Jak byly údaje získány.

Archeologie (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:AEA_46 Předdiplomová praxe • 46 %
FF:AEA_28 Pravěký seminář • 38 %
FF:AEA_30 Evropa v mladší a pozdní době kamenné • 38 %
FF:AEA_31 Evropa v době staršího metalika • 38 %
FF:AEA_33 Doba římská a doba stěhování národů v Evropě • 23 %
FF:AEA_49 Privatissimum A • 23 %
FF:AEA_75 Evropa ve starší době kamenné • 23 %
FF:AEB_118 Využití geografických informačních systémů v archeologii A - seminář • 23 %
FF:AEB_121 Parohová a kostěná industrie od paleolitu po raný středověk • 23 %
FF:AEB_133 Geoarcheologie • 23 %
FF:AEB_141 Prostorová dokumentace artefaktů a vytváření 3D modelů • 23 %
FF:AEB_144 Etnoarcheologie • 23 %
FF:AEB_154 European Iron Age • 23 %
FF:AEB_156 Fenomén zvoncovitých pohárů v Evropě • 23 %
FF:AEB_68 Využití geografických informačních systémů v archeologii A • 23 %
FF:AEA_16 Středověký seminář • 15 %
FF:AEA_34 Evropa v raném středověku • 15 %
FF:AEA_67 Doba laténská v Evropě • 15 %
FF:AEA_68 Archeologie středověku II • 15 %
FF:AEB_108 Jihozápadní Čechy a horní Podunají v době bronzové a halštatské • 15 %
FF:AEB_117 Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku • 15 %
FF:AEB_145 Feudální sídla ve střední Evropě • 15 %
FF:AEB_150 Archeologie odpadu a věcí • 15 %
FF:AEB_157 Život v příhraničí Moravy a Rakous ve středověku • 15 %
FF:AEB_30 Geodézie v archeologii A • 15 %
FF:AEB_37 Dálkový obchod v raně středověké Evropě • 15 %
FF:AEB_49 Dějiny archeologie ve střední Evropě • 15 %
FF:AEB_57 Hospodársky a kultúrny vývoj stredného Podunajska vo včasnej dobe dejinnej II • 15 %
FF:AEB_71 Dějiny starověku pro archeology A • 15 %
FF:AEB_97 Středověká montánní archeologie • 15 %
FF:KLMGRB09 Otázky římsko-provinciální archeologie • 15 %
2. semestr
FF:AEB_117 Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku • 50 %
FF:AEA_33 Doba římská a doba stěhování národů v Evropě • 33 %
FF:AEA_34 Evropa v raném středověku • 33 %
FF:AEA_16 Středověký seminář • 25 %
FF:AEA_28 Pravěký seminář • 25 %
FF:AEA_30 Evropa v mladší a pozdní době kamenné • 25 %
FF:AEA_31 Evropa v době staršího metalika • 25 %
FF:AEA_37 Seminární práce • 25 %
FF:AEA_49 Privatissimum A • 25 %
FF:AEA_50 Privatissimum B • 25 %
FF:AEA_67 Doba laténská v Evropě • 25 %
FF:AEA_68 Archeologie středověku II • 25 %
FF:AEB_105 Statistika pro archeology • 25 %
FF:AEB_14 Odborná exkurze II • 25 %
FF:AEB_144 Etnoarcheologie • 25 %
FF:AEB_145 Feudální sídla ve střední Evropě • 25 %
FF:AEB_149 Doba laténská v Evropě - seminář • 25 %
FF:AEB_156 Fenomén zvoncovitých pohárů v Evropě • 25 %
FF:AEB_36 Geodézie v archeologii B • 25 %
FF:AEB_95 Praktikum z experimentální archeologie • 25 %
FF:AEB_96 Využití geografických informačních systémů v archeologii B • 25 %
FF:AEA_46 Předdiplomová praxe • 17 %
FF:AEA_75 Evropa ve starší době kamenné • 17 %
FF:AEB_108 Jihozápadní Čechy a horní Podunají v době bronzové a halštatské • 17 %
FF:AEB_119 Využití geografických informačních systémů v archeologii B - seminář • 17 %
FF:AEB_129 Praxe archeologické prospekce: workshop I • 17 %
FF:AEB_154 European Iron Age • 17 %
FF:AEB_21 Výpočetní technika II • 17 %
FF:AEB_72 Dějiny starověku pro archeology B • 17 %
FF:AEB_82 Praktická cvičení ze středověkého vojenství • 17 %
FF:PV1B115 Kingdom Come, aneb jak zkonstruovat středověk • 17 %
2. ročník
3. semestr
FF:AEB_117 Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku • 45 %
FF:AEA_16 Středověký seminář • 36 %
FF:AEA_34 Evropa v raném středověku • 36 %
FF:AEA_67 Doba laténská v Evropě • 36 %
FF:AEB_82 Praktická cvičení ze středověkého vojenství • 36 %
FF:AEA_19 Seminář k magisterské diplomové práci I • 27 %
FF:AEA_33 Doba římská a doba stěhování národů v Evropě • 27 %
FF:AEA_37 Seminární práce • 27 %
FF:AEA_49 Privatissimum A • 27 %
FF:AEA_50 Privatissimum B • 27 %
FF:AEA_68 Archeologie středověku II • 27 %
FF:AEB_120 Sídlištní archeologie • 27 %
FF:AEB_95 Praktikum z experimentální archeologie • 27 %
FF:AEA_75 Evropa ve starší době kamenné • 18 %
FF:AEB_129 Praxe archeologické prospekce: workshop I • 18 %
FF:AEB_131 Denní život lovecko-sběračské komunity v paleolitu • 18 %
FF:AEB_140 Digitální fotografická dokumentace artefaktů • 18 %
FF:AEB_150 Archeologie odpadu a věcí • 18 %
FF:AEB_154 European Iron Age • 18 %
FF:AEB_158 Speciální přednáška (pro bc a Mgr) • 18 %
FF:AEB_34 Právní rámec archeologických výzkumů v ČR • 18 %
FF:AEB_37 Dálkový obchod v raně středověké Evropě • 18 %
FF:AEB_47 Hospodársky a kultúrny vývoj stredného Podunajska vo včasnej dobe dejinnej I • 18 %
FF:KLMGRB09 Otázky římsko-provinciální archeologie • 18 %
4. semestr
FF:AEA_16 Středověký seminář • 50 %
FF:AEA_34 Evropa v raném středověku • 50 %
FF:AEA_42 Seminář k magisterské diplomové práci II • 50 %
FF:AEA_46 Předdiplomová praxe • 50 %
FF:AEA_68 Archeologie středověku II • 50 %
FF:AEB_117 Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku • 50 %
FF:AEA_28 Pravěký seminář • 33 %
FF:AEA_30 Evropa v mladší a pozdní době kamenné • 33 %
FF:AEA_31 Evropa v době staršího metalika • 33 %
FF:DSBCB019 Obchod ve starověku • 33 %
FF:AEA_33 Doba římská a doba stěhování národů v Evropě • 17 %
FF:AEA_49 Privatissimum A • 17 %
FF:AEA_50 Privatissimum B • 17 %
FF:AEA_67 Doba laténská v Evropě • 17 %
FF:AEB_03 Osteologie pro archeology • 17 %
FF:AEB_08 Odborná exkurze I • 17 %
FF:AEB_133 Geoarcheologie • 17 %
FF:AEB_144 Etnoarcheologie • 17 %
FF:AEB_145 Feudální sídla ve střední Evropě • 17 %
FF:AEB_149 Doba laténská v Evropě - seminář • 17 %
FF:AEB_15 Prostorová analýza a modelování v archeologii • 17 %
FF:AEB_159 Glazes and Glasses in Archaeological Research • 17 %
FF:AEB_72 Dějiny starověku pro archeology B • 17 %
FF:DSBCB024 Vznik a vývoj měst ve starověku • 17 %
FF:DSBCB030 Dějiny a rekonstrukce antického sportu a vojenství • 17 %
FF:KLMGRB85 Římsko-barbarské vztahy • 17 %
PřF:GA241 Petroarcheologie keramiky • 17 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty