Jak byly údaje získány.

Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:RJB424 Ruská konverzace I • 100 %
FF:UZRJ453 Didaktika ruštiny I • 100 %
FF:JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků • 89 %
FF:RJB417 Teorie literatury • 89 %
FF:UZB001 Psychologie pro učitele I • 89 %
FF:UZB002 Školní pedagogika • 89 %
FF:OJ103 Obecná fonetika - přednáška • 78 %
FF:RJ_19 Život a dílo F. M. Dostojevského v kontextu slovanských literatur • 22 %
FF:RJ_610 Massovaja (triviaľnaja) literatura • 22 %
FF:AREAB03 Slovanské areály • 11 %
FF:AREA_15 Ruské politicko-společenské myšlení a literatura • 11 %
FF:BKA319 Balkán ve 20. století II • 11 %
FF:JSS400 Staroslověnština • 11 %
FF:OJ207 Slovanské jazyky • 11 %
FF:PB11PA3 Obecná pedagogika • 11 %
FF:PSX_112 Persuasion • 11 %
FF:PSX_513 Strategies for effective learning • 11 %
FF:RJA118 Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století • 11 %
FF:RJB415 Stylistika a normy jazyka • 11 %
FF:RJB425 Ruská konverzace II • 11 %
FF:RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině • 11 %
FF:RJ_41 Kulturní a politické dějiny Ruska a Ukrajiny • 11 %
FF:RJ_42 Rétorika • 11 %
FF:RJ_590 Nacionaľno-kuĺturnyje osobennosti jedinic i kategorij jestestvennogo jazyka (po dannym russkogo jazyka) • 11 %
FF:RJ_83 Seminář ruského filmu • 11 %
FF:SBA202 Praktický jazyk II • 11 %
FF:SKANSIV71 Sound art v kontextu současné Skandinávie (internetový kurz) • 11 %
FF:UJS101 Dějiny Ukrajiny I • 11 %
FF:US_180 Jazz podle nástrojů: trumpetisté, trombonisté, saxofonisté, klavíristé a další • 11 %
FF:UZB003 Školní didaktika • 11 %
FF:UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika • 11 %
FF:UZRJ452 Didaktika ruštiny II • 11 %
2. semestr
FF:JSS400 Staroslověnština • 88 %
FF:RJA118 Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století • 88 %
FF:RJB425 Ruská konverzace II • 88 %
FF:UZB003 Školní didaktika • 88 %
FF:UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika • 88 %
FF:UZRJ452 Didaktika ruštiny II • 88 %
FF:UZB004 Psychologie pro učitele II • 75 %
FF:RJB415 Stylistika a normy jazyka • 50 %
FF:RJ_630 Kultúra v jazyku, jazyk v kultúre • 25 %
FF:KRBCB22 Láska a sex v antickém Řecku - vybrané kapitoly • 13 %
FF:MVKK_03 Metody, systémy a organizace uměleckého provozu • 13 %
FF:OJ340 Jazyky Střední Asie, Sibiře a Dálného Východu • 13 %
FF:PG_IMPR_MU Dílna improvizace • 13 %
FF:PG_PREZ_UZ Dílna prezentace • 13 %
FF:PLIN048 Základy programování pro humanitní obory • 13 %
FF:RJA309 Ruské umění a kultura • 13 %
FF:RJB_28 Současná ruská literatura • 13 %
FF:RJB416 Ruská literární věda • 13 %
FF:RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině • 13 %
FF:RLB398 Egyptská božstva v antickém světě • 13 %
FF:RLB666 Konec světa • 13 %
FF:UJS102 Dějiny Ukrajiny II • 13 %
FF:US_68 Co postmoderna je - a co není • 13 %
FF:VIKMB20 Webová analytika • 13 %
PřF:XS450A Communication skills training • 13 %
2. ročník
3. semestr
FF:RJB420 Historický vývoj ruštiny • 86 %
FF:RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur • 86 %
FF:RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům • 86 %
FF:UZRJ501 Seminář k magisterské diplomové práci I • 71 %
FF:UZRJ456 Souvislá pedagogická praxe z ruštiny pro jednooborové studium • 43 %
FF:RJ_42 Rétorika • 29 %
FF:AREA_15 Ruské politicko-společenské myšlení a literatura • 14 %
FF:AREA_19 Kulturní fenomén střední Evropy ve 20. století • 14 %
FF:BKA108 Současný Balkán • 14 %
FF:BKA319 Balkán ve 20. století II • 14 %
FF:CJVAEA Angličtina autonomně • 14 %
FF:CJVAPD Prezentační dovednosti v angličtině • 14 %
FF:CJVSEO Mluvený projev ve španělštině • 14 %
FF:CJVS1ST Španělština pro studium a stáže v zahraničí I • 14 %
FF:DSMGRB18 Pseudohistorie versus věda • 14 %
FF:ESAA33 The Meaning of Art • 14 %
FF:ESA231 Psychologie umění • 14 %
FF:CH_01 Chorvatština pro začátečníky • 14 %
FF:KSCB090 Válka ve Vietnamu • 14 %
FF:KSCX01 Moderní čínština pro neoborové studenty I • 14 %
FF:MED65 Arab Women Writers • 14 %
FF:MVK_07 Příprava projektu a projektové dokumentace • 14 %
FF:OJ103 Obecná fonetika - přednáška • 14 %
FF:PH0192 Filosofie náboženství • 14 %
FF:PLIN004 Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory I • 14 %
FF:PSMB042 Kariérní start • 14 %
FF:RJA_10 Konverzace v ruštině I • 14 %
FF:RJB417 Teorie literatury • 14 %
FF:RJS321 Vlastní jména v překladu • 14 %
FF:RJV008 Lingvokulturologická specifika ruštiny • 14 %
FF:RJ_650 Academic Discourse • 14 %
FF:RLB35 Náboženství Mayů, Aztéků a Inků • 14 %
FF:RLB405 Náboženství a násilí • 14 %
FF:ROMSJIBXP Španělština I (pro nešpanělštináře) • 14 %
FF:US_140 Kulturní dějiny Brna v době první republiky (1918-1938) • 14 %
FF:US_194 Dějiny jazzu • 14 %
FF:US_40 Uměnovědný biograf I. • 14 %
FF:UZB001 Psychologie pro učitele I • 14 %
FF:UZB002 Školní pedagogika • 14 %
FF:VH_03A Přehled dějin hudby I. • 14 %
FF:VH_04 Hudební nauka • 14 %
FF:VH_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 14 %
FF:VIKMA06 Vyhledávání informací • 14 %
FF:VIKMA10 Informační politika • 14 %
FF:VIKMA13 Informace, komunikace, myšlení • 14 %
FSS:SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí • 14 %
FSS:SOC794 Contemporary Cultural Sociology • 14 %
FSS:VPL154 Sebeřízení a time management • 14 %
FSS:ZUR267 Kyberkultura • 14 %
FSS:ZUR295 Tiskový mluvčí • 14 %
PřF:XS451A Communication skills training 2 • 14 %
PdF:FJ1025 Komunikační situace 1 • 14 %
ESF:BPH_ZMAN Základy managementu • 14 %
ESF:BPV_ZVFS Základy veřejných financí a veřejné správy • 14 %
ESF:MPM_GOAN Google Analytics • 14 %
ESF:MPM_VIDA Vizualizace dat • 14 %
ESF:MPV_MAUD Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru • 14 %
4. semestr
FF:RJB_28 Současná ruská literatura • 100 %
FF:RJB416 Ruská literární věda • 80 %
FF:UZRJ502 Seminář k magisterské diplomové práci II • 60 %
FF:UZRJ555 Magisterská diplomová práce • 60 %
FF:RJB427 Aktuální procesy v současné ruštině • 40 %
FF:UZRJ456 Souvislá pedagogická praxe z ruštiny pro jednooborové studium • 40 %
FF:RJB501 Seminář k magisterské diplomové práci I • 20 %
FF:RJV009 Odraz ruské literatury v ruské hudbě 19.-21. století • 20 %
FF:RJ_17 Ruština a jazyková hra • 20 %
FF:RJ_20 Interpretace literárního textu • 20 %
FF:RJ_42 Rétorika • 20 %
FF:SKANSIV71 Sound art v kontextu současné Skandinávie (internetový kurz) • 20 %
FF:SKANSIV73 Skandinávští polárníci (internetový kurz) • 20 %
FF:SKANSI_57 Skandinávská politika (internetový kurz) • 20 %
FF:SK_79 Slovenská literatúra dnes a jej výskum • 20 %
FF:UZB004 Psychologie pro učitele II • 20 %
FF:UZRJ599 Státní závěrečná zkouška magisterská • 20 %
PdF:RJ1078 Ruský film 2 • 20 %
PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2 • 20 %

Údaje byly předpočítány: 24. 8. 2019 11:19

Všechny obory fakulty