Estetika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FF:ESA005 Kapitoly z dějin estetiky • 100 %
FF:ESA093 Dvorská kultura středověku a renesance • 100 %
FF:ESA107 Terminologický seminář k teorii umění • 100 %
FF:ESA199 Estetika v Čechách a na Moravě • 100 %
FF:ESA215 Estetika dvacátého století • 100 %
FF:ESB031 Teorie populární kultury • 100 %
FF:ESB038 Estetika komiksu • 100 %
4. semestr
FF:ESA132 Sémiotika a teorie komunikace • 100 %
FF:ESA190 Aesthetica perennis: estetika jako teorie krásy • 100 %
FF:ESA191 Forma a obsah jako estetické kategorie • 100 %
FF:ESA283 Roman Ingarden: Umělecké dílo literární • 100 %
FF:ESA914 Evropská kulturní studia: Utopie • 100 %
FF:ESB158 Zvířecí alegorie v současné populární kultuře • 100 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 100 %
FSpS:P967 Tělesná výchova – Fitness joga • 100 %
3. ročník
5. semestr
FF:ESA300 Seminář k bakalářské diplomové práci • 93 %
FF:ESA913 Evropská kulturní studia: Krize kultury • 93 %
FF:ESA199 Estetika v Čechách a na Moravě • 57 %
FF:ESAA29 Visual Aesthetics • 36 %
FF:ESA112 Estetika Aurelia Augustina (sv. Augustina) • 36 %
FF:ESB405 Kniha jako literární topos a estetický fenomén • 36 %
FF:ESA030 Søren Kierkegaard: existence a drama • 29 %
FF:ESA215 Estetika dvacátého století • 29 %
FF:ESB151 Od bajky ke kacho-ga: umělecké reprezentace zvířat • 29 %
FF:ARTS017 Život po smrti v evropské literatuře a umění • 21 %
FSpS:P950 Tělesná výchova – Jóga • 21 %
FF:CJBB203 Zásady psaní bakalářských a diplomových prací • 14 %
FF:DSBCB46 Role psa a slona ve starověku • 14 %
FF:ESB094 Chesterton a Tolkien jako kritici umění • 14 %
FF:ESB099 Praxe v kulturní instituci • 14 %
FSpS:P936 Tělesná výchova – Balanční cvičení • 14 %
6. semestr
FF:ESABDP Bakalářská diplomová práce • 79 %
FF:ESABZE Státní závěrečná zkouška bakalářská • 50 %
FF:ESA914 Evropská kulturní studia: Utopie • 50 %
FF:ESAA31 Arts – Aesthetics – Politics • 21 %
FF:ESA043 Shakespearova systematika ctností a neřestí • 21 %
FF:ESA082 Dante Alighieri: umění, estetika a kultura středověku • 14 %
FF:JAP218 Samuraj, gejša, gangster. Japonská kultura ve filmu • 14 %
FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi • 14 %
FF:KR020 Láska a sex v antickém Řecku • 14 %
FF:RLB666 Konec světa • 14 %

Údaje byly předpočítány: 13. 8. 2022 11:35

Všechny obory fakulty