Sociální pedagogika a poradenství (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 50 %
FF:PBB118 Sociální a pedagogická komunikace • 50 %
FF:PBM006 Sociální deviace • 50 %
FF:PB12JA16 Sociální poradenství • 50 %
FF:PB21JA25A Metody a techniky pedagogického výzkumu • 50 %
FF:PB21JB22 Pedagogika volného času • 50 %
FF:PB21PB20 Pedagogika rodiny • 50 %
FF:PB22JA30 Pedagogická diagnostika • 50 %
FF:PB22JA32 Vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů • 50 %
FF:PB22PA29 Dějiny sociální pedagogiky • 50 %
FF:PB22PA31 Základy speciální pedagogiky • 50 %
FF:PB32JA50 Sociální politika • 50 %
FF:PB32JB58 Náhradní rodinná péče • 50 %
FF:PB32JB64 Penitenciární pedagogika • 50 %
FF:PB32JB73 Výcvik komunikace zaměřený na techniky asertivity • 50 %
FF:PB32JB79 Terénní sociální práce • 50 %
FF:PB32PB36 Environmentální výchova • 50 %
PdF:TI9006 E-KURZ: Recyklujeme - výrobky z odpadového materiálu • 50 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 50 %
3. ročník
5. semestr
FF:PB21PA26 Profesní poradenství • 91 %
FF:PB22PA9 Praxe v poradenských zařízeních • 87 %
FF:PB22PA29 Dějiny sociální pedagogiky • 78 %
FF:PB22PA31 Základy speciální pedagogiky • 78 %
FF:PB12PB40 Sociální patologie • 38 %
FF:PB14PB47 Psychologické a pedagogické aspekty subkultur mládeže • 31 %
FF:PB32PB49 Sociální práce s mládeží • 29 %
FF:PB21PB21 Základy práva • 24 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 22 %
FF:PB32PB55 Filozofie pedagogických a sociálních věd • 22 %
FF:PB11PA10 Ročníková práce • 20 %
FF:PB31PB41 Sociální pediatrie • 20 %
FF:PB12PB41 Pedagogika na Wikipedii • 18 %
FF:PB32PB50 Krizové poradenství • 18 %
FF:PB32JB39 Dramatická výchova • 16 %
FF:PB32PB54 Sociální a pedagogická komunikace • 16 %
FF:PB11PB3 Komunikace v poradenské práci • 13 %
FF:PB32JB68 Praxe (individuální plán) • 13 %
FF:PB11PA8 Praxe v zařízeních sociální práce • 11 %
6. semestr
FF:PB22JB35 Seminář k bakalářské diplomové práci • 82 %
FF:PB22JA63 Bakalářská diplomová práce • 80 %
FF:PB22JA62 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 70 %
FF:PB21JB22 Pedagogika volného času • 32 %
FF:PB12JA16 Sociální poradenství • 18 %
FF:PB32JB64 Penitenciární pedagogika • 18 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 14 %
FF:PB32JB79 Terénní sociální práce • 11 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 11 %

Údaje byly předpočítány: 13. 8. 2022 11:35

Všechny obory fakulty