Jak byly údaje získány.

Dějiny starověku (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:DSBCB022 Studijní soustředění • 100 %
FF:DSMGRA03 Dějiny Číny ve starověku • 100 %
FF:DSMGRA16 Textová kritika pro historiky • 100 %
FF:DSBCA027 Dějiny starověkého práva II • 50 %
FF:DSMGRA02 Četba a interpretace pramenů – Řím • 50 %
FF:DSMGRA06 Římské reálie • 50 %
FF:DSMGRA10 Antická numismatika a epigrafika • 50 %
FF:DSMGRA12 Vybrané kapitoly z antické filozofie II. • 50 %
FF:DSMGRB06 Státy se sakrálním královstvím - od Číny po Peru • 50 %
2. semestr
FF:DSMA19 Četba a interpretace starověkých právních pramenů • 100 %
FF:DSMGRA04 Dějiny Indie ve starověku • 100 %
FF:DSMGRA05 Řecké reálie • 100 %
FF:DSMGRA09 Úvod do metodologie studia dějin starověku • 100 %
FF:KLMGRA13 Topografie antického Říma • 100 %
FF:DSBCB030 Dějiny a rekonstrukce antického sportu a vojenství • 50 %
FF:DSBCB19 Obchod ve starověku • 50 %
FF:DSBCB22 Studijní soustředění • 50 %
FF:DSBCB24 Vznik a vývoj měst ve starověku • 50 %
FF:DSBCB40 Starověká Sparta • 50 %
FF:DSBCB42 Od Kýra k Alexandrovi: dejinami achajmenovskej Perzie • 50 %
FF:DSBCB43 The Etruscan Civilisation: History, Language and Culture • 50 %
FF:DSBCB44 Alexander the Great • 50 %
FF:DSMB04 Pozdně antické a raně středověké barbarské státy I • 50 %
FF:DSMB22 Selected Issues in the History of the Nabataean Kingdom • 50 %
FF:DSMGRA01 Četba a interpretace pramenů – Řecko • 50 %
FF:DSMGRA02 Četba a interpretace pramenů – Řím • 50 %
FF:DSMGRA06 Římské reálie • 50 %
FF:DSMGRA15 Interpretační seminář • 50 %
FF:DSMGRB14 Sportovní, vojenské a etické ideály od antiky k rytířskému středověku • 50 %
FF:RLBCB239 Helénistická náboženství • 50 %
2. ročník
3. semestr
FF:DSMGRA10 Antická numismatika a epigrafika • 50 %
FF:DSMGRA15 Interpretační seminář • 50 %
FF:DSMGRB20 Římské reálie - workshop • 50 %
FF:DSMGRD01 Seminář k magisterské diplomové práci I. • 50 %
FF:LJ308 Dramatizace a veřejná čtení antické literatury • 50 %
4. semestr
FF:DSBCA026 Dějiny starověkého práva I • 100 %
FF:DSMGRA11 Vybrané kapitoly z antické filozofie I. • 100 %

Údaje byly předpočítány: 8. 8. 2020 11:50

Všechny obory fakulty