Jak byly údaje získány.

Český jazyk (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
FF:CJDX01 Doktorský seminář I • 100 %
FF:CJDX09 Obecná metodologie I • 100 %
FF:CJDX11 Jazyková příprava I • 100 %
2. semestr
FF:CJDX02 Doktorský seminář II • 100 %
FF:CJDX10 Obecná metodologie II • 100 %
FF:CJD15 Odborný referát I • 100 %
FF:PLIN023 Odborná přednáška a exkurze II • 100 %
2. ročník
3. semestr
FF:CJDX03 Doktorský seminář III • 100 %
FF:CJDX13 Textová příprava I • 100 %
FF:CJJ35 Moderní technologie ve výuce češtiny jako cizího jazyka • 100 %
FF:PGDS00EV Etika výzkumu • 100 %
5. semestr
FF:CJDX05 Doktorský seminář V • 100 %
3. ročník
6. semestr
FF:CJDX06 Doktorský seminář VI • 100 %
FF:CJBB200 Current Work in Nanosyntax • 50 %
FF:CJBB61 Fonologie – výběrový seminář • 50 %
FF:CJDX14 Odborná publikace I • 50 %
FF:CJDX21 Státní závěrečná zkouška doktorská • 50 %
FF:CJDY24 Výuka • 50 %
FF:PLIN022 Využití korpusů při výuce češtiny jako cizího jazyka • 50 %
FF:PLIN048 Základy programování pro humanitní obory • 50 %
7. semestr
FF:CJDX07 Doktorský seminář VII • 100 %
FF:CJDX17 Odborný referát II • 100 %
4. ročník
8. semestr
FF:CJDX08 Doktorský seminář VIII • 100 %
FF:CJDX13 Textová příprava I • 100 %
FF:CJBB200 Current Work in Nanosyntax • 50 %
FF:CJDX11 Jazyková příprava I • 50 %

Údaje byly předpočítány: 19. 9. 2020 11:37

Všechny obory fakulty