Jak byly údaje získány.

Psychologie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:PS_BA001 Biologické vědy • 99 %
FF:PS_BA005 Společenskovědní základ • 99 %
FF:PS_BA002 Dějiny psychologie • 98 %
FF:PS_BA004 Úvod do psychologie • 97 %
FF:PS_BA003 Obecná psychologie I • 96 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 74 %
FF:PS_BA013 Sociální psychologie I • 30 %
FF:HUMB003 Experimentální výzkum • 24 %
FF:PS_BB029 Seminář studentské psychologické organizace • 23 %
FF:PS_BB024 Úvod do evoluční psychologie • 20 %
2. semestr
FF:PS_BA010 Základy neurověd • 98 %
FF:PS_BA009 Metodologie psychologie I • 97 %
FF:PS_BA008 Vývojová psychologie I • 96 %
FF:PS_BA011 Sociálně psychologický výcvik ve skupině • 94 %
FF:PS_BA007 Obecná psychologie II • 93 %
FF:PS_BA006 Praxe v sociální péči I • 89 %
FF:PS_BA020 Sociální psychologie II • 26 %
FF:PS_BB039 Psychofyziologie • 26 %
FF:PS_BB017 Pozitivní psychologie • 23 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 19 %
FF:PS_BA018 Etika v psychologii • 18 %
FF:PS_BB003 Psychologické charakteristiky filmových postav • 17 %
FF:PS_BB021 Exkurze do psychologických zařízení • 13 %
FF:PS_BB023 Psychologie náboženství • 11 %
2. ročník
3. semestr
FF:PS_BA012 Statistické metody I • 96 %
FF:PS_BA014 Psychologie osobnosti I • 96 %
FF:PS_BA017 Psychologie zdraví a psychohygiena • 96 %
FF:PS_BA016 Metodologie psychologie II • 95 %
FF:PS_BA015 Vývojová psychologie II • 94 %
FF:PS_BA013 Sociální psychologie I • 78 %
FF:PS_BA024 Srovnávací psychologie • 26 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 21 %
FF:PS_BB012 Praktikum empirického výzkumu • 21 %
FF:PS_BB023 Psychologie náboženství • 20 %
FF:PS_BB002 Některé příčiny školního neprospěchu • 19 %
FF:PS_BB005 Psychosémantika • 17 %
FF:PS_BB028 Praxe v sociální péči II • 15 %
FF:PS_BB017 Pozitivní psychologie • 14 %
FF:PS_BB052 Inteligence a intelektově nadané děti v předškolním a raném školním věku • 14 %
FF:PS_BB024 Úvod do evoluční psychologie • 12 %
4. semestr
FF:PS_BA022 Psychopatologie • 98 %
FF:PS_BA023 Psychometrika • 94 %
FF:PS_BA021 Psychologie osobnosti II • 93 %
FF:PS_BA019 Statistické metody II • 91 %
FF:PS_BA018 Etika v psychologii • 84 %
FF:PS_BA020 Sociální psychologie II • 80 %
FF:PS_BB032 Psychosomatika a celostní přístup v současné medicíně • 35 %
FF:PS_BB025 Genderové otázky v psychologii • 29 %
FF:PS_BB028 Praxe v sociální péči II • 24 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 22 %
FF:PS_BA006 Praxe v sociální péči I • 15 %
FF:PS_BB023 Psychologie náboženství • 13 %
FF:PS_BB003 Psychologické charakteristiky filmových postav • 12 %
FF:PS_BB054 Psychologie v somatické medicíně • 12 %
FF:PS_BB021 Exkurze do psychologických zařízení • 11 %
3. ročník
5. semestr
FF:PS_BA025 Základy psychodiagnostiky • 93 %
FF:PS_BA027 Výzkumné praktikum • 93 %
FF:PS_BA026 Základy neuropsychologie • 86 %
FF:PS_BA028 Seminář k bakalářské diplomové práci • 86 %
FF:PS_BA024 Srovnávací psychologie • 83 %
FF:PS_BB052 Inteligence a intelektově nadané děti v předškolním a raném školním věku • 16 %
FF:PS_BA016 Metodologie psychologie II • 15 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 14 %
FF:PS_BA015 Vývojová psychologie II • 12 %
FF:PS_BB055 Vedení rozhovoru s klienty v náhradní péči II • 12 %
FF:PS_BB018 Trénink asertivního jednání • 11 %
6. semestr
FF:PS_BA029 Základy pedagogické psychologie • 96 %
FF:PS_BA030 Základy pracovní psychologie • 96 %
FF:PS_BA031 Základy klinické psychologie • 95 %
FF:PS_BA032 Bakalářská diplomová práce • 73 %
FF:PS_BA033 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 70 %
FF:PS_BA019 Statistické metody II • 12 %
FF:PS_BA028 Seminář k bakalářské diplomové práci • 12 %
FF:PS_BB033 Úvod do transakční analýzy • 12 %
FF:PS_BA021 Psychologie osobnosti II • 11 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty