Jak byly údaje získány.

Španělský jazyk a literatura (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:SJIA004 Doplňkový gramatický seminář I • 100 %
FF:SJIA005 Úvod do dějin a kultury hispanofonních zemí I • 100 %
FF:ROMIA001 Úvod do jazykovědy • 86 %
FF:SJIA003 Jazykový seminář I • 86 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 57 %
ESF:BDX_AKAP Akademické psaní • 43 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 43 %
ESF:BPV_EVSE Ekonomika veřejného sektoru • 43 %
ESF:BPP_ZAPR Základy práva • 29 %
FF:JAP219 Japanese Film and Culture • 14 %
FF:ROMFJIBXP Francouzština I (pro nefrancouzštináře) • 14 %
FF:ROMIJIBXP Italština I (pro neitalštináře) • 14 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness jóga • 14 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 14 %
ESF:BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 • 14 %
2. semestr
FF:ROMIA004 Románská lingvistika • 83 %
FF:SJIA006 Fonetika a fonologie španělštiny • 83 %
FF:SJIA008 Doplňkový gramatický seminář II • 83 %
FF:SJIA009 Úvod do dějin a kultury hispanofonních zemí II • 83 %
FF:ROMIA051 Jazyky světa - italické a románské jazyky • 67 %
FF:SJIA007 Jazykový seminář II • 67 %
ESF:BPV_VES1 Veřejná správa 1 • 33 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 17 %
FF:HUMB003 Experimentální výzkum • 17 %
FF:ROMIJIBXJ Italština II (pro neitalštináře) • 17 %
FF:SJIA003 Jazykový seminář I • 17 %
FF:SJIA004 Doplňkový gramatický seminář I • 17 %
FF:SJ0B782 Didaktický seminář II • 17 %
FSS:CJVS101 Španělština pro sociální studia I • 17 %
FSpS:P953 Tělesná výchova - Jogging • 17 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness jóga • 17 %
FSpS:P979 Tělesná výchova - Badminton • 17 %
FSpS:P995 Tělesná výchova - Cvičební program SPINNING • 17 %
FSpS:P999 Tělesná výchova - Zdravotní osvobození • 17 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 17 %
ESF:BPH_ZMAR Základy marketingu • 17 %
ESF:BPV_VESP Veřejná a sociální politika • 17 %
2. ročník
3. semestr
FF:SJIA010 Normativní gramatika I • 100 %
FF:SJIA011 Jazykový seminář III • 100 %
FF:SJIA012 Španělská literatura I • 100 %
FF:SJIA014 Úvod do kultury Latinské Ameriky • 100 %
FF:SJIA036 Teorie literatury • 100 %
FF:KJ1A011 Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 1 • 75 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 25 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 25 %
FF:ROMIB001 Latina pro romanisty I • 25 %
FF:SJ1B002 Expresión oral I • 25 %
FF:SJ1B031 Didaktický seminář • 25 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 25 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 25 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 25 %
4. semestr
FF:SJIA016 Normativní gramatika II • 100 %
FF:SJIA017 Jazykový seminář IV • 100 %
FF:SJIA018 Španělská literatura II • 100 %
FF:LJ402 Antická mytologie: hrdinské mýty • 25 %
FF:ROMIB004 Latina pro romanisty II • 25 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 25 %
FSpS:P927 Tělesná výchova - Kardio trénink • 25 %
ESF:BPH_MAR1 Marketing • 25 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 25 %
ESF:BPV_MVVS Marketing, fundraising a komunikace v neziskovém sektoru • 25 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 25 %
3. ročník
5. semestr
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 50 %
FF:ROM1BPO01 Portugalština I (pro neportugalštináře) • 50 %
FF:SJIA010 Normativní gramatika I • 50 %
FF:SJIA011 Jazykový seminář III • 50 %
FF:SJIA012 Španělská literatura I • 50 %
FF:SJIA014 Úvod do kultury Latinské Ameriky • 50 %
FF:SJIA021 Normativní gramatika III • 50 %
FF:SJIA022 Jazykový seminář V • 50 %
FF:SJIA023 Hispanoamerická literatura I • 50 %
FF:SJIA030A Seminář k bakalářské oborové práci • 50 %
FF:SJIA036 Teorie literatury • 50 %
FF:SJIB501 Jazyková cvičení I • 50 %
PdF:ADAPT_AJ Adaptivní test Aj • 50 %
FSpS:P972 Tělesná výchova - Pilates • 50 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 50 %
ESF:BPR_ITRD Impacts of the Transformation on the Regional Development • 50 %
ESF:BPV_VEEK Veřejná ekonomie • 50 %
6. semestr
FF:ROMIA004 Románská lingvistika • 50 %
FF:SJIA016 Normativní gramatika II • 50 %
FF:SJIA017 Jazykový seminář IV • 50 %
FF:SJIA018 Španělská literatura II • 50 %
FF:SJIA024 Lexikologie a sémantika • 50 %
FF:SJIA025 Hispanoamerická literatura II • 50 %
FF:SJIA026 Jazykový seminář VI • 50 %
FF:SJIA030 Bakalářská oborová práce • 50 %
FF:SJIA032 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 50 %
FF:SJIA033 Závěrečná práce z jazyka • 50 %
FF:SJ0B804 Překladatelská dílna II • 50 %
FSS:CJVA154 Angličtina pro mediální studia a žurnalistiku (Bc.) • 50 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 50 %
ESF:BPF_FIRI Finanční řízení • 50 %
ESF:BPF_OSFI Osobní finance • 50 %
ESF:BPV_ERNO Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací • 50 %
ESF:BPV_VEF1 Veřejné finance 1 • 50 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:47

Všechny obory fakulty