Jak byly údaje získány.

Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury (doktorské kombinované)

1. ročník
1. semestr
FF:DVD012 Metodologický seminář I • 50 %
FF:FAVD007 Zahraniční stáž • 50 %
2. semestr
FF:DVE064 Overheated identities: Ideological frictions in the world of 2019 (Thomas Hylland Eriksen) • 50 %
FF:FAVZ073 Visual Culture, Conflict and Migration • 50 %
FF:FAVZ074 Media, Cinema and Controversy • 50 %
2. ročník
3. semestr
FF:FAVD003 Disertační seminář (I-IV) • 100 %
4. semestr
FF:FAVD003 Disertační seminář (I-IV) • 100 %
FF:FAVD005 Pedagogická praxe (I-III) • 100 %
FF:FAVD006 Publikační praxe (I-III) • 100 %
3. ročník
7. semestr
FF:DVE053 Pankowski and Theatre as the Medium of Memory (Agata Chalupnik) • 100 %
FF:DVE054 Jakob Levi Moreno: Psychodrama (Brigitte Marschall) • 100 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty