Jak byly údaje získány.

Muzeologie (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:MUII78 The Special Topics of the Museology II. • 100 %
FF:MUB_017 Výstavní projekt • 80 %
FF:MUII40 Teoretická muzeologie • 80 %
FF:MUII45 Teorie muzejního výstavnictví I. • 80 %
FF:MUII49 Příprava a realizace výstav I. • 80 %
FF:TIM_M_017 Kurátorství: příběh profese • 80 %
FF:MUII61 Muzejní didaktika I. • 60 %
FF:MUI_53 Hmotná kultura a každodenní život III. • 40 %
FF:PAN106 Multikulturní výchova • 40 %
FF:CJVA2M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely II • 20 %
FF:DU0205 Úvod do dějin umění I.: Architektura • 20 %
FF:MUII03 Speciální muzeologie • 20 %
FF:MUII06 Vědecký výzkum a muzeologie • 20 %
FF:MUII07 Úvod do muzejní pedagogiky • 20 %
FF:MUII12 Praxe v muzeu • 20 %
FF:MUII13 Muzejně výstavní kritika • 20 %
FF:MUII167 Stáž z muzejní pedagogiky • 20 %
FF:MUII27 Muzejní psychologie I. • 20 %
FF:MUII43 Muzejní didaktika II. • 20 %
FF:MUII48 Teorie muzejního výstavnictví II. • 20 %
FF:MUII50 Příprava a realizace výstav II. • 20 %
FF:MUI_296 Ediční činnost v muzeích I. • 20 %
FF:MUI_302 Ediční činnost v muzeích II. • 20 %
FF:MUI_332 Prožitek v muzejní edukaci • 20 %
FF:MUI_341 Muzeum a identita • 20 %
FF:MUI_344 Textil v muzeu • 20 %
FF:MUI_346 The Special Topics of Museology B • 20 %
FF:MUI_72 Hmotná kultura a každodenní život I. • 20 %
FI:PV123 Základy vizuální komunikace • 20 %
PdF:NJ_A102 Němčina pro začátečníky 2 • 20 %
2. semestr
FF:MUII03 Speciální muzeologie • 75 %
FF:MUII06 Vědecký výzkum a muzeologie • 75 %
FF:MUII43 Muzejní didaktika II. • 75 %
FF:MUII48 Teorie muzejního výstavnictví II. • 75 %
FF:MUII50 Příprava a realizace výstav II. • 75 %
FF:MUI_346 The Special Topics of Museology B • 75 %
FF:MUI_35 Studijní exkurze • 75 %
FF:TIM_M_018 Kurátorství: společenské souvislosti a praktické aspekty • 50 %
FF:AEA_26 Dokumentační techniky • 25 %
FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi • 25 %
FF:MKM11 Metody kritického myšlení • 25 %
FF:MUII08 Muzejní psychologie II. • 25 %
FF:MUII67 Muzejní architektura • 25 %
FF:MUII70 Seminář k magisterské diplomové práci I. • 25 %
FF:MUI_54 Hmotná kultura a každodenní život IV. • 25 %
PdF:NJ_A103 Němčina pro začátečníky 3 • 25 %
PdF:NJ_D721 Online němčina: gramatika B1 • 25 %
2. ročník
3. semestr
FF:MUII07 Úvod do muzejní pedagogiky • 67 %
FF:MUII13 Muzejně výstavní kritika • 67 %
FF:MUII27 Muzejní psychologie I. • 67 %
FF:MUB_B032 Specifika sbírek muzeí v přírodě • 50 %
FF:MUII70 Seminář k magisterské diplomové práci I. • 50 %
FF:MUI_342 Kapitoly z dějin kultury a kulturní politiky • 33 %
FF:CJVA1P Online anglický jazyk pro akademické účely I • 17 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 17 %
FF:CJVA2M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely II • 17 %
FF:DU2005 Seminář V: Kurátorství, muzejní a galerijní praxe • 17 %
FF:MUII40 Teoretická muzeologie • 17 %
FF:MUII45 Teorie muzejního výstavnictví I. • 17 %
FF:MUII49 Příprava a realizace výstav I. • 17 %
FF:MUII61 Muzejní didaktika I. • 17 %
FF:MUI_180 UMPRUM – umění, průmysl a muzeum v dlouhém 19. století • 17 %
FF:MUI_248 English for museology purpose • 17 %
FF:MUI_273 Základy památková péče I. • 17 %
FF:MUI_296 Ediční činnost v muzeích I. • 17 %
FF:MUI_329 The Special Topics of the Museology I. • 17 %
FF:MUI_53 Hmotná kultura a každodenní život III. • 17 %
FF:NJIB003 Němčina pro studenty Ústavu archeologie a muzeologie • 17 %
FF:PS_BB064 Kariérní start • 17 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2 • 17 %
4. semestr
FF:MUII08 Muzejní psychologie II. • 80 %
FF:MUII67 Muzejní architektura • 80 %
FF:MUI_346 The Special Topics of Museology B • 60 %
FF:ETBB71 Muzea v přírodě • 40 %
FF:HUMB003 Experimentální výzkum • 40 %
FF:MUB_B031 Historické vědy v muzeu • 40 %
FF:MUB_B033 Historikova práce v muzeu • 40 %
FF:MUII09 Seminář k magisterské diplomové práci II. • 40 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 20 %
FF:MUII03 Speciální muzeologie • 20 %
FF:MUII06 Vědecký výzkum a muzeologie • 20 %
FF:MUII21 Státní závěrečná zkouška magisterská • 20 %
FF:MUII23 Magisterská diplomová práce • 20 %
FF:MUII43 Muzejní didaktika II. • 20 %
FF:MUII48 Teorie muzejního výstavnictví II. • 20 %
FF:MUII50 Příprava a realizace výstav II. • 20 %
FF:MUII70 Seminář k magisterské diplomové práci I. • 20 %
FF:MUI_302 Ediční činnost v muzeích II. • 20 %
FF:MUI_332 Prožitek v muzejní edukaci • 20 %
FF:MUI_63 Základy památkové péče II. • 20 %
FF:TIM_M_018 Kurátorství: společenské souvislosti a praktické aspekty • 20 %

Údaje byly předpočítány: 24. 7. 2021 11:35

Všechny obory fakulty