Jak byly údaje získány.

Klasická filologie (doktorské prezenční)

1. ročník
4. semestr
FF:CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium • 100 %
FF:KFDPS3 Pramenné studium, výzkum III • 100 %
FF:NARD50 Metodologie literární vědy • 100 %
5. semestr
FF:KFDSP2 Speciální přednáška II • 100 %
FF:KFDTP3 Textová příprava III • 100 %
2. ročník
6. semestr
FF:DSMB26 Introduction into Papyrology • 100 %
FF:KFDOR Odborný referát • 100 %
FF:KFDPS4 Pramenné studium, výzkum IV • 100 %
FF:KFDTP4 Textová příprava IV • 100 %
7. semestr
FF:CLDS_A26 Metody, analýzy a interpretace • 50 %
FF:DSBCA25 Topografie starověkého Říma a Itálie • 50 %
FF:DSBCB43 The Etruscan Civilisation: History, Language and Culture • 50 %
FF:KFDSP3 Speciální přednáška III • 50 %
FF:KFDTP3 Textová příprava III • 50 %
FF:KFDZS Zahraniční studijní stáž • 50 %
FF:LJ453 Expert lectures • 50 %
3. ročník
8. semestr
FF:KFDDP Doktorská práce • 100 %
FF:KFDOP Odborná publikace • 100 %
FF:KFDTD Teze disertační práce • 100 %
FF:KFDTP4 Textová příprava IV • 100 %

Údaje byly předpočítány: 18. 9. 2021 11:38

Všechny obory fakulty