Učitelství základů společenských věd pro střední školy (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FF:DPS005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika • 100 %
FF:PHUZKET Základy etiky • 100 %
FF:PHV152K Základy religionistiky • 100 %
FF:UZPHK2103 Didaktika filozofie a ZSV/ON I • 100 %
FF:UZPHK2207 Seminář k magisterské diplomové práci I • 100 %
4. semestr
FF:PHBS Sociální a politická filozofie • 100 %
FF:PHV176K Úvod do psychologie • 100 %
FF:UZPHK_DMP Magisterská diplomová práce • 100 %
FF:UZPHK2107 Pedagogická praxe v rámci Didaktiky filozofie a ZSV/ON • 100 %
FF:UZPHK2204 Didaktika filozofie a ZSV/ON II • 100 %
FF:UZPHK2208 Seminář k magisterské diplomové práci II • 100 %

Údaje byly předpočítány: 4. 2. 2023 11:34

Všechny obory fakulty