Jak byly údaje získány.

Religionistika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:RLA01 Úvod do religionistiky • 92 %
FF:RLA21 Buddhismus • 88 %
FF:RLA06 Křesťanství I • 83 %
FF:RLB301 Proseminář k Úvodu do religionistiky • 79 %
FF:JAP216 Úvod do náboženství v Japonsku • 46 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 42 %
FF:JAPX101 Japonské písmo I. • 21 %
FF:JAP126 Japonský jazyk I. • 21 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 21 %
FF:PH0192 Filosofie náboženství • 17 %
FF:RLA05 Judaismus • 17 %
FF:HUMB003 Experimentální výzkum • 13 %
FF:KRBCA07 Latinský jazyk pro neoborové studenty I • 13 %
FF:RLA08 Islám • 13 %
FF:RLB112 Hebrejština I • 13 %
FF:RLB35 Náboženství Mayů, Aztéků a Inků • 13 %
2. semestr
FF:RLA13 Úvod do metodologie výzkumu v religionistice • 64 %
FF:RLB52 Kreacionismus a evolucionismus • 64 %
FF:JAP116 Japonský buddhismus • 45 %
FF:HUMB003 Experimentální výzkum • 36 %
FF:JAPX110 Japonské písmo II. • 36 %
FF:JAP127 Japonský jazyk II. • 36 %
FF:RLA08 Islám • 36 %
FF:RLB37 Nová náboženská hnutí • 36 %
FF:RLA07 Křesťanství II • 27 %
FF:RLB303 Religionistická exkurze • 27 %
FF:RLB517 Psaní odborným stylem v humanitních studiích • 27 %
FF:JAP218 Samuraj, gejša, gangster. Japonská kultura ve filmu • 18 %
FF:JAP232 Dějiny zábavy v Japonsku • 18 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 18 %
FF:RLA05 Judaismus • 18 %
FF:RLB45 Žena a muž v křesťanství • 18 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 18 %
2. ročník
3. semestr
FF:RLA22 Indická náboženství • 86 %
FF:RLA05 Judaismus • 79 %
FF:RLA23 Náboženství v historické a srovnávací perspektivě • 43 %
FF:RLB56 Buddhismus v Rusku • 43 %
FF:RLB536 Religionistická exkurze v Brně • 36 %
FF:RLA12 Dějiny religionistiky • 29 %
FF:RLB213 Magie ve středověkém křesťanství • 29 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 21 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 21 %
FF:JAP128 Japonština III • 21 %
FF:KRBCA07 Latinský jazyk pro neoborové studenty I • 21 %
FF:LJMEDB26 Středověká putování do záhrobí • 21 %
FF:RLB405 Náboženství a násilí • 21 %
FF:HUMB003 Experimentální výzkum • 14 %
FF:JAP233 Japonské digitální hry • 14 %
FF:KSCB003 Náboženství Číny • 14 %
FF:LJMGRB67 From an old world to a new one? Changes and continuities between the Roman High Empire and Christian Late Antiquity • 14 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 14 %
FF:RLB215 Náboženství v Polsku • 14 %
FF:RLB35 Náboženství Mayů, Aztéků a Inků • 14 %
FF:RLB508 Angažovaná religionistika • 14 %
4. semestr
FF:RLA24 Náboženství v sociologicko-antropologické perspektivě • 67 %
FF:RLA25 Náboženství v kognitivně-psychologické perspektivě • 67 %
FF:KSCB003 Náboženství Číny • 47 %
FF:RLA08 Islám • 47 %
FF:RLB392 Buddhismus v Mongolsku • 47 %
FF:JAP116 Japonský buddhismus • 40 %
FF:RLB206 Římské náboženství • 40 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 33 %
FF:RLA07 Křesťanství II • 33 %
FF:RLB515 Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře • 33 %
FF:RLB666 Konec světa • 33 %
FF:HUMB003 Experimentální výzkum • 20 %
FF:JAPX110 Japonské písmo II. • 20 %
FF:JAP127 Japonský jazyk II. • 20 %
FF:RLB270 Náboženství v USA • 20 %
FF:RLB503 Uplatnění religionistiky v mediální a neziskové sféře • 20 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 13 %
FF:RLA13 Úvod do metodologie výzkumu v religionistice • 13 %
FF:RLB210 Křesťanské misie • 13 %
FF:RLB251 Gnosticismus • 13 %
FF:RLB303 Religionistická exkurze • 13 %
FF:RLB37 Nová náboženská hnutí • 13 %
FF:RLB52 Kreacionismus a evolucionismus • 13 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 13 %
3. ročník
5. semestr
FF:RLA15 Seminář k bakalářské diplomové práci I • 100 %
FF:RLA12 Dějiny religionistiky • 71 %
FF:RLBCB543 Introduction to Western Esotericism • 43 %
FF:RLB523 Evoluční přístupy ke studiu náboženství • 43 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 29 %
FF:JAP128 Japonština III • 29 %
FF:RLA23 Náboženství v historické a srovnávací perspektivě • 29 %
FF:RLBCB544 An Introduction to Christian Iconography • 29 %
FF:RLBCB545 Islam as Religion and Politics: The Quest for the Caliphate and the Just Ruler • 29 %
FF:RLB102 Arabština III • 29 %
FF:RLB34 Pravěká náboženství Evropy • 29 %
FF:RLB54 Buddhistická ikonografie • 29 %
FF:US_177 Od opery k muzikálu • 29 %
PrF:BZ305ZK Základy civilního procesu • 29 %
FF:ARTS015 Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu • 14 %
FF:DSBCB15 Starověká římská rodina • 14 %
FF:DSBCB29 Vikingové na mořích i na pevnině • 14 %
FF:DSBCB36 Dějiny starověku pro neoborové studenty (Přední východ, Egypt, Řecko) • 14 %
FF:ESA233 Estetika středověku a renesance • 14 %
FF:JAP216 Úvod do náboženství v Japonsku • 14 %
FF:KRBCA09 Latinský jazyk pro neoborové studenty III • 14 %
FF:LJ401 Antická mytologie: bohové • 14 %
FF:RLA05 Judaismus • 14 %
FF:RLA22 Indická náboženství • 14 %
FF:RLB112 Hebrejština I • 14 %
FF:RLB213 Magie ve středověkém křesťanství • 14 %
FF:RLB215 Náboženství v Polsku • 14 %
FF:RLB534 Inter-Faith Polemics in the Middle Ages: The Role of Judaism and Islam in the Making of the Christian Worldview • 14 %
FF:RLB535 Náboženská konverze: konceptulizace a výzkum • 14 %
FF:RLB56 Buddhismus v Rusku • 14 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 14 %
6. semestr
FF:RLA100 Seminář ke Státní závěrečné zkoušce bakalářské • 89 %
FF:RLA16 Seminář k bakalářské diplomové práci II • 78 %
FF:RLDPB Bakalářská diplomová práce z religionistiky • 78 %
FF:RLZKB Státní závěrečná zkouška bakalářská • 78 %
FF:RLA25 Náboženství v kognitivně-psychologické perspektivě • 44 %
FF:RLB103 Arabština IV • 33 %
FF:RLB392 Buddhismus v Mongolsku • 33 %
FF:RLA24 Náboženství v sociologicko-antropologické perspektivě • 22 %
FF:AES_707 Seminář statistiky pro archeology • 11 %
FF:ARTS019 Shakespeare a povaha lásky • 11 %
FF:ESA190 Aesthetica perennis: estetika jako teorie krásy • 11 %
FF:JAP232 Dějiny zábavy v Japonsku • 11 %
FF:KRBCA10 Latinský jazyk pro neoborové studenty IV • 11 %
FF:KSCB003 Náboženství Číny • 11 %
FF:MED12 Renesanční humanismus • 11 %
FF:RLA15 Seminář k bakalářské diplomové práci I • 11 %
FF:RLA23 Náboženství v historické a srovnávací perspektivě • 11 %
FF:RLBCB270 Náboženství v USA • 11 %
FF:RLBCB547 Monasticism beyond the monastery: religious life and society in the medieval West • 11 %
FF:RLB35 Náboženství Mayů, Aztéků a Inků • 11 %
FF:RLB37 Nová náboženská hnutí • 11 %
FF:RLB398 Egyptská božstva v antickém světě • 11 %
FF:RLB503 Uplatnění religionistiky v mediální a neziskové sféře • 11 %
FF:RLB515 Religiózní aspekty v metalové hudbě a subkultuře • 11 %
FF:RLB52 Kreacionismus a evolucionismus • 11 %
FF:RLB536 Religionistická exkurze v Brně • 11 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:47

Všechny obory fakulty