Religionistika (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FF:RLB254 Současné indické křesťanství • 100 %
FF:RLB262 Foucault, analýza diskurzu a teorie náboženství • 100 %
FF:DU0209 Křesťanská ikonografie • 50 %
FF:RLA20 Seminář k magisterské diplomové práci II • 50 %
FF:RLB514 Proměny novověkého ateismu • 50 %
FF:RLDPM Magisterská diplomová práce z religionistiky • 50 %
FF:RLMGB551 Religionistika v cestovním ruchu: Tutorství • 50 %
FF:US_56 Úvod do estetiky a obecné teorie umění • 50 %
FSS:SOCB2119 Sociologie pro nesociology • 50 %

Údaje byly předpočítány: 13. 8. 2022 11:35

Všechny obory fakulty