Jak byly údaje získány.

Literární komparatistika (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
FF:PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1 • 75 %
FF:LKDS27 Antická literatura • 50 %
FF:LKDS28 Světové literatury a světová literatura • 50 %
FF:CJBC572 Literární feminismus od 70. let 20. století po současnost • 25 %
FF:DO1 Společné přednášky • 25 %
FF:JAP402 Japonsko očima Haruki Murakamiho • 25 %
FF:RTDS12 Teorie literatury • 25 %
FF:SJIIA105 Španělská literatura 20.století I • 25 %
FF:SJIIA117 Španělská literatura 20.století II • 25 %
2. semestr
FF:RTDS07 Obecná metodologie • 50 %
FF:LKDS05 Studijní stáž v zahraničí • 25 %
FF:LKDS25 Pramenné studium • 25 %
FF:LKDS46 Referát na konferenci v zahraničí • 25 %
2. ročník
3. semestr
FF:LKDS26 Literární medievistika • 67 %
FF:LKDS30 Doktorský seminář • 67 %
FF:BAX403 Maďarština III. • 33 %
FF:JSBHR210 Chorvatština pro začátečníky I • 33 %
FF:LKDS25 Pramenné studium • 33 %
FF:LKDS28 Světové literatury a světová literatura • 33 %
FF:NJ_001 Němčina pro studenty jiných oborů • 33 %
FF:ROMDJK Vícejazyčnost a kulturní rozhraní • 33 %
FF:RTDS12 Teorie literatury • 33 %
PdF:NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2 • 33 %
4. semestr
FF:LKDS01 Publikace v cizím jazyce I • 50 %
FF:LKDS02 Referát v cizím jazyce I • 50 %
3. ročník
6. semestr
FF:ESA199 Estetika v Čechách a na Moravě • 100 %
FF:FADS16 Srovnávání věcných a uměleckých žánrů • 100 %
FF:LKDS45 Referát na konferenci v tuzemsku • 100 %

Údaje byly předpočítány: 8. 8. 2020 11:50

Všechny obory fakulty