Jak byly údaje získány.

Hudební věda (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
FF:VHDPS1 Pramenné studium, výzkum 1 • 83 %
FF:VHDS1 Seminář hudební vědy 1 • 83 %
FF:VHDTP1 Textová příprava 1 • 83 %
FF:PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1 • 33 %
FF:VHDHIS1 Speciální přednáška z historické muzikologie I • 33 %
FF:CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium • 17 %
FF:SUP006 Kompendium pro učitele • 17 %
FF:SUS_60A Znamení zrodu: kapitoly o českém obrození I. • 17 %
FF:VHD Management vědeckého výzkumu • 17 %
FF:VHDPS2 Pramenné studium, výzkum 2 • 17 %
FF:VHDS2 Seminář hudební vědy 2 • 17 %
FF:VHDTP2 Textová příprava 2 • 17 %
2. semestr
FF:VHDPS2 Pramenné studium, výzkum 2 • 71 %
FF:VHDS2 Seminář hudební vědy 2 • 71 %
FF:VHDTP2 Textová příprava 2 • 57 %
FF:VHDHIS2 Speciální přednáška z historické muzikologie II • 29 %
FF:VHDRF1 Odborný referát 1 • 29 %
FF:VHDS3 Seminář hudební vědy 3 • 29 %
FF:VHDTP3 Textová příprava 3 • 29 %
FF:HV_615 Muzikologická laboratoř • 14 %
FF:NJ_002 Němčina - mírně pokročilí • 14 %
FF:VHDJ_DS01 Publikace a referát v cizím jazyce 1 • 14 %
FF:VHDSYS2 Speciální přednáška ze systematické muzikologie II • 14 %
CST:FR_P2020 FRESHERS: Skills for Research Careers • 14 %
2. ročník
3. semestr
FF:VHDS3 Seminář hudební vědy 3 • 83 %
FF:VHDTP3 Textová příprava 3 • 83 %
FF:PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1 • 33 %
FF:VHDS4 Seminář hudební vědy 4 • 33 %
FF:VHDM1 Speciální přednáška 1 • 25 %
FF:VHDRF1 Odborný referát 1 • 25 %
FF:VHDRF2 Odborný referát 2 • 25 %
FF:VHDTP4 Textová příprava 4 • 25 %
FF:CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium • 17 %
FF:VHDHIS2 Speciální přednáška z historické muzikologie II • 17 %
FF:VHDPS2 Pramenné studium, výzkum 2 • 17 %
FF:VHDTP2 Textová příprava 2 • 17 %
FF:VHDX1 Praktické kurzy 1 • 17 %
4. semestr
FF:VHDTP4 Textová příprava 4 • 89 %
FF:VHDS4 Seminář hudební vědy 4 • 78 %
FF:VHDS5 Seminář hudební vědy 5 • 78 %
FF:VHDHIS2 Speciální přednáška z historické muzikologie II • 33 %
FF:VHDHIS3 Speciální přednáška historická • 33 %
FF:VHDM1 Speciální přednáška 1 • 33 %
FF:VHDRF2 Odborný referát 2 • 33 %
FF:VHDSYS2 Speciální přednáška ze systematické muzikologie II • 33 %
FF:VHDTP5 Textová příprava 5 • 33 %
FF:VHD Management vědeckého výzkumu • 22 %
FF:VHDCJ1 Cizí jazyk – varianta B • 22 %
FF:VHDJ_DS01 Publikace a referát v cizím jazyce 1 • 22 %
FF:VHDPS2 Pramenné studium, výzkum 2 • 22 %
FF:CJV_D_N Německý jazyk pro doktorské studium • 11 %
FF:HV_615 Muzikologická laboratoř • 11 %
FF:VHDJ_DS02 Publikace a referát v cizím jazyce 2 • 11 %
FF:VHDM3 Speciální přednáška 3 • 11 %
FF:VHDP Vědecko-výzkumná praxe • 11 %
FF:VHDPS1 Pramenné studium, výzkum 1 • 11 %
FF:VHDP1 Vědecko-výzkumná praxe 1 • 11 %
FF:VHDRF1 Odborný referát 1 • 11 %
FF:VHDRF3 Odborný referát 3 • 11 %
FF:VHDSYS3 Speciální přednáška ze systematické muzikologie III • 11 %
FF:VHDS3 Seminář hudební vědy 3 • 11 %
FF:VHDTP3 Textová příprava 3 • 11 %
3. ročník
5. semestr
FF:VHDS5 Seminář hudební vědy 5 • 60 %
FF:VHDTP5 Textová příprava 5 • 60 %
FF:VHDP1 Vědecko-výzkumná praxe 1 • 40 %
FF:JSBSL210 Slovinština pro začátečníky I • 20 %
FF:PHDZ2 Filozofie pro doktorské studium 2 • 20 %
FF:VHDJ_DS01 Publikace a referát v cizím jazyce 1 • 20 %
FF:VHDM1 Speciální přednáška 1 • 20 %
FF:VHDRF1 Odborný referát 1 • 20 %
FF:VHDRF2 Odborný referát 2 • 20 %
FF:VHDRF3 Odborný referát 3 • 20 %
FF:VHDSYS1 Speciální přednáška ze systematické muzikologie I • 20 %
FF:VHDS4 Seminář hudební vědy 4 • 20 %
FF:VHDS6 Seminář hudební vědy 6 • 20 %
FF:VHDTP3 Textová příprava 3 • 20 %
FF:VHDTP4 Textová příprava 4 • 20 %
6. semestr
FF:VHDS6 Seminář hudební vědy 6 • 63 %
FF:VHDP1 Vědecko-výzkumná praxe 1 • 38 %
FF:VHDTP5 Textová příprava 5 • 38 %
FF:VHDTP6 Textová příprava 6 • 38 %
FF:VHDJ_DS01 Publikace a referát v cizím jazyce 1 • 25 %
FF:VHDM1 Speciální přednáška 1 • 25 %
FF:VHDM2 Speciální přednáška 2 • 25 %
FF:VHDP Vědecko-výzkumná praxe • 25 %
FF:VHDP2 Vědecko-výzkumná praxe 2 • 25 %
FF:VHDRF3 Odborný referát 3 • 25 %
FF:VHDCJ1 Cizí jazyk – varianta B • 13 %
FF:VHDHIS3 Speciální přednáška historická • 13 %
FF:VHDM4 Speciální přednáška 4 • 13 %
FF:VHDPP Pedagogická praxe • 13 %
FF:VHDRF2 Odborný referát 2 • 13 %
FF:VHDSYS1 Speciální přednáška ze systematické muzikologie I • 13 %
FF:VHDSYS2 Speciální přednáška ze systematické muzikologie II • 13 %
FF:VHDS5 Seminář hudební vědy 5 • 13 %
FF:VHDTP4 Textová příprava 4 • 13 %
FF:VHDX1 Praktické kurzy 1 • 13 %
CST:FR_J2021 FRESHERS: Skills for Research Careers • 13 %
4. ročník
7. semestr
FF:VHDJ_DS01 Publikace a referát v cizím jazyce 1 • 33 %
FF:VHDJ_DS02 Publikace a referát v cizím jazyce 2 • 33 %
FF:VHDSYS2 Speciální přednáška ze systematické muzikologie II • 33 %
FF:VHDS6 Seminář hudební vědy 6 • 33 %
FF:VHDCJ1 Cizí jazyk – varianta B • 17 %
FF:VHDM3 Speciální přednáška 3 • 17 %
FF:VHDRF3 Odborný referát 3 • 17 %
FF:VHDTP5 Textová příprava 5 • 17 %
FF:VHDTP6 Textová příprava 6 • 17 %
8. semestr
FF:VHD Management vědeckého výzkumu • 60 %
FF:DO2 Společné přednášky • 20 %
FF:VHDJ_DS02 Publikace a referát v cizím jazyce 2 • 20 %
FF:VHDM3 Speciální přednáška 3 • 20 %
FF:VHDM4 Speciální přednáška 4 • 20 %
FF:VHDPP Pedagogická praxe • 20 %
FF:VHDTP5 Textová příprava 5 • 20 %
FF:VHDX1 Praktické kurzy 1 • 20 %
FF:VH_759 Praxe v hudebním archivu • 20 %

Údaje byly předpočítány: 31. 7. 2021 11:34

Všechny obory fakulty