Jak byly údaje získány.

Literatury v angličtině (doktorské kombinované)

1. ročník
1. semestr
FF:AJ34010 Cizí jazyk I • 100 %
FF:AJ34120 Literární hodnoty a kanonicita • 100 %
2. semestr
FF:AJ34210 Seminář v rámci specializace I • 100 %
FF:AJ34220 Seminář v rámci specializace II • 100 %
FF:PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1 • 100 %
2. ročník
4. semestr
FF:AJ34030 Výzkumné aktivity • 100 %
FF:AJ34130 Sociologie literárního textu • 100 %
FF:AJ34240 Seminář v rámci specializace IV • 100 %
5. semestr
FF:AJ34310 Seminář k disertační práci I • 100 %
FF:PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1 • 100 %
FF:AJ34150 Překlad odborného literárněvědného textu • 50 %
FF:AJ38400 Teze disertační práce • 50 %
3. ročník
6. semestr
FF:AJ34001 Obecná metodologie oboru • 50 %
FF:AJ34110 Literární anglistika • 50 %
FF:AJ34320 Seminář k disertační práci II • 50 %
FF:AJ38450 Kolokvium k disertační práci • 50 %
7. semestr
FF:AJ34030 Výzkumné aktivity • 100 %
FF:AJ34150 Překlad odborného literárněvědného textu • 100 %
FF:AJ34330 Seminář k disertační práci III • 100 %

Údaje byly předpočítány: 8. 8. 2020 11:50

Všechny obory fakulty