Jak byly údaje získány.

Religionistika (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 100 %
FF:OJ111 Praktický kurs sanskrtu I • 100 %
FF:RLA05 Judaismus • 100 %
FF:RLA12 Dějiny religionistiky • 100 %
FF:RLA23 Náboženství v historické a srovnávací perspektivě • 100 %
FSpS:P988 Tělesná výchova - Plavání • 100 %
4. semestr
FF:OJ112 Praktický kurs sanskrtu II • 100 %
FF:RLA24 Náboženství v sociologicko-antropologické perspektivě • 100 %
FF:RLA25 Náboženství v kognitivně-psychologické perspektivě • 100 %
FSpS:P981 Tělesná výchova - Tenis • 100 %
2. ročník
5. semestr
FF:RLA15 Seminář k bakalářské diplomové práci I • 100 %
FF:RLA22 Indická náboženství • 100 %
6. semestr
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 100 %
FF:RLA100 Seminář ke Státní závěrečné zkoušce bakalářské • 100 %
FF:RLA16 Seminář k bakalářské diplomové práci II • 100 %
FF:RLB270 Náboženství v USA • 100 %
FF:RLDPB Bakalářská diplomová práce z religionistiky • 100 %
FF:RLZKB Státní závěrečná zkouška bakalářská • 100 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:47

Všechny obory fakulty