Jak byly údaje získány.

Dějiny starověku (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:DSBCA001 Úvod do studia dějin starověku • 75 %
FF:DSBCA003 Dějiny Předního východu • 75 %
FF:DSBCA004 Dějiny Předního východu - seminář • 75 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 75 %
FF:DSBCA002 Proseminář k dějinám starověku • 25 %
FF:DSBCA026 Dějiny starověkého práva I • 25 %
FF:DSBCB040 Starověká Sparta • 25 %
FF:DSBCB041 Dějiny Izraele ve starověku (11.-7. st. př. Kr.) • 25 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 25 %
FF:LJSPFF Latina přímou metodou I • 25 %
FF:PAPVB_34 Proměny pohřebního ritu v pravěku a starověku Předního východu • 25 %
FF:RLB401 Náboženství světa II: Východ • 25 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 25 %
2. semestr
FF:DSBCA005 Dějiny Řecka I. • 80 %
FF:KRBCB22 Láska a sex v antickém Řecku - vybrané kapitoly • 60 %
FF:RLB238 Řecké náboženství • 60 %
FF:DSBCA006 Dějiny Řecka I - seminář • 40 %
FF:DSBCB021 Dějiny starověkého „sportu“ (Řím) • 40 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 40 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 20 %
FF:DSBCA002 Proseminář k dějinám starověku • 20 %
FF:DSBCA007 Dějiny Řecka II. • 20 %
FF:DSBCA009 Dějiny Říma I. • 20 %
FF:DSBCA027 Dějiny starověkého práva II • 20 %
FF:DSBCB004 Prameny a starověký Řím • 20 %
FF:DSBCB008 Postavení křesťanů v římském státu a Bible • 20 %
FF:DSBCB010 Věci božské a věci lidské – právo a náboženství starověkého Říma • 20 %
FF:DSBCB016 Srovnávací mytologie • 20 %
FF:DSBCB031 Orientální a mysterijní kulty antického Středomoří • 20 %
FF:KLBCB30 Antické reálie • 20 %
FF:KLB_003 Special Topics of the Classical Archaeology II. • 20 %
FF:KRBCA07 Latinský jazyk pro neoborové studenty I • 20 %
FF:KRBCA13 Klasická řečtina pro neoborové studenty I • 20 %
FF:LJMGRB08 Řecká filozofie klasického období: Sókratés, Platón, Aristotelés • 20 %
FF:RLB666 Konec světa • 20 %
FSpS:P969 Tělesná výchova - AcroYoga • 20 %
2. ročník
3. semestr
FF:DSBCA007 Dějiny Řecka II. • 100 %
FF:DSBCA008 Dějiny Řecka II. - seminář • 67 %
FF:KRBCA07 Latinský jazyk pro neoborové studenty I • 67 %
FF:LJMGRB07 Nejstarší řecká filozofie: Předsókratici a sofisté • 56 %
FF:MED05 Přehled antické řecké literatury • 56 %
FF:DSBCA002 Proseminář k dějinám starověku • 44 %
FF:KRBCA13 Klasická řečtina pro neoborové studenty I • 33 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 22 %
FF:DSBCA003 Dějiny Předního východu • 22 %
FF:DSBCB29 Vikingové na mořích i na pevnině • 22 %
FF:DSBCB44 Alexander the Great • 22 %
FF:DSMB01 Dějiny starověkého vojenství - Řecko • 22 %
FF:DSMGRB01 Dějiny starověkého vojenství - Řecko • 22 %
FF:LJMGRB67 From an old world to a new one? Changes and continuities between the Roman High Empire and Christian Late Antiquity • 22 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 22 %
FF:AJL06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I • 11 %
FF:AJ07002 Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury • 11 %
FF:DSBCA001 Úvod do studia dějin starověku • 11 %
FF:DSBCA004 Dějiny Předního východu - seminář • 11 %
FF:DSBCA009 Dějiny Říma I. • 11 %
FF:DSBCA010 Dějiny Říma I. - seminář • 11 %
FF:DSBCA026 Dějiny starověkého práva I • 11 %
FF:DSBCB008 Postavení křesťanů v římském státu a Bible • 11 %
FF:DSBCB010 Věci božské a věci lidské – právo a náboženství starověkého Říma • 11 %
FF:DSBCB022 Studijní soustředění • 11 %
FF:DSBCB026 Zdraví, životní styl a medicína ve starověku • 11 %
FF:DSBCB027 Nelítostný svět: práce, násilí a smrt ve starověké římské společnosti • 11 %
FF:DSBCB029 Vikingové na mořích i na pevnině • 11 %
FF:DSBCB031 Orientální a mysterijní kulty antického Středomoří • 11 %
FF:DSBCB033 Dějiny Židů ve starověku • 11 %
FF:DSBCB31 Orientální a mysterijní kulty antického Středomoří • 11 %
FF:DSBCB34 Římské trestní právo • 11 %
FF:DSBCB36 Dějiny starověku pro neoborové studenty (Přední východ, Egypt, Řecko) • 11 %
FF:DSBCB40 Starověká Sparta • 11 %
FF:DSBCB42 Od Kýra k Alexandrovi: dejinami achajmenovskej Perzie • 11 %
FF:DSBCB43 The Etruscan Civilisation: History, Language and Culture • 11 %
FF:DSMB22 Selected Issues in the History of the Nabataean Kingdom • 11 %
FF:DSMGRB13 Sběratelství a antika • 11 %
FF:ESAA24 Selected Chapters from the European Arts and Aesthetics • 11 %
FF:KLBCA01 Úvod do studia klasické archeologie • 11 %
FF:KRBCA09 Latinský jazyk pro neoborové studenty III • 11 %
FF:KRBCB22 Láska a sex v antickém Řecku - vybrané kapitoly • 11 %
FF:LJMGRB08 Řecká filozofie klasického období: Sókratés, Platón, Aristotelés • 11 %
FF:LJMGRB31 Etika starověkých civilizací I • 11 %
FF:MEDMGR13 Jazykový seminář arabštiny I • 11 %
FF:MEDMGR14 Jazykový seminář arabštiny II • 11 %
FF:MED06 Přehled antické římské literatury • 11 %
FF:MED12 Renesanční humanismus • 11 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 11 %
FF:RLB238 Řecké náboženství • 11 %
FF:RLB666 Konec světa • 11 %
FSS:BSS191 Soudobé ozbrojené konflikty • 11 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 11 %
FSpS:P978 Tělesná výchova - Volejbal • 11 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 11 %
4. semestr
FF:MED06 Přehled antické římské literatury • 88 %
FF:DSBCA009 Dějiny Říma I. • 75 %
FF:DSBCA010 Dějiny Říma I. - seminář • 75 %
FF:LJMGRB08 Řecká filozofie klasického období: Sókratés, Platón, Aristotelés • 75 %
FF:DSBCB22 Studijní soustředění • 50 %
FF:LJ602 Latina pro nelatináře II • 50 %
FF:RLB206 Římské náboženství • 50 %
FF:DSBCB022 Studijní soustředění • 38 %
FF:RLB238 Řecké náboženství • 38 %
FF:DSBCA006 Dějiny Řecka I - seminář • 25 %
FF:DSBCB021 Dějiny starověkého „sportu“ (Řím) • 25 %
FF:DSBCB39 Expedice po stopách tažení Alexandra Velikého • 25 %
FF:KRBCA08 Latinský jazyk pro neoborové studenty II • 25 %
FF:LJ402 Antická mytologie: hrdinské mýty • 25 %
FF:CJJ04 Současný český jazyk – morfologie • 13 %
FF:CJJ11 Morfologie – přednáška • 13 %
FF:DSBCA008 Dějiny Řecka II. - seminář • 13 %
FF:DSBCA013 Přechodné období mezi antikou a středověkem • 13 %
FF:DSBCA014 Přechodné období mezi antikou a středověkem - seminář • 13 %
FF:DSBCA22 Dějiny starověkého Předního východu II • 13 %
FF:DSBCB030 Dějiny a rekonstrukce antického sportu a vojenství • 13 %
FF:DSBCB033 Dějiny Židů ve starověku • 13 %
FF:DSBCB24 Vznik a vývoj měst ve starověku • 13 %
FF:DSBCB34 Římské trestní právo • 13 %
FF:DSBCB37 Dějiny starověku pro neoborové studenty (Etruskové, Římané) • 13 %
FF:DSMA19 Četba a interpretace starověkých právních pramenů • 13 %
FF:KLBCB30 Antické reálie • 13 %
FF:KLB_003 Special Topics of the Classical Archaeology II. • 13 %
FF:KRBCA07 Latinský jazyk pro neoborové studenty I • 13 %
FF:KRBCA10 Latinský jazyk pro neoborové studenty IV • 13 %
FF:KRBCB22 Láska a sex v antickém Řecku - vybrané kapitoly • 13 %
FF:PAPVB_08 Ekonomická a sociální struktura starověkého Předního východu • 13 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 13 %
FF:PH02002 Extended and Embodied Cognition • 13 %
FSpS:P945 Tělesná výchova - In-line bruslení • 13 %
FSpS:P987 Tělesná výchova - Sebeobrana • 13 %
FSpS:P997 Tělesná výchova - Letní výcvikový kurz • 13 %
3. ročník
5. semestr
FF:DSBCA011 Dějiny Říma II • 100 %
FF:DSBCA012 Dějiny Říma II. - seminář • 100 %
FF:DSBCA015 Interpretační seminář I. • 100 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 60 %
FF:KRBCA09 Latinský jazyk pro neoborové studenty III • 60 %
FF:DSBCB20 Dějiny starověkého „sportu“ (Řecko) • 40 %
FF:DSBCB26 Zdraví, životní styl a medicína ve starověku • 40 %
FF:DSBCA008 Dějiny Řecka II. - seminář • 20 %
FF:DSBCB015 Starověká římská rodina • 20 %
FF:DSBCB026 Zdraví, životní styl a medicína ve starověku • 20 %
FF:DSBCB31 Orientální a mysterijní kulty antického Středomoří • 20 %
FF:DSBCB36 Dějiny starověku pro neoborové studenty (Přední východ, Egypt, Řecko) • 20 %
FF:DSBCB40 Starověká Sparta • 20 %
FF:DSBCB44 Alexander the Great • 20 %
FF:LJMGRB07 Nejstarší řecká filozofie: Předsókratici a sofisté • 20 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 20 %
FF:MED05 Přehled antické řecké literatury • 20 %
FF:MED29 Jazykový seminář italský I • 20 %
FSpS:P958 Tělesná výchova - Systema • 20 %
FSpS:P974 Tělesná výchova - Florbal • 20 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 20 %
6. semestr
FF:DSBCA013 Přechodné období mezi antikou a středověkem • 100 %
FF:DSBCA014 Přechodné období mezi antikou a středověkem - seminář • 100 %
FF:DSBCA016 Interpretační seminář II. • 100 %
FF:DSBCB22 Studijní soustředění • 60 %
FF:DSBCZK Státní závěrečná zkouška bakalářská z Dějin starověku • 60 %
FF:KRBCA10 Latinský jazyk pro neoborové studenty IV • 60 %
FF:RLB206 Římské náboženství • 60 %
FF:DSBCD Seminář k bakalářské diplomové práci • 40 %
FF:DSBCDIPL Bakalářská diplomová práce • 40 %
FF:DSBCO Seminář k bakalářské oborové práci • 40 %
FF:DSBCOBOR Bakalářská oborová práce • 40 %
FF:RLB238 Řecké náboženství • 40 %
FF:DSBCA010 Dějiny Říma I. - seminář • 20 %
FF:DSBCB030 Dějiny a rekonstrukce antického sportu a vojenství • 20 %
FF:DSBCB039 Expedice po stopách tažení Alexandra Velikého • 20 %
FF:DSBCB37 Dějiny starověku pro neoborové studenty (Etruskové, Římané) • 20 %
FSpS:P947 Tělesná výchova - Turistika - pěší • 20 %
FSpS:P979 Tělesná výchova - Badminton • 20 %
FSpS:P983 Tělesná výchova - Stolní tenis • 20 %

Údaje byly předpočítány: 12. 9. 2020 11:42

Všechny obory fakulty