Jak byly údaje získány.

Polský jazyk a literatura (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:PJB401 Historická mluvnice a dialektologie • 67 %
FF:PJB403 Dějiny současné polské literatury I • 67 %
FF:PJB402 Jazyková cvičení a konverzace III • 50 %
FF:PJS210 Základy překladatelství • 50 %
FF:JSS400 Staroslověnština • 33 %
FF:PJ_84 Wisława Szymborska – życie i twórczość • 33 %
FF:BKA122 Tvůrčí analýza literárního textu • 17 %
FF:CJBB139 Vybrané problémy současné psané češtiny (Kurz správného psaní pro pokročilé) • 17 %
FF:CJBB191 Informatorium mateřského jazyka • 17 %
FF:CJBB77 Kodifikace češtiny I • 17 %
FF:HUMB003 Experimentální výzkum • 17 %
FF:JSS100 Úvod do studia slovanských jazyků • 17 %
FF:LJBCB07 Antická mytologie: bohové • 17 %
FF:PJB400 Stylistika a kultura jazyka • 17 %
FF:PJB407 Jazyková cvičení a konverzace IV • 17 %
FF:PJN213 Osobnosti polské literatury: interpretační seminář • 17 %
FF:PJS302 Základy tlumočnictví I • 17 %
FF:PJV002 Kultura polska w kontekście czeskim • 17 %
FF:PJV003 SchulzFest • 17 %
FF:PJV004 Geografie Polska • 17 %
FF:PJV021 Překladatelský workshop: právní texty a terminologie • 17 %
FF:PJV022 Wybrane zagadnienia kultury polskiej II • 17 %
FF:RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur • 17 %
FF:SL_01 Slovinština pro začátečníky • 17 %
FF:US_60A Znamení zrodu: kapitoly o českém obrození I. • 17 %
FF:VH_62 Opera - syntéza žánrů • 17 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 17 %
2. semestr
FF:PJB400 Stylistika a kultura jazyka • 100 %
FF:PJB407 Jazyková cvičení a konverzace IV • 100 %
FF:PJB410 Dějiny současné polské literatury II • 100 %
FF:PJS304 Základy tlumočnictví II • 100 %
FF:PJV007 Polskie kino po 1989 roku • 100 %
FF:PJB412 Střední Evropa: areál, pomezí, identita • 50 %
FF:PJS215 Administrativa a obchodní korespondence v polštině (kurs obchodní polštiny) • 50 %
FF:PJ_21 Nové knihy – četba a recenze • 50 %
FF:PJ_28 Teorie a praxe uměleckého překladu • 50 %
FF:PJ_93 Odborná exkurze v Polsku • 50 %
FF:PL_24 Slavistická exkurze do Lužice • 50 %
FF:US_185 Příběh Dona Juana jím samým vyprávěný • 50 %
FF:US_187 Hudba v Divadle Husa na provázku • 50 %
FF:US_77 Rozpad hodnot: Musil, Broch Canetti • 50 %
2. ročník
3. semestr
FF:JSS400 Staroslověnština • 100 %
FF:PJB411 Jazyková cvičení a konverzace V • 100 %
FF:PJN213 Osobnosti polské literatury: interpretační seminář • 100 %
FF:PJV006 Jak se dělá literární věda – interpretační seminář • 100 %
FF:PJV016 Wybrane zagadnienia kultury polskiej • 100 %
FF:RJB421 Srovnávací studium slovanských literatur • 100 %
FF:RJB428 Latina a řečtina ve vztahu ke slovanským jazykům • 100 %

Údaje byly předpočítány: 14. 9. 2019 11:19

Všechny obory fakulty