Jak byly údaje získány.

Učitelství základů společenských věd pro střední školy (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
3. semestr
FF:DPS005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika • 100 %
FF:PHUZKET Základy etiky • 100 %
FF:PHV152K Základy religionistiky • 100 %
FF:UZPHK2103 Didaktika filozofie a ZSV/ON I • 100 %
FF:UZPHK2207 Seminář k magisterské diplomové práci I • 100 %
4. semestr
FF:UZPHK2107 Pedagogická praxe v rámci Didaktiky filozofie a ZSV/ON • 100 %
FF:UZPHK2204 Didaktika filozofie a ZSV/ON II • 100 %
FF:UZPHK2205 Základy psychologie • 71 %
FF:UZPHK2206 Politická filozofie • 71 %
FF:UZPHK2208 Seminář k magisterské diplomové práci II • 71 %
FF:UZPHK_DMP Magisterská diplomová práce • 57 %
FF:UZPHK_MAZ Státní závěrečná zkouška magisterská • 57 %
FF:UZPHK2207 Seminář k magisterské diplomové práci I • 29 %
FF:ESA912 Evropská kulturní studia: Mytologie a literatura • 14 %

Údaje byly předpočítány: 27. 11. 2021 11:37

Všechny obory fakulty