Religionistika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FF:RLA12 Dějiny religionistiky • 78 %
FF:RLA15 Seminář k bakalářské diplomové práci I • 78 %
FF:RLB395 Šambhala • 78 %
FF:RLB94 Novokřtěnci • 78 %
FF:RLA23 Náboženství v historické a srovnávací perspektivě • 67 %
FF:RLB238 Řecké náboženství • 56 %
FF:RLBCA010 Aktuální náboženská situace v ČR • 44 %
FF:RLB535 Náboženská konverze: konceptulizace a výzkum • 44 %
FF:RLB405 Náboženství a násilí • 33 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 22 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 22 %
FF:JAP123 Japonská kultura • 22 %
FF:JPNB11 Japonská kultura • 22 %
FF:RLBCB549 Náboženství jako systém sociální regulace: Evoluční perspektiva • 22 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 22 %
FF:ARTS011 Proměny křesťanské Evropy: Vize, kritika, diskuse • 11 %
FF:CJBC639 Historie fantastické literatury v českém a mezinárodním kontextu - přednáška • 11 %
FF:HV_615 Muzikologická laboratoř • 11 %
FF:JAP128 Japonština III • 11 %
FF:JAP216 Úvod do náboženství v Japonsku • 11 %
FF:OJ408 Srovnávací mytologie • 11 %
FF:PBB002 Základy psychologie • 11 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 11 %
FF:RLA05 Judaismus • 11 %
FF:RLA22 Indická náboženství • 11 %
FF:RLA24 Náboženství v sociologicko-antropologické perspektivě • 11 %
FF:RLBCB238 Řecké náboženství • 11 %
FF:RLBCB395 Šambhala • 11 %
FF:RLBCB550 Religionistika v cestovním ruchu • 11 %
FF:RLB112 Hebrejština I • 11 %
FF:RLB21 Náboženství a politika • 11 %
FF:RLB251 Gnosticismus • 11 %
FF:RLB273 Vývoj křesťanského kultu • 11 %
FF:RLB37 Nová náboženská hnutí • 11 %
FF:RLB510 Novopohanství • 11 %
FF:RLB52 Kreacionismus a evolucionismus • 11 %
FF:RLB53 Tibetský buddhismus • 11 %
PrF:BVV13ZK Základy práva pro neprávníky • 11 %
PdF:HV51 Pěvecký sbor MU • 11 %
FSpS:P972 Tělesná výchova – Pilates • 11 %
FSpS:P987 Tělesná výchova – Sebeobrana • 11 %
6. semestr
FF:RLA100 Seminář ke Státní závěrečné zkoušce bakalářské • 78 %
FF:RLA16 Seminář k bakalářské diplomové práci II • 56 %
FF:RLB53 Tibetský buddhismus • 56 %
FF:RLDPB Bakalářská diplomová práce z religionistiky • 56 %
FF:RLB510 Novopohanství • 44 %
FF:RLZKB Státní závěrečná zkouška bakalářská • 44 %
FF:RLA24 Náboženství v sociologicko-antropologické perspektivě • 33 %
FF:RLB273 Vývoj křesťanského kultu • 33 %
FF:JAP308 Japonské buddhistické umění a architektura • 22 %
FF:RLA08 Islám • 22 %
FF:RLB251 Gnosticismus • 22 %
FF:RLB368 Současný satanismus • 22 %
FF:KSCB003 Náboženství Číny a Taiwanu • 11 %
FF:OJ408 Srovnávací mytologie • 11 %
FF:RLA15 Seminář k bakalářské diplomové práci I • 11 %
FF:RLBCB548 Buddhism in Central Asia • 11 %
FF:RLB21 Náboženství a politika • 11 %
FF:RLB37 Nová náboženská hnutí • 11 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 11 %
PřF:BI0001 Příběhy vědy: rakovina • 11 %
FSpS:P949 Tělesná výchova – Taiči • 11 %
FSpS:P958 Tělesná výchova – Systema • 11 %

Údaje byly předpočítány: 13. 8. 2022 11:35

Všechny obory fakulty