Religionistika (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FF:RLBCB054 Buddhistická ikonografie • 100 %
FF:RLKA15 Seminář k bakalářské diplomové práci I • 100 %
FF:RLKA22 Indická náboženství • 100 %
FF:RLKA23 Náboženství v historické a srovnávací perspektivě • 100 %
FF:HV_615 Muzikologická laboratoř • 50 %
FF:JAP216 Úvod do náboženství v Japonsku • 50 %
FF:JPNB11 Japonská kultura • 50 %
FF:RLBCB549 Náboženství jako systém sociální regulace: Evoluční perspektiva • 50 %
FF:RLB535 Náboženská konverze: konceptulizace a výzkum • 50 %
6. semestr
FF:RLB21 Náboženství a politika • 67 %
FF:RLKA100 Seminář ke Státní závěrečné zkoušce bakalářské • 67 %
FF:RLKA25 Náboženství v kognitivně-psychologické perspektivě • 67 %
FF:AR1B65 Tvorba rodokmenů v praxi • 33 %
FF:CJVA2P Online anglický jazyk pro akademické účely II • 33 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 33 %
FF:KSCB003 Náboženství Číny a Taiwanu • 33 %
FF:LGJ403 Biblická hebrejština III • 33 %
FF:RLBCB549 Náboženství jako systém sociální regulace: Evoluční perspektiva • 33 %
FF:RLB238 Řecké náboženství • 33 %
FF:RLB251 Gnosticismus • 33 %
FF:RLB37 Nová náboženská hnutí • 33 %
FF:RLB395 Šambhala • 33 %
FF:RLB52 Kreacionismus a evolucionismus • 33 %
FF:RLDPB Bakalářská diplomová práce z religionistiky • 33 %
FF:RLKA16 Seminář k bakalářské diplomové práci II • 33 %
FF:RLZKB Státní závěrečná zkouška bakalářská • 33 %

Údaje byly předpočítány: 13. 8. 2022 11:35

Všechny obory fakulty