Jak byly údaje získány.

Teorie a provozovací praxe staré hudby (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
2. semestr
FF:SHK22A Hudební rétorika I • 100 %
FF:VHK_801 Dějiny hudby: do počátku novověku • 100 %
FF:VHK_803 Dějiny hudby: baroko • 100 %
FF:SHK09 Poslechový seminář I. • 67 %
FF:SHK13 Poslechový seminář III. • 67 %
FF:SHK20A Ediční seminář I. • 67 %
FF:SH_Z08 Koncertní projekt I. • 67 %
FF:VHK_13A Hudebně historický seminář I. • 67 %
FF:ASH_Z02 Ansámblová hra a zpěv • 33 %
FF:ASH_Z04 Sborový zpěv • 33 %
FF:ASH_Z08 Koncertní projekt I. • 33 %
FF:ASH_Z17 Loutna • 33 %
FF:ASH_Z27 Provozovací praxe hry na loutnu • 33 %
FF:ASH13 Poslechový seminář III. • 33 %
FF:ASH20A Ediční seminář I. • 33 %
FF:ASH23 Kulturní přehled • 33 %
FF:HVK_13A Hudebně historický seminář I. • 33 %
FF:SH_Z02 Ansámblová hra a zpěv • 33 %
FF:SH_Z04 Sborový a ansámblový zpěv • 33 %
FF:SH_Z15 Viola da gamba a barokní violoncello • 33 %
FF:SH_Z25 Provozovací praxe hry na violu da gamba a violoncello • 33 %
FF:VHK_01A Úvod do hudební vědy • 33 %
3. semestr
FF:SHK13 Poslechový seminář III. • 93 %
FF:SHK20A Ediční seminář I. • 93 %
FF:SHK22A Hudební rétorika I • 86 %
FF:VHK_13A Hudebně historický seminář I. • 86 %
FF:VHK_803 Dějiny hudby: baroko • 79 %
FF:SH_Z02 Ansámblová hra a zpěv • 36 %
FF:SH_Z04 Sborový a ansámblový zpěv • 36 %
FF:SH_Z08 Koncertní projekt I. • 36 %
FF:VHK_801 Dějiny hudby: do počátku novověku • 29 %
FF:SHK09 Poslechový seminář I. • 21 %
FF:SH_Z11 Zpěv • 21 %
FF:SH_Z21 Pěvecká provozovací praxe • 21 %
FF:SHK03 Hudební paleografie • 14 %
FF:SHK11 Poslechový seminář II. • 14 %
FF:SHK15 Poslechový seminář IV. • 14 %
FF:SH_Z09 Koncertní projekt II. • 14 %
2. ročník
4. semestr
FF:SHK22B Hudební rétorika II • 77 %
FF:SHK15 Poslechový seminář IV. • 69 %
FF:SHK03 Hudební paleografie • 62 %
FF:VHK_804 Dějiny hudby: klasicismus • 62 %
FF:VHK_13B Hudebně historický seminář II. • 46 %
FF:SHK20B Ediční seminář II. • 38 %
FF:SHK11 Poslechový seminář II. • 15 %
FF:SH_Z02 Ansámblová hra a zpěv • 15 %
FF:SH_Z04 Sborový a ansámblový zpěv • 15 %
FF:SH_Z08 Koncertní projekt I. • 15 %
FF:SH_Z09 Koncertní projekt II. • 15 %
FF:VHK_21A Diplomový seminář bakalářský I. • 15 %
5. semestr
FF:SH_Z08 Koncertní projekt I. • 89 %
FF:VHK_21A Diplomový seminář bakalářský I. • 83 %
FF:SHK19A Historické nástroje a jejich ladění I. • 44 %
FF:SHK22A Hudební rétorika I • 44 %
FF:VHK_803 Dějiny hudby: baroko • 44 %
FF:VHK_807 Hudba v českých dějinách do konce 18. století • 44 %
FF:HV_807A Hudba v českých dějinách - poslechový seminář • 39 %
FF:CJVA2P Online anglický jazyk pro akademické účely II • 17 %
FF:HV_749 Hudba a liturgie • 17 %
FF:SH_AK Absolventský koncert • 17 %
FF:SH_BP Bakalářská diplomová práce • 17 %
FF:SH_BZK Státní závěrečná zkouška bakalářská • 17 %
FF:SH_Z02 Ansámblová hra a zpěv • 17 %
FF:SH_Z04 Sborový a ansámblový zpěv • 17 %
FF:SH_Z09 Koncertní projekt II. • 17 %
FF:VHK_21B Diplomový seminář bakalářský II. • 17 %
FF:SHK17 Interpretace: tempo, ozdoby, figury • 11 %
FF:SHK19B Historické nástroje a jejich ladění II. • 11 %
FF:SHK20B Ediční seminář II. • 11 %
FF:SH_Z11 Zpěv • 11 %
FF:SH_Z18 Cembalo • 11 %
FF:SH_Z21 Pěvecká provozovací praxe • 11 %
FF:SH_Z28 Provozovací praxe hry na cembalo • 11 %
FF:VHK_13A Hudebně historický seminář I. • 11 %
FF:VHK_804 Dějiny hudby: klasicismus • 11 %
FF:VH_99 Mimořádné kredity • 11 %
3. ročník
6. semestr
FF:SH_Z02 Ansámblová hra a zpěv • 79 %
FF:SH_Z04 Sborový a ansámblový zpěv • 79 %
FF:SH_Z09 Koncertní projekt II. • 63 %
FF:VHK_21B Diplomový seminář bakalářský II. • 58 %
FF:SH_AK Absolventský koncert • 42 %
FF:VHK_804 Dějiny hudby: klasicismus • 42 %
FF:SHK19B Historické nástroje a jejich ladění II. • 37 %
FF:SHK22B Hudební rétorika II • 37 %
FF:SH_BP Bakalářská diplomová práce • 26 %
FF:SH_BZK Státní závěrečná zkouška bakalářská • 26 %
FF:SH_Z11 Zpěv • 26 %
FF:SH_Z21 Pěvecká provozovací praxe • 26 %
FF:VHK_13B Hudebně historický seminář II. • 26 %
FF:SHK17 Interpretace: tempo, ozdoby, figury • 21 %
FF:SHK20B Ediční seminář II. • 16 %
FF:SH_Z28 Provozovací praxe hry na cembalo • 16 %
FF:VHK_803 Dějiny hudby: baroko • 16 %
FF:VHK_807 Hudba v českých dějinách do konce 18. století • 16 %
FF:HVK_21B Diplomový seminář bakalářský II. • 11 %
FF:HV_749 Hudba a liturgie • 11 %
FF:HV_807A Hudba v českých dějinách - poslechový seminář • 11 %
FF:SHK03 Hudební paleografie • 11 %
FF:SH_Z12 Zobcová flétna • 11 %
FF:SH_Z16 Varhany • 11 %
FF:SH_Z18 Cembalo • 11 %
FF:SH_Z22 Provozovací praxe hry na zobcovou flétnu • 11 %
FF:SH_Z26 Provozovací praxe hry na varhany • 11 %

Údaje byly předpočítány: 31. 7. 2021 11:33

Všechny obory fakulty