Jak byly údaje získány.

Hudební věda (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
FF:KRBCA07 Latinský jazyk pro neoborové studenty I • 25 %
FF:SUS_57 Kapitoly z dějin světové jazzové hudby • 25 %
FF:US_56 Úvod do estetiky a obecné teorie umění • 25 %
FF:VH_05B Harmonie II. • 25 %
FF:VH_10A Práce s PC • 25 %
FF:VH_15E Collegium musicum - klavír pro muzikology • 25 %
FF:VH_741A Teorie a dějiny populární hudby I. • 25 %
FF:VH_810A Kulturní přehled I. • 25 %
ESF:BPE_ZEKO Základy ekonomie • 25 %
ESF:MPF_BUCP Burzy a cenné papíry • 25 %
3. semestr
FF:US_56 Úvod do estetiky a obecné teorie umění • 58 %
FF:HV_04 Hudební nauka • 50 %
FF:KRBCA07 Latinský jazyk pro neoborové studenty I • 42 %
FF:US_21 Praxe v kulturních institucích II. • 42 %
FF:VH_02B Proseminář II. • 42 %
FF:VH_02D Proseminární písemná práce II. • 42 %
FF:VH_05B Harmonie II. • 42 %
FF:VH_810B Kulturní přehled II. • 42 %
FF:SHK13 Poslechový seminář III. • 33 %
FF:VH_05A Harmonie I. • 33 %
FF:VH_23 Hudební analýza • 33 %
FF:VH_700A Hudebně lexikografický seminář I. • 33 %
FF:VH_735 Úvod do organologie • 33 %
FF:VH_803A Dějiny hudby: baroko A • 33 %
FF:VH_803B Dějiny hudby: baroko B • 33 %
FF:VH_09 Sluchová analýza • 25 %
FF:VH_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 25 %
FF:VH_24A Hudební paleografie I. • 25 %
FF:VH_741A Teorie a dějiny populární hudby I. • 25 %
FF:HV_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 17 %
FF:HV_15E Collegium musicum - klavír pro muzikology • 17 %
FF:LJ601 Latina pro nelatináře I • 17 %
FF:SUS_60A Znamení zrodu: kapitoly o českém obrození I. • 17 %
FF:US_60A Znamení zrodu: kapitoly o českém obrození I. • 17 %
FF:VH_11A Pomocné vědy historické a paleografie pro muzikology • 17 %
FF:VH_15C Collegium musicum - orchestr • 17 %
FF:VH_15F Hlasová výchova • 17 %
FF:VH_704A Vokální praktikum - od chorálu k renesanci I. • 17 %
FF:VH_804A Dějiny hudby: klasicismus A • 17 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 17 %
2. ročník
4. semestr
FF:SHK15 Poslechový seminář IV. • 80 %
FF:VH_01B Hudební historiografie • 80 %
FF:VH_22 Hudební formy • 80 %
FF:VH_700B Hudebně lexikografický seminář II. • 80 %
FF:VH_804A Dějiny hudby: klasicismus A • 80 %
FF:VH_804B Dějiny hudby: klasicismus B • 80 %
FF:VH_24B Hudební paleografie II. • 60 %
FF:VH_15F Hlasová výchova • 40 %
FF:VH_704B Vokální praktikum - od chorálu k renesanci II. • 40 %
PdF:CJP010 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 40 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 20 %
FF:CJVA2M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely II • 20 %
FF:LJ602 Latina pro nelatináře II • 20 %
FF:SUS_60B Znamení zrodu: kapitoly o českém obrození II. • 20 %
FF:US_21 Praxe v kulturních institucích II. • 20 %
FF:US_60B Znamení zrodu: kapitoly o českém obrození II. • 20 %
FF:VH_10B Základy počítačové notosazby • 20 %
FF:VH_15E Collegium musicum - klavír pro muzikology • 20 %
FF:VH_93B Seminář "Hudba období baroka a klasicismu" II. • 20 %
FSpS:P978 Tělesná výchova - Volejbal • 20 %
5. semestr
FF:VH_801B Dějiny hudby: do nástupu novověku - seminární práce • 63 %
FF:VH_750A Seminář hudební topografie I. • 50 %
FF:VH_801A Dějiny hudby: do nástupu novověku A • 50 %
FF:VH_803A Dějiny hudby: baroko A • 50 %
FF:VH_803B Dějiny hudby: baroko B • 50 %
FF:VH_805A Dějiny hudby: 19. století A • 50 %
FF:VH_805B Dějiny hudby: 19. století - seminární práce • 50 %
FF:VH_807 Hudba v českých dějinách do konce 18. století • 50 %
FF:VH_807A Hudba v českých dějinách - seminární práce • 50 %
FF:SHK13 Poslechový seminář III. • 38 %
FF:VH_37C Projekt diplomové práce • 38 %
FF:VH_735 Úvod do organologie • 38 %
FF:VH_93A Seminář "Hudba období baroka a klasicismu" I. • 38 %
FF:ASH20A Ediční seminář I. • 25 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 25 %
FF:ENTRE01 Od UČO k IČO: Úvod do podnikání • 25 %
FF:HV_749 Hudba a liturgie • 25 %
FF:US_212 Počátky opery - zrození nové formy po tridentském koncilu • 25 %
FF:VH_741A Teorie a dějiny populární hudby I. • 25 %
FF:ARTS003 K aktuálním otázkám současné kultury, především hudby a divadla • 13 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 13 %
FF:HV_615 Muzikologická laboratoř • 13 %
FF:JAPX101 Japonské písmo I. • 13 %
FF:JPNN10 Japonština pro neoborové studenty I • 13 %
FF:LJ601 Latina pro nelatináře I • 13 %
FF:MED33 Jazykový seminář italský V • 13 %
FF:MED47 Jazyková cvičení z románského jazyka I • 13 %
FF:SUS_60A Znamení zrodu: kapitoly o českém obrození I. • 13 %
FF:UEV_15 Hudební didaktika I. • 13 %
FF:US_149 Goethův román "Spříznění volbou". Chemie či alchymie citů? • 13 %
FF:US_56 Úvod do estetiky a obecné teorie umění • 13 %
FF:VH_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 13 %
FF:VH_15E Collegium musicum - klavír pro muzikology • 13 %
FF:VH_15F Hlasová výchova • 13 %
FF:VH_24A Hudební paleografie I. • 13 %
FF:VH_307 Česká hudební kultura 1945 - 1972 • 13 %
FF:VH_334 Heuristický seminář k dílu Jana Nováka • 13 %
FF:VH_51 Počítačová notosazba pro pokročilé • 13 %
FF:VH_700A Hudebně lexikografický seminář I. • 13 %
FSpS:P954 Tělesná výchova - Outdoorové aktivity • 13 %
FSpS:P991 Tělesná výchova - Posilovny • 13 %
3. ročník
6. semestr
FF:VH_37A Diplomový seminář bakalářský • 71 %
FF:VH_38A Bakalářská diplomová práce • 71 %
FF:VH_39 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 57 %
FF:VH_806A Dějiny hudby: 20. století A • 57 %
FF:VH_808 Hudba v českých dějinách (19. a 20. století) • 57 %
FF:SHK15 Poslechový seminář IV. • 43 %
FF:VH_01B Hudební historiografie • 43 %
FF:VH_37C Projekt diplomové práce • 43 %
FF:VH_750B Seminář hudební topografie II. • 43 %
FF:VH_802A Dějiny hudby: renesance a rané baroko A • 43 %
FF:VH_802B Dějiny hudby: do nástupu novověku - seminární práce • 43 %
FF:VH_804A Dějiny hudby: klasicismus A • 43 %
FF:VH_804B Dějiny hudby: klasicismus B • 43 %
FF:VH_806B Dějiny hudby: 20. století - seminární práce • 43 %
FF:VH_808A Hudba v českých dějinách II - seminární práce • 43 %
FF:VH_93B Seminář "Hudba období baroka a klasicismu" II. • 29 %
FF:ASH20B Ediční seminář II. • 14 %
FF:DU2320 Dějiny fotografie 20. a 21. století • 14 %
FF:FAVH030 Barva v kinematografii • 14 %
FF:JSB080 E-KURZ: Balkan Grill - střípky z balkánské kuchyně • 14 %
FF:LJ602 Latina pro nelatináře II • 14 %
FF:MED34 Jazykový seminář italský VI • 14 %
FF:VH_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 14 %
FF:VH_15C Collegium musicum - orchestr • 14 %
FSpS:P902 Physical Education - Fitnessyoga • 14 %
FSpS:P967 Tělesná výchova - Fitness joga • 14 %

Údaje byly předpočítány: 31. 7. 2021 11:33

Všechny obory fakulty