Jak byly údaje získány.

Nizozemský jazyk a literatura (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
4. semestr
FF:NI05_032 Seminář k magisterské diplomové práci II • 100 %
FF:NI05_04B Vyjadřovací a komunikační dovednost IV • 100 %
FF:NI03_47 Literárněvědný seminář a literární překlad • 50 %
FF:NI03_52 Umění a kultura ve Flandrech • 50 %
FF:NI05_16 Magisterská diplomová práce • 50 %

Údaje byly předpočítány: 27. 11. 2021 11:37

Všechny obory fakulty