Jak byly údaje získány.

Novořecký jazyk a literatura (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FF:REBCA01 Novořecká mluvnice I • 100 %
FF:REBCA07 Askisis me lektora I • 100 %
FF:REBCA13 Úvod do studia novořečtiny • 100 %
FF:DSBCB026 Zdraví, životní styl a medicína ve starověku • 50 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 50 %
FF:PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being • 50 %
FF:REBCB17 Tutorium I • 50 %
FF:RLB666 Konec světa • 50 %
2. semestr
FF:ETBB124 Anthropology of Travel and Tourism • 100 %
FF:MED02 Úvod do jazykovědy • 100 %
FF:REBCA02 Novořecká mluvnice II • 100 %
FF:REBCA08 Askisis me lektora II • 100 %
FF:REBCB05 Studijní soustředění • 100 %
FF:REBCB18 Tutorium II • 100 %

Údaje byly předpočítány: 26. 9. 2020 11:37

Všechny obory fakulty