Dějiny starověku (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FF:DSBCA008 Dějiny Řecka II. - seminář • 100 %
FF:DSBCA015 Interpretační seminář I. • 100 %
FF:LJ603 Latina pro nelatináře III • 100 %
FF:MED05 Přehled antické řecké literatury • 100 %
FF:RLB238 Řecké náboženství • 100 %
3. ročník
5. semestr
FF:DSBCA011 Dějiny Říma II • 67 %
FF:DSBCA012 Dějiny Říma II. - seminář • 67 %
FF:DSBCA015 Interpretační seminář I. • 67 %
FF:AEB_A10 Geodézie v archeologii • 33 %
FF:AES_801 Praxe archeologické prospekce • 33 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 33 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 33 %
FF:DSBCA006 Dějiny Řecka I - seminář • 33 %
FF:DSBCA008 Dějiny Řecka II. - seminář • 33 %
FF:DSBCA013 Přechodné období mezi antikou a středověkem • 33 %
FF:DSBCA016 Interpretační seminář II. • 33 %
FF:DSBCA24 Topografie starověkého Řecka • 33 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 33 %
FF:KLA_011 Hranice římského světa • 33 %
FF:KLA_013 Seminář k archeologii západního Středomoří • 33 %
FF:KR013 Klasická řečtina pro neoborové studenty I • 33 %
FF:LJ602 Latina pro nelatináře II • 33 %
FF:LJ603 Latina pro nelatináře III • 33 %
FF:MED05 Přehled antické řecké literatury • 33 %
6. semestr
FF:DSBCA016 Interpretační seminář II. • 67 %
FF:LJ604 Latina pro nelatináře IV • 67 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 33 %
FF:DSBCA010 Dějiny Říma I. - seminář • 33 %
FF:DSBCA013 Přechodné období mezi antikou a středověkem • 33 %
FF:DSBCA014 Přechodné období mezi antikou a středověkem - seminář • 33 %
FF:DSBCD Seminář k bakalářské diplomové práci • 33 %
FF:DSBCDIPL Bakalářská diplomová práce • 33 %
FF:MED03N Dějiny Středomoří ve středověku, novověku a současnosti • 33 %
FF:MED06 Přehled antické římské literatury • 33 %
FSpS:P980 Tělesná výchova – Zumba • 33 %

Údaje byly předpočítány: 6. 8. 2022 11:42

Všechny obory fakulty