %
FF:PSD_PSV4 Pramenné studium, výzkum IV • 43 %
FF:PSD_DS7 Doktorský seminář VII • 29 %
FF:PSD_DS8 Doktorský seminář VIII • 29 %
FF:PSD_OP2 Odborná publikace II • 14 %
FF:PSD_OR1 Odborný referát I • 14 %
FF:PSD_TP1C Textová příprava Ic • 14 %
FF:PSD_TP1D Textová příprava Id • 14 %
FF:PSD_TP2 Textová příprava II • 14 %
FF:VIKMB72 Eye-tracking v humanitních vědách I • 14 %
8. semestr
FF:PSD_DS7 Doktorský seminář VII • 40 %
FF:PSD_DS8 Doktorský seminář VIII • 40 %
FF:PSD_PSV4 Pramenné studium, výzkum IV • 40 %
FF:PSD_SPP Speciální přednáška • 40 %
FF:PSD_TP1D Textová příprava Id • 40 %
FF:PSD_CJPR1 Cizí jazyk (publikace a referát v CJ - varianta A ) • 20 %
FF:PSD_DS5 Doktorský seminář V • 20 %
FF:PSD_OP1 Odborná publikace I • 20 %
FF:PSD_PSV1 Pramenné studium, výzkum I • 20 %
FF:PSD_PSV2 Pramenné studium, výzkum II • 20 %
FF:PSD_PSV3 Pramenné studium, výzkum III • 20 %
FF:PSD_TDP Teze disertační práce • 20 %

Údaje byly předpočítány: 21. 9. 2019 11:20

Všechny obory fakulty