Jak byly údaje získány.

Anglický jazyk a literatura (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:AJ20001 Teorie literatury a kultury I • 65 %
FF:AJ20003 Historický vývoj angličtiny • 65 %
FF:AJ21110 Zkouška z anglického jazyka • 46 %
FF:AJ22065 Sémantika: anglická slovesa • 40 %
FF:AJ21120 Ústní zkouška z anglického jazyka • 33 %
FF:AJ20002 Teorie literatury a kultury II • 25 %
FF:AJ22068 Sémantika: větná semantika • 19 %
FF:AJ25057 Major American Playwrights • 19 %
FF:AJ22066 Výslovnostní podoby angličtiny • 17 %
FF:AJ24054 Současné britské spisovatelky • 17 %
FF:AJ29055 Carrollova "Alice" v češtině • 17 %
FF:SAKS03 Kulturní perspektivy kolonizace severní Ameriky • 17 %
FF:AJ22093 Výslovnostní podoby americké angličtiny • 15 %
FF:AJ24102 Aspects of English Romantic Poetry and Culture: Blake, Byron • 15 %
FF:AJ24049 Samuel Beckett in Context • 13 %
FF:AJ24090 Teorie Biografie • 13 %
2. semestr
FF:AJ20002 Teorie literatury a kultury II • 61 %
FF:AJ22068 Sémantika: větná semantika • 39 %
FF:AJ21110 Zkouška z anglického jazyka • 35 %
FF:AJ21120 Ústní zkouška z anglického jazyka • 32 %
FF:AJ22082 Pragmatika • 29 %
FF:AJ24257 The Theatres of Václav Havel - I • 26 %
FF:AJ26071 John Milton's 'Paradise Lost' and the British Civil War • 26 %
FF:AJ20001 Teorie literatury a kultury I • 19 %
FF:AJ20003 Historický vývoj angličtiny • 19 %
FF:AJ24055 Iris Murdoch: spisovatelka a filozofka • 19 %
FF:AJ26272 Writing Coercive Confinement • 19 %
FF:AJ27055 Šprýmář tvoří tento svět • 19 %
FF:AJ22065 Sémantika: anglická slovesa • 16 %
FF:AJ25053 Walt Whitman • 16 %
FF:SAKS04 Regionální anglofonní kultury severoamerického areálu • 16 %
FF:AJ22089 Sociolingvistické dovednosti: Akademická mluva • 13 %
FF:AJ22098 Analýza jazyka mluvených médií • 13 %
FF:AJ27080 Euro-American Masters of Cinema • 13 %
2. ročník
3. semestr
FF:AJ29800 Seminář k magisterské diplomové práci I • 56 %
FF:AJ25057 Major American Playwrights • 32 %
FF:AJ24054 Současné britské spisovatelky • 24 %
FF:AJ24049 Samuel Beckett in Context • 18 %
FF:AJ26271 History of Rock Music: A chronological survey • 18 %
FF:AJ28038 Kanada a multikulturismus • 18 %
FF:AJ22065 Sémantika: anglická slovesa • 15 %
FF:AJ24090 Teorie Biografie • 15 %
FF:AJ27079 Laughing Matters: Stand-Up Comedy As/And American Culture • 15 %
FF:SAKS13 Film v USA: Instituce, žánry, autoři, kritika • 15 %
FF:AJ20002 Teorie literatury a kultury II • 12 %
FF:AJ20003 Historický vývoj angličtiny • 12 %
FF:AJ22066 Výslovnostní podoby angličtiny • 12 %
FF:AJ22073 Jazyk v reklamě • 12 %
FF:AJ22082 Pragmatika • 12 %
FF:AJ22093 Výslovnostní podoby americké angličtiny • 12 %
FF:AJ24055 Iris Murdoch: spisovatelka a filozofka • 12 %
FF:AJ24100 Aspects of 19th and 20th Century British Fiction • 12 %
FF:AJ24101 Dramatik Tom Stoppard • 12 %
4. semestr
FF:AJ29801 Seminář k magisterské diplomové práci II • 48 %
FF:AJ29850 Magisterská diplomová práce • 42 %
FF:AJ29999 Státní závěrečná zkouška magisterská • 42 %
FF:AJ29800 Seminář k magisterské diplomové práci I • 27 %
FF:AJ22073 Jazyk v reklamě • 12 %
FF:AJ24055 Iris Murdoch: spisovatelka a filozofka • 12 %
FF:AJ24065 Zamilovaný/Shakespeare a láska • 12 %
FF:AJ26274 Video Games: Culture, Texts, Issues • 12 %

Údaje byly předpočítány: 21. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty