Jak byly údaje získány.

Sociální pedagogika a poradenství (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
FF:CJVAEA Angličtina autonomně • 50 %
FF:PB11PA8 Praxe v zařízeních sociální práce • 50 %
FF:PB14PB47 Psychologické a pedagogické aspekty subkultur mládeže • 50 %
FF:PB21PA24 Filozofie II • 50 %
FF:PB21PB21 Základy práva • 50 %
FF:PB21PB22 Vývojová psychologie • 50 %
FF:PB31PB41 Sociální pediatrie • 50 %
3. semestr
FF:PB21PA24 Filozofie II • 98 %
FF:PB21PB22 Vývojová psychologie • 98 %
FF:PB22PA30 Úvod do pedagogického výzkumu • 86 %
FF:PB11PA8 Praxe v zařízeních sociální práce • 82 %
FF:PB11PA10 Ročníková práce • 72 %
FF:PB32PB49 Sociální práce s mládeží • 50 %
FF:PB31PB41 Sociální pediatrie • 48 %
FF:PB12PB40 Sociální patologie • 42 %
FF:PB21PB21 Základy práva • 32 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 28 %
FF:PB14PB47 Psychologické a pedagogické aspekty subkultur mládeže • 24 %
FF:PB32PB54 Sociální a pedagogická komunikace • 24 %
FF:PB32PB79 Sociálně-pedagogická práce s romskou komunitou • 24 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 20 %
FSS:PSYB1280 Psychologie v běžném životě • 14 %
FF:PB21PA26 Profesní poradenství • 12 %
2. ročník
4. semestr
FF:PB32JA50 Sociální politika • 88 %
FF:PB22JA30 Pedagogická diagnostika • 82 %
FF:PB22JA32 Vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů • 82 %
FF:PB21JA25A Metody a techniky pedagogického výzkumu • 80 %
FF:PB12JA16 Sociální poradenství • 73 %
FF:PB32JB58 Náhradní rodinná péče • 61 %
FF:PB21PB20 Pedagogika rodiny • 53 %
FF:PB32JB64 Penitenciární pedagogika • 53 %
FF:PB32JB73 Výcvik komunikace zaměřený na techniky asertivity • 45 %
FF:PB31PB44 Předškolní pedagogika • 43 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 29 %
FF:PB21JB22 Pedagogika volného času • 29 %
FF:PB32JB79 Terénní sociální práce • 29 %
PdF:DEP24S Problematika evropského středověku • 27 %
PdF:DEP25R Problematika raně novověkých dějin • 24 %
FF:PB21PA18 Sociální práce • 16 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 16 %
FF:PB12JA14 Základy poradenství • 14 %
FF:PB12JA11 Pedagogické teorie • 12 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 12 %
5. semestr
FF:PB22PA9 Praxe v poradenských zařízeních • 87 %
FF:PB21PA26 Profesní poradenství • 86 %
FF:PB22PA31 Základy speciální pedagogiky • 67 %
FF:PB22PA29 Dějiny sociální pedagogiky • 65 %
FF:PB14PB47 Psychologické a pedagogické aspekty subkultur mládeže • 36 %
FF:PB12PB40 Sociální patologie • 30 %
FF:PB11PA10 Ročníková práce • 25 %
FF:PB32PB50 Krizové poradenství • 20 %
FF:PB21PB21 Základy práva • 19 %
FF:PB32PB49 Sociální práce s mládeží • 19 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 18 %
FF:PB11PB3 Komunikace v poradenské práci • 18 %
FF:PB21PB25 Podpora mezinárodní pracovní mobility • 16 %
FF:PB32JB39 Dramatická výchova • 16 %
FF:PB12PB41 Pedagogika na Wikipedii • 14 %
FF:PB31PB41 Sociální pediatrie • 13 %
FF:PB32PB54 Sociální a pedagogická komunikace • 13 %
FF:PB32PB55 Filozofie pedagogických a sociálních věd • 13 %
FF:PB32JB68 Praxe (individuální plán) • 12 %
FF:PB32PB79 Sociálně-pedagogická práce s romskou komunitou • 12 %
FF:PB11PA8 Praxe v zařízeních sociální práce • 11 %
3. ročník
6. semestr
FF:PB22JB35 Seminář k bakalářské diplomové práci • 80 %
FF:PB22JA63 Bakalářská diplomová práce • 79 %
FF:PB22JA62 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 74 %
FF:PB21JB22 Pedagogika volného času • 26 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 21 %
FF:PB32JB64 Penitenciární pedagogika • 14 %
FF:PB12JA16 Sociální poradenství • 13 %
FF:PB21JA25A Metody a techniky pedagogického výzkumu • 11 %
FF:PB21PB20 Pedagogika rodiny • 11 %
FF:PB32JB58 Náhradní rodinná péče • 11 %

Údaje byly předpočítány: 31. 7. 2021 11:33

Všechny obory fakulty