Jak byly údaje získány.

Český jazyk se specializací počítačová lingvistika (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
FF:CJBB112 Analýza pasiva v češtině • 100 %
FF:PLIN039 Seminář k magisterské diplomové práci I • 100 %
FI:PB154 Základy databázových systémů • 100 %
FF:CJA055 Gramatika a lexikon češtiny • 50 %
FF:CJBB178 Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka • 50 %
FF:CJBB184 Language Typology • 50 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 50 %
FF:PJ_03 Polština pro začátečníky • 50 %
FF:PLIN035 Počítačová lexikografie • 50 %
FF:PLIN064 Úvod do Digital Humanities • 50 %
FI:PV173 Seminář zpracování přirozeného jazyka • 50 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 50 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 50 %
4. semestr
FF:PLIN040 Seminář k magisterské diplomové práci II • 100 %
FF:PLIN023 Odborná přednáška a exkurze II • 50 %
FF:PLIN038 Magisterská diplomová práce • 50 %
FF:PLIN042 Státní závěrečná zkouška magisterská • 50 %
FI:VB042 Právo duševního vlastnictví • 50 %

Údaje byly předpočítány: 31. 7. 2021 11:34

Všechny obory fakulty