Archivnictví (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FF:AR1A112 Základy právního řádu ČR pro archiváře • 100 %
FF:AR1A118 Dějiny Československa ve 20. století • 100 %
FF:AR1A128 Státní správa 1918-1945 • 100 %
FF:AR1A131 Informační technologie v archivnictví • 100 %
FF:AR1B111 Výstava v archivu II • 100 %
FF:AR1A113 Latinské písmo ve středověku II (1200-1500) • 80 %
FF:ARTS016 Literární život na středověkých univerzitách • 60 %
FF:AR1A113A Lektura středověkého písma II • 40 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 40 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2+ • 40 %
FF:AR1A108 Němčina III • 20 %
FF:AR1B67 Zikmund Lucemburský, středověký panovník v branách nového věku I • 20 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 20 %
FF:HV_615 Muzikologická laboratoř • 20 %
FF:JPNB11 Japonská kultura • 20 %
FF:KR018 Ženy a soukromý život v antickém Řecku • 20 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 20 %
FF:LGJ401 Biblická hebrejština I • 20 %
FSpS:P943 Tělesná výchova – Jogalates • 20 %
6. semestr
FF:AR1A130 Státní správa po 1945 • 83 %
FF:AR1A140 Seminář k bakalářské diplomové práci • 83 %
FF:AR1A142 Bakalářská diplomová práce • 83 %
FF:AR1A37 Právní dějiny 19. a 20. století • 83 %
FF:AR1B202 Papežství a Morava – výstavní projekt • 83 %
FF:AR1A144 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 67 %
FF:AR1A120 Latinské písmo v novověku • 50 %
FF:AR1A124 Numismatika • 50 %
FF:AR1A106 Sfragistika, heraldika, genealogie I • 17 %
FF:AR1A109 Latina III • 17 %
FF:AR1A125 Němčina IV • 17 %
FF:AR2B53 Czech Archives and Archival Science • 17 %
FF:CJVNGR Gramatické jevy v odborné a akademické němčině • 17 %
FF:CJVN1B Německý jazyk pro akademické účely I • 17 %
FF:CJVN2B Německý jazyk pro akademické účely II • 17 %
FF:PV1A122 České právní dějiny raného novověku • 17 %
FF:PV2B83 Nobilitace a nová šlechta v českých zemích v 18. století • 17 %

Údaje byly předpočítány: 1. 10. 2022 11:39

Všechny obory fakulty