Obecná jazykověda (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FF:BAX303 Estonština III pro nebaltisty • 100 %
FF:OJ103 Obecná fonetika - přednáška • 100 %
FF:OJ528 Funkční fonologie • 100 %
3. ročník
5. semestr
FF:NARX02 Dějiny literárněvědného strukturalismu • 75 %
FF:NARX04 Úvod do teorie fikčních světů • 75 %
FF:OJ308 Seminář k přípravě bakalářské práce diplomové • 75 %
FF:OJ439 Onomastika - metody zkoumání vlastních jmen • 75 %
FF:OJ571 Kapitoly z moderní morfologie • 75 %
FF:TCZJ06 Teorie komunikace a základy translatologie • 75 %
FF:TCZJ09 Notace znakových jazyků • 75 %
FF:LGV18 Velšský jazyk v lingvistickém, kulturním a historickém kontextu • 50 %
FF:OJ109 Fonetika a fonologie - seminář • 50 %
FF:OJ340 Jazyky Střední Asie, Sibiře a Dálného Východu • 50 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 25 %
FF:JAPX101 Japonské písmo I. • 25 %
FF:JAP126 Japonský jazyk I. • 25 %
FF:JSBSR210 Srbština pro začátečníky I • 25 %
FF:JSB063 Současné Bulharsko • 25 %
FF:JSB065 Dějiny a kultura Balkánu ve středověku • 25 %
FF:LGJ403 Biblická hebrejština III • 25 %
FF:LGV15 Kapitoly z moderní morfologie • 25 %
FF:OJ211 Praktický kurs sanskrtu III. • 25 %
FF:OJ213 Formální syntax slovanských jazyků • 25 %
FF:OJ309 Teoretické základy etymologie • 25 %
FF:OJ332 Keltské jazyky • 25 %
FF:OJ438 Jazyky původního obyvatelstva Ameriky • 25 %
FF:OJ580 Základy koptštiny I • 25 %
FF:VIETX1 Základy vietnamštiny 1 • 25 %
FSpS:P927 Tělesná výchova – Kardio trénink • 25 %
6. semestr
FF:OJ300 Státní závěrečná zkouška bakalářská • 50 %
FF:OJ310 Bakalářská diplomová práce • 50 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 33 %
FF:OJ439 Onomastika - metody zkoumání vlastních jmen • 33 %
FF:AJ12051 Úvod do korpusové lingvistiky • 17 %
FF:CJBB196 Linguistic Webinar • 17 %
FF:JAPX101 Japonské písmo I. • 17 %
FF:JAPX110 Japonské písmo II. • 17 %
FF:JAP126 Japonský jazyk I. • 17 %
FF:JAP127 Japonský jazyk II. • 17 %
FF:JSB080 E-KURZ: Balkan Grill - střípky z balkánské kuchyně • 17 %
FF:KSCX03 Moderní čínština pro neoborové studenty III • 17 %
FF:LGJ404 Biblická hebrejština IV • 17 %
FF:LGMA07 Fonotaktika • 17 %
FF:LGV21 Typologie jazyků • 17 %
FF:NARX04 Úvod do teorie fikčních světů • 17 %
FF:OJ211 Praktický kurs sanskrtu III. • 17 %
FF:OJ212 Praktický kurs sanskrtu IV • 17 %
FF:OJ213 Formální syntax slovanských jazyků • 17 %
FF:OJ307 Filozofie jazyka • 17 %
FF:OJ308 Seminář k přípravě bakalářské práce diplomové • 17 %
FF:OJ309 Teoretické základy etymologie • 17 %
FF:OJ321 Germánské jazyky • 17 %
FF:OJ324 Srovnávací etymologie slovanských jazyků • 17 %
FF:OJ332 Keltské jazyky • 17 %
FF:OJ340 Jazyky Střední Asie, Sibiře a Dálného Východu • 17 %
FF:OJ438 Jazyky původního obyvatelstva Ameriky • 17 %
FF:OJ571 Kapitoly z moderní morfologie • 17 %
PdF:BIP046 Biologické kořeny lidské sexuality • 17 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 17 %

Údaje byly předpočítány: 6. 8. 2022 11:42

Všechny obory fakulty