Teorie a provozovací praxe staré hudby (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FF:SHK19A Historické nástroje a jejich ladění I. • 100 %
FF:SH_Z08 Koncertní projekt I. • 100 %
FF:VHK_21A Diplomový seminář bakalářský I. • 100 %
FF:VHK_807 Hudba v českých dějinách do konce 18. století • 100 %
3. ročník
5. semestr
FF:SHK19A Historické nástroje a jejich ladění I. • 80 %
FF:SH_Z08 Koncertní projekt I. • 80 %
FF:HV_807A Hudba v českých dějinách - poslechový seminář • 70 %
FF:VHK_21A Diplomový seminář bakalářský I. • 70 %
FF:VHK_807 Hudba v českých dějinách do konce 18. století • 70 %
FF:HV_749 Hudba a liturgie • 30 %
FF:SH_AK Absolventský koncert • 20 %
FF:SH_BP Bakalářská diplomová práce • 20 %
FF:SH_BZK Státní závěrečná zkouška bakalářská • 20 %
FF:SHK17 Interpretace: tempo, ozdoby, figury • 20 %
FF:SHK19B Historické nástroje a jejich ladění II. • 20 %
FF:SHK20B Ediční seminář II. • 20 %
FF:SH_Z02 Ansámblová hra a zpěv • 20 %
FF:SH_Z04 Sborový a ansámblový zpěv • 20 %
FF:SH_Z09 Koncertní projekt II. • 20 %
FF:SH_Z18 Cembalo • 20 %
FF:SH_Z28 Provozovací praxe hry na cembalo • 20 %
FF:VHK_21B Diplomový seminář bakalářský II. • 20 %
FF:VH_99 Mimořádné kredity • 20 %
6. semestr
FF:SHK19B Historické nástroje a jejich ladění II. • 58 %
FF:SH_Z02 Ansámblová hra a zpěv • 58 %
FF:SH_Z04 Sborový a ansámblový zpěv • 58 %
FF:SH_Z09 Koncertní projekt II. • 50 %
FF:VHK_21B Diplomový seminář bakalářský II. • 42 %
FF:SHK17 Interpretace: tempo, ozdoby, figury • 33 %
FF:SH_Z11 Zpěv • 33 %
FF:SH_Z21 Pěvecká provozovací praxe • 33 %
FF:SHK20B Ediční seminář II. • 25 %
FF:VHK_13B Hudebně historický seminář II. • 25 %
FF:VHK_807 Hudba v českých dějinách do konce 18. století • 25 %
FF:HVK_21B Diplomový seminář bakalářský II. • 17 %
FF:HV_749 Hudba a liturgie • 17 %
FF:HV_807A Hudba v českých dějinách - poslechový seminář • 17 %
FF:SH_AK Absolventský koncert • 17 %
FF:SH_Z16 Varhany • 17 %
FF:SH_Z26 Provozovací praxe hry na varhany • 17 %

Údaje byly předpočítány: 13. 8. 2022 11:35

Všechny obory fakulty