Jak byly údaje získány.

Archivnictví (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
FF:PV2A104 Středověká latina I • 100 %
FF:PV2B102 Interpretační seminář I - skriptoria a kanceláře • 100 %
3. semestr
FF:AR2A110 Seminář k magisterské diplomové práci I • 100 %
FF:AR2A59 Předarchivní péče a spisová služba • 100 %
FF:PV2A36 Novověká církevní diplomatika s ohledem na české země • 100 %
FF:AR2A109 Seminář z diplomatiky novověku • 80 %
FF:PV1B106 Historická statistika • 80 %
FF:PV2B102 Interpretační seminář I - skriptoria a kanceláře • 80 %
FF:CJBB138 Stará čeština • 60 %
FF:AR1B107 Jak studovat město? Kapitoly z urbánních dějin • 40 %
FF:AR1B109 Archivní čtvrtek - diskuzní setkání s odborníky z praxe • 20 %
FF:AR2A103 Historická němčina I • 20 %
FF:AR2A50 Dějiny archivnictví I • 20 %
FF:ETMA126 Dvojí tvář magie • 20 %
FF:PV1B118 Novověké prameny a metody výzkumu • 20 %
FF:PV2B100 Lektüre deutschsprachiger Urkunden des Mittelalters I - Kaiser- und Königsurkunden • 20 %
FF:PV2B104 Od pramene ke psanému textu. Nové tendence v historické metodice a jejich použití ve výzkumné praxi I • 20 %
2. ročník
4. semestr
FF:AR2A106 Regestová technika v archivní praxi • 71 %
FF:AR2A115 Seminář k magisterské diplomové práci II • 57 %
FF:AR2A117 Magisterská diplomová práce • 43 %
FF:AR2A51 Digitální archivnictví • 43 %
FF:AR2A119 Státní závěrečná zkouška magisterská • 29 %
FF:PV2A36 Novověká církevní diplomatika s ohledem na české země • 29 %
FF:PV2B104 Od pramene ke psanému textu. Nové tendence v historické metodice a jejich použití ve výzkumné praxi I • 29 %
FF:AR1B103 Archivní exkurze • 14 %
FF:AR2A107 Historická němčina II • 14 %
FF:AR2A58 Dějiny archivnictví II • 14 %
FF:AR2B77 Německé novogotické písmo • 14 %
FF:DSBCB033 Dějiny Židů ve starověku • 14 %
FF:ETBB65 Úvod do etnomuzikologie • 14 %
FF:PV1B67 Faleristika a vexilologie • 14 %
FF:PV2A106 Seminář z diplomatiky středověku • 14 %
FF:PV2B105 Medievistické pátky: vybrané problémy středověkých dějin v interdisciplinární perspektivě • 14 %
FF:PV2B106 Od pramene ke psanému textu. Nové tendence v historické metodice a jejich použití ve výzkumné praxi II • 14 %
FF:PV2B46 Autografy 18.-20. století • 14 %

Údaje byly předpočítány: 31. 7. 2021 11:33

Všechny obory fakulty