Jak byly údaje získány.

Archeologie (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
FF:AEA_75 Evropa ve starší době kamenné • 67 %
FF:AEB_151 Církevní řády a jejich stavby • 67 %
FF:AEB_97 Středověká montánní archeologie • 67 %
FF:KLB_104 Úvod do antické epigrafiky • 67 %
PřF:BI8612 Komparativní osteologie • 67 %
PřF:BI8612C Komparativní osteologie - cvičení • 67 %
FF:AEA_16 Středověký seminář • 33 %
FF:AEA_46 Předdiplomová praxe • 33 %
FF:AEB_118 Využití geografických informačních systémů v archeologii A - seminář • 33 %
FF:AEB_120 Sídlištní archeologie • 33 %
FF:AEB_131 Denní život lovecko-sběračské komunity v paleolitu • 33 %
FF:AEB_34 Právní rámec archeologických výzkumů v ČR • 33 %
FF:AEB_49 Dějiny archeologie ve střední Evropě • 33 %
FF:AEB_68 Využití geografických informačních systémů v archeologii A • 33 %
3. semestr
FF:AEA_28 Pravěký seminář • 50 %
FF:AEA_30 Evropa v mladší a pozdní době kamenné • 50 %
FF:AEA_31 Evropa v době staršího metalika • 50 %
FF:AEA_75 Evropa ve starší době kamenné • 50 %
FF:AEB_140 Digitální fotografická dokumentace artefaktů • 50 %
FF:AEB_151 Církevní řády a jejich stavby • 50 %
FF:AEB_158 Speciální přednáška (pro bc a Mgr) • 50 %
FF:AEB_64 Stavebně historický průzkum • 50 %
FF:AEB_95 Praktikum z experimentální archeologie • 50 %
FF:AES_305 Vztah člověka a zvířete v paleolitu • 50 %
FF:AES_802 Praktikum z experimentální archeologie • 50 %
FF:AES_810 Záchranný archeologický výzkum • 50 %
PřF:BI8690 Pohřební ritus • 50 %
FF:AEA_19 Seminář k magisterské diplomové práci I • 25 %
FF:AEA_37 Seminární práce • 25 %
FF:AEA_50 Privatissimum B • 25 %
FF:AEB_115 Raně středověká pohřebiště • 25 %
FF:AEB_117 Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku • 25 %
FF:AEB_144 Etnoarcheologie • 25 %
FF:AEB_47 Hospodársky a kultúrny vývoj stredného Podunajska vo včasnej dobe dejinnej I • 25 %
FF:AEB_82 Praktická cvičení ze středověkého vojenství • 25 %
FF:AEB_97 Středověká montánní archeologie • 25 %
FF:AES_808 Odborná exkurze • 25 %
2. ročník
4. semestr
FF:AEA_75 Evropa ve starší době kamenné • 44 %
FF:AEB_158 Speciální přednáška (pro bc a Mgr) • 44 %
FF:AEB_129 Praxe archeologické prospekce: workshop I • 33 %
FF:AES_802 Praktikum z experimentální archeologie • 33 %
FF:AEA_19 Seminář k magisterské diplomové práci I • 22 %
FF:AEA_28 Pravěký seminář • 22 %
FF:AEA_30 Evropa v mladší a pozdní době kamenné • 22 %
FF:AEA_31 Evropa v době staršího metalika • 22 %
FF:AEB_117 Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku • 22 %
FF:AEM_07A Magisterský seminář I • 22 %
FF:AES_103 Muzeologie pro archeology • 22 %
FF:AES_708 Dálkový průzkum země • 22 %
FF:AES_805 Tuzemské stáže v institucích II • 22 %
FF:AEA_37 Seminární práce • 11 %
FF:AEA_39 Magisterská diplomová práce • 11 %
FF:AEA_40 Státní závěrečná zkouška magisterská • 11 %
FF:AEA_49 Privatissimum A • 11 %
FF:AEB_A16A Osteologie pro archeology • 11 %
FF:AEB_08 Odborná exkurze I • 11 %
FF:AEB_120 Sídlištní archeologie • 11 %
FF:AEB_141 Prostorová dokumentace artefaktů a vytváření 3D modelů • 11 %
FF:AEB_82 Praktická cvičení ze středověkého vojenství • 11 %
FF:AEB_95 Praktikum z experimentální archeologie • 11 %
FF:AEB_97 Středověká montánní archeologie • 11 %
FF:AEM_01A Metodologický seminář I • 11 %
FF:AEM_03F Raný středověk Evropy • 11 %
FF:AEM_05A Seminář k psaní článku I • 11 %
FF:AES_106 Textilní produkce v pravěku a raném až vrcholném středověku • 11 %
FF:AES_503 Hadeby. Northern and eastern periphery of the Frankish Empire • 11 %
FF:AES_808 Odborná exkurze • 11 %
FF:CJBA37 Slovenština • 11 %
FF:KLB_104 Úvod do antické epigrafiky • 11 %
FF:ROM1BPO01 Portugalština I (pro neportugalštináře) • 11 %

Údaje byly předpočítány: 24. 7. 2021 11:35

Všechny obory fakulty