Jak byly údaje získány.

Románské jazyky (doktorské kombinované)

1. ročník
6. semestr
FF:ROMJASEM3 Doktorský seminář III • 100 %
7. semestr
FF:CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium • 100 %
FF:ROMDOP01 Odborná publikace I • 100 %
FF:ROMDTP3 Textová příprava III • 100 %
FF:ROMZG Žádost o grant • 100 %
2. ročník
8. semestr
FF:ROMZG Žádost o grant • 100 %
FF:ROMDOP02 Odborná publikace II • 50 %
FF:ROMDOP03 Publikační výstup A • 50 %
FF:ROMDOP04 Publikační výstup B • 50 %
FF:ROMDP Disertační práce • 50 %
FF:ROMDR2 Odborný referát II • 50 %
FF:ROMDR3 Odborný referát III • 50 %
FF:ROMDTP1 Textová příprava I • 50 %
FF:ROMDTP3 Textová příprava III • 50 %
FF:ROMDZKJ Doktorská zkouška • 50 %
FF:ROMJASEM4 Doktorský seminář IV • 50 %

Údaje byly předpočítány: 19. 9. 2020 11:37

Všechny obory fakulty