Filologicko-areálová studia (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
FF:FADS17 Teorie literatury • 100 %
FF:FADS18 Světové literatury a světová literatura • 100 %
FF:FADS30 Doktorský seminář • 100 %
FF:JSB077 Transylvánie a sedmihradští Sasové • 100 %
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FF:FADS01 Publikace v cizím jazyce • 100 %
FF:PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1 • 100 %
FF:RSN097 Ruské politicko-společenské myšlení a literatura • 100 %
3. ročník
5. semestr
FF:FADS13 Areál a filologická studia • 33 %
FF:FADS14 Literární komparatistika a genologie • 33 %
FF:FADS46 Referát na konferenci v zahraničí • 33 %
FF:ISKM43 Imerzivní virtuální reality v humanitních vědách • 33 %
FF:JSB079 Překladatelský software pro slavisty • 33 %
FF:RJ_720 Jazyk ruských médií • 33 %
PdF:RJ_KRR Kapitoly z ruských reálií • 33 %
PdF:RJ1066 Dějiny Ruska 1 • 33 %
PdF:RJ1079 Ruská obchodní korespondence 1 • 33 %
6. semestr
FF:FADS16 Srovnávání věcných a uměleckých žánrů • 50 %
FF:ENTRE01 Od UČO k IČO: Úvod do podnikání • 25 %
FF:ESA913 Evropská kulturní studia: Krize kultury • 25 %
FF:FADS02 Referát v cizím jazyce • 25 %
FF:FADS14 Literární komparatistika a genologie • 25 %
FF:FADS15 Diachronní studium komunikativní funkce textu • 25 %
FF:FADS18 Světové literatury a světová literatura • 25 %
FF:FADS21 Textová příprava I • 25 %
FF:FADS44 Publikovaný odborný text v zahraniční • 25 %
FF:FADS46 Referát na konferenci v zahraničí • 25 %
FF:ISKB73 Experimentální výukové metody - angličtina pro neanglisty ve virtuální realitě • 25 %
PdF:RJ1067 Dějiny Ruska 2 • 25 %
CST:FR_J2021 FRESHERS: Skills for Research Careers • 25 %
4. ročník
7. semestr
FF:FADS02 Referát v cizím jazyce • 20 %
FF:FADS05 Studijní stáž v zahraničí • 20 %
FF:FADS45 Referát na konferenci v tuzemsku • 20 %
FF:LMKA05 Teorie překladu • 20 %
8. semestr
FF:FADS30 Doktorský seminář • 75 %
FF:FADS43 Publikovaný odborný text v tuzemsku • 50 %
FF:FADS01 Publikace v cizím jazyce • 25 %
FF:FADS21 Textová příprava I • 25 %
FF:FADS45 Referát na konferenci v tuzemsku • 25 %
FF:FADS46 Referát na konferenci v zahraničí • 25 %
FF:RSN070 Vybrané kapitoly z českého pravopisu • 25 %

Údaje byly předpočítány: 6. 8. 2022 11:42

Všechny obory fakulty