Jak byly údaje získány.

Literární komparatistika (doktorské kombinované)

1. ročník
3. semestr
FF:LKDS25 Pramenné studium • 100 %
4. semestr
FF:LKDS27 Antická literatura • 100 %
FF:LKDS43 Publikovaný odborný text v tuzemsku • 100 %
FF:LKDS45 Referát na konferenci v tuzemsku • 100 %
2. ročník
5. semestr
FF:LKDS46 Referát na konferenci v zahraničí • 100 %
FF:STDS11 Slovanské literatury 2. pol. 20. stol. a počátku 21. stol. • 100 %
8. semestr
FF:RTDS18 Literární genologie • 100 %

Údaje byly předpočítány: 8. 8. 2020 11:50

Všechny obory fakulty