Jak byly údaje získány.

Učitelství základů společenských věd pro střední školy (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
FF:PG_IMPR_MU Dílna improvizace • 100 %
FF:UZPH_DMP Magisterská diplomová práce • 100 %
FF:UZPH_MAZ Státní závěrečná zkouška magisterská • 100 %
FF:UZPH2198 Seminář k magisterské diplomové práci I • 100 %
FF:UZPH22 Pedagogická praxe v rámci Didaktiky filozofie a ZSV • 100 %
FF:UZPH2208 Didaktika filozofie a základů společenských věd II • 100 %
FF:UZPH2299 Seminář k magisterské diplomové práci II • 100 %
4. semestr
FF:UZPH22 Pedagogická praxe v rámci Didaktiky filozofie a ZSV • 75 %
FF:UZPH2208 Didaktika filozofie a základů společenských věd II • 75 %
FF:UZPH_DMP Magisterská diplomová práce • 50 %
FF:UZPH_MAZ Státní závěrečná zkouška magisterská • 50 %
FF:UZPH2299 Seminář k magisterské diplomové práci II • 50 %
FF:UZB004 Psychologie pro učitele II • 25 %
FF:UZPH2198 Seminář k magisterské diplomové práci I • 25 %

Údaje byly předpočítány: 27. 11. 2021 11:37

Všechny obory fakulty