Jak byly údaje získány.

Čeština pro cizince (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
FF:CJQSP5 Český jazyk pro cizince - středně pokročilí II - gramatika • 100 %
FF:CJQSP6 Český jazyk pro cizince - středně pokročilí II - konverzace • 100 %
FF:CJQSP7 Český jazyk pro cizince - středně pokročilí II - esej • 100 %
FF:CJQSP8 Český jazyk pro cizince - středně pokročilí II - fonetika • 100 %
FF:CJQ006 Souhrnná zkouška z češtiny pro cizince • 100 %
3. semestr
FF:CJBC03 Literatura pro děti a mládež I • 100 %
FF:CJQB03 Lexikálně-stylistická cvičení pro cizince II • 100 %
FF:CJQB05 Gramatická cvičení pro cizince VPII • 100 %
FF:CJQP10 Český jazyk pro cizince - tvůrčí psaní I • 100 %
FF:CJQ007 Úvod do studia českého jazyka pro cizince / přednáška • 100 %
FF:CJQ014 Morfologie češtiny pro cizince • 100 %
FF:CJQ015 Syntax češtiny pro cizince I • 100 %
FF:CJQ016 Pravopisná cvičení II • 100 %
FF:CJQ018 Jan Neruda • 100 %
FF:CJQ036 Česká literatura 19. století I / seminář • 100 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 100 %
2. ročník
4. semestr
FF:CJBA20 Vlastní jména osobní v češtině • 100 %
FF:CJBB75 Základy využití korpusů (pro praxi) • 100 %
FF:CJQB01 Pravopisná cvičení III • 100 %
FF:CJQB13 Gramatická cvičení pro cizince VPIII • 100 %
FF:CJQ017 Česká literatura 19. století I / přednáška • 100 %
FF:CJQ019 Slovotvorba češtiny pro cizince • 100 %
FF:CJQ020 Syntax češtiny pro cizince II • 100 %
FF:CJQ022 Česká literatura 19. století II / seminář • 100 %
FF:CJQ023 Česká literatura 20. století I / přednáška • 100 %
FF:CJQ024 Česká literatura 20. století I / seminář • 100 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 100 %
5. semestr
FF:CJBC04 Literatura pro děti a mládež II • 100 %
FF:CJQB15 Gramatická cvičení pro cizince VPIV • 100 %
FF:CJQB16 Lexikálně-stylistická cvičení pro cizince III • 100 %
FF:CJQ026 Lexikologie češtiny pro cizince • 100 %
FF:CJQ027 Stylistika češtiny - bakalářský kurs pro cizince • 100 %
FF:CJQ029 Česká literatura 20. století II / seminář • 100 %
FF:CJQ030 Starší česká literatura I / přednáška • 100 %
FF:CJQ031 Starší česká literatura I / seminář • 100 %
3. ročník
6. semestr
FF:CJQB09 Využití české ortografie při psaní bakalařské práce • 100 %
FF:CJQB14 Překladový seminář • 100 %
FF:CJQB17 Gramatická cvičení pro cizince VP V • 100 %
FF:CJQP11 Český jazyk pro cizince - tvůrčí psaní II • 100 %
FF:CJQ032 Vývoj spisovné češtiny pro cizince • 100 %
FF:CJQ033 Starší česká literatura II • 100 %
FF:CJVR2BM Ruský jazyk pro akademické účely II • 100 %

Údaje byly předpočítány: 19. 9. 2020 11:37

Všechny obory fakulty