Jak byly údaje získány.

Pomocné vědy historické (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
4. semestr
FF:PV2A109 Seminář z diplomatiky novověku • 100 %
FF:PV2A110 Seminář k magisterské diplomové práci I • 100 %
FF:ISKM18 Praxe a stáže • 50 %
FF:PV2A103 Historická němčina I • 50 %
FF:PV2A36 Novověká církevní diplomatika s ohledem na české země • 50 %

Údaje byly předpočítány: 23. 10. 2021 11:39

Všechny obory fakulty