Muzeologie (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:MUII40 Teoretická muzeologie • 100 %
FF:MUII45 Teorie muzejního výstavnictví I. • 100 %
FF:MUII49 Příprava a realizace výstav I. • 100 %
FF:MUB_017 Výstavní projekt • 67 %
FF:MUII61 Muzejní didaktika I. • 67 %
FF:MUII78 The Special Topics of the Museology II. • 67 %
FF:PAN106 Multikulturní výchova • 67 %
FF:TIM_M_017 Kurátorství: příběh profese • 67 %
FF:MUII03 Speciální muzeologie • 33 %
FF:MUII06 Vědecký výzkum a muzeologie • 33 %
FF:MUII167 Stáž z muzejní pedagogiky • 33 %
FF:MUII43 Muzejní didaktika II. • 33 %
FF:MUII48 Teorie muzejního výstavnictví II. • 33 %
FF:MUII50 Příprava a realizace výstav II. • 33 %
FF:MUI_296 Ediční činnost v muzeích I. • 33 %
FF:MUI_302 Ediční činnost v muzeích II. • 33 %
FF:MUI_332 Prožitek v muzejní edukaci • 33 %
FF:MUI_341 Muzeum a identita • 33 %
FF:MUI_344 Textil v muzeu • 33 %
FF:MUI_53 Hmotná kultura a každodenní život III. • 33 %
FF:MUI_72 Hmotná kultura a každodenní život I. • 33 %
2. semestr
FF:MUII03 Speciální muzeologie • 67 %
FF:MUII06 Vědecký výzkum a muzeologie • 67 %
FF:MUII43 Muzejní didaktika II. • 67 %
FF:MUII48 Teorie muzejního výstavnictví II. • 67 %
FF:MUII50 Příprava a realizace výstav II. • 67 %
FF:MUI_346 The Special Topics of Museology B • 67 %
FF:CJVA2M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely II • 33 %
FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi • 33 %
FF:MKM11 Metody kritického myšlení • 33 %
FF:MUI_35 Studijní exkurze • 33 %
FF:TIM_M_018 Kurátorství: společenské souvislosti a praktické aspekty • 33 %
FSS:SOCB3001 Úvod do genderových studií • 33 %
2. ročník
3. semestr
FF:CJVA1P Online anglický jazyk pro akademické účely I • 50 %
FF:CJVA2M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely II • 50 %
FF:DU2005 Seminář V: Kurátorství, muzejní a galerijní praxe • 50 %
FF:ETMA118 UNESCO a ochrana kulturního nehmotného dědictví • 50 %
FF:MUB_B032 Specifika sbírek muzeí v přírodě • 50 %
FF:MUII07 Úvod do muzejní pedagogiky • 50 %
FF:MUII12 Praxe v muzeu • 50 %
FF:MUII13 Muzejně výstavní kritika • 50 %
FF:MUII40 Teoretická muzeologie • 50 %
FF:MUII45 Teorie muzejního výstavnictví I. • 50 %
FF:MUII49 Příprava a realizace výstav I. • 50 %
FF:MUII61 Muzejní didaktika I. • 50 %
FF:MUII70 Seminář k magisterské diplomové práci I. • 50 %
FF:MUI_248 English for museology purpose • 50 %
FF:MUI_273 Základy památková péče I. • 50 %
FF:MUI_296 Ediční činnost v muzeích I. • 50 %
FF:MUI_329 The Special Topics of Museology I. • 50 %
FF:MUI_342 Kapitoly z dějin kultury a kulturní politiky • 50 %
FF:MUM_008 Inkluzivní muzejní pedagogika • 50 %
FF:NJIB003 Němčina pro studenty Ústavu archeologie a muzeologie • 50 %
FF:PS_BB064 Kariérní start • 50 %
PdF:NJ_D712 Online němčina: gramatika A2 • 50 %
4. semestr
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 50 %
FF:MUII03 Speciální muzeologie • 50 %
FF:MUII06 Vědecký výzkum a muzeologie • 50 %
FF:MUII09 Seminář k magisterské diplomové práci II. • 50 %
FF:MUII27 Muzejní psychologie I. • 50 %
FF:MUII43 Muzejní didaktika II. • 50 %
FF:MUII48 Teorie muzejního výstavnictví II. • 50 %
FF:MUII50 Příprava a realizace výstav II. • 50 %
FF:MUII67 Muzejní architektura • 50 %
FF:MUII78 The Special Topics of the Museology II. • 50 %
FF:MUI_302 Ediční činnost v muzeích II. • 50 %
FF:MUI_332 Prožitek v muzejní edukaci • 50 %
FF:MUI_336 Dějiny slovenského muzejnictví • 50 %
FF:MUI_63 Základy památkové péče II. • 50 %
FF:MUM_005 Muzejní management • 50 %

Údaje byly předpočítány: 13. 8. 2022 11:35

Všechny obory fakulty