EN

Studenti nejčastěji zapisují

Jak byly údaje získány.

Informační studia a knihovnictví (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:VIKBA01 Informační věda 1 • 97 %
FF:VIKBA04 Metody knihovnické práce • 97 %
FF:VIKBA02 Informační fondy a služby • 95 %
FF:VIKBA05 Transformace dat pomocí počítače • 94 %
FF:VIKBA03 Literatura v kulturním kontextu • 92 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 53 %
FF:VIKBB28 Prolegomena k oboru • 51 %
FF:VIKBB53 Příroda a kultura • 16 %
FF:KPI11 Kurz práce s informacemi • 14 %
2. semestr
FF:VIKBA28 Úvod do studia médií • 91 %
FF:VIKBA07 Nástroje a možnosti Internetu • 87 %
FF:VIKBA30 Psaní odborných textů • 87 %
FF:VIKBA06 Informační věda 2 • 83 %
FF:VIK_POZ Postupová zkouška • 75 %
FF:VIKBB09 Základy marketingu • 32 %
FF:VIKBB27 Blok expertů • 31 %
FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů • 21 %
FF:VIKBB72 Základy odborné terminologie • 21 %
FF:VIKBB42 Knihovnické procesy a služby • 19 %
FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi • 13 %
FF:VIKBB44 Letní škola: Mistrovské kurzy • 13 %
FF:VIKBB70 Příprava a uvádění programu • 13 %
FF:VIKBB74 Katalogizace • 13 %
FF:VIKBB66 Informační společnost • 12 %
2. ročník
3. semestr
FF:VIKBA12 Metodologie pro informační studia a knihovnictví 1 • 99 %
FF:VIKBA18 Informační systémy • 99 %
FF:VIKBA20 Elektronické informační zdroje • 97 %
FF:VIKBA14 Digitální kompetence • 96 %
FF:VIKBB37 Sémantické aspekty katalogizace • 34 %
FF:VIKBB53 Příroda a kultura • 29 %
FF:MKM11 Metody kritického myšlení • 21 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 20 %
FF:VIKBB27 Blok expertů • 17 %
FF:VIKBB55 Kritická teorie a inovace: kde jsme a co s tím? • 16 %
FF:VIKBB61 Od údivu k poznání: srovnání výzkumu přírody a společnosti • 14 %
FF:CJVA1B Anglický jazyk pro akademické účely I • 13 %
FF:VIKBB73 Přehled české literatury. Významná díla a interpretace • 13 %
FF:VIKBB62 Kreativní laboratoř • 11 %
4. semestr
FF:VIKBA09 Referenční služby 1 • 94 %
FF:VIKBA10 Knihovnické systémy a standardy • 93 %
FF:VIKBA31 Metodologie pro informační studia a knihovnictví 2 • 93 %
FF:VIKBA16 Autorskoprávní aspekty knihovnicko-informační činnosti • 88 %
FF:VIKBB27 Blok expertů • 37 %
FF:VIKBB25 Prezentace informací na internetu • 34 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 33 %
FF:VIKBB69 Exkurze do knihoven • 30 %
FF:VIKBB09 Základy marketingu • 27 %
FF:VIKBB44 Letní škola: Mistrovské kurzy • 22 %
FF:VIK_POZ Postupová zkouška • 21 %
FF:VIKBB29 Čtení a čtenáři • 19 %
FF:VIKBB42 Knihovnické procesy a služby • 18 %
FF:VIKBB66 Informační společnost • 18 %
FF:VIKBB74 Katalogizace • 16 %
FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi • 13 %
FF:VIKBA25 Digitální knihovny • 13 %
FF:VIKBB39 Informační bezpečnost • 13 %
FF:VIKBB51 Filozofie informace • 13 %
FF:VIKBB65 Humor v literatuře a kultuře • 13 %
3. ročník
5. semestr
FF:VIKBA11 Selekční jazyky • 97 %
FF:VIKBA32 Informační vzdělávání • 97 %
FF:VIKBA15 Referenční služby 2 • 96 %
FF:VIKBA23 Informační etika • 94 %
FF:VIKBA24 Seminář k bakalářské diplomové práci • 91 %
FF:VIKBB27 Blok expertů • 34 %
FF:CJVA2B Anglický jazyk pro akademické účely II • 22 %
FF:VIKBB53 Příroda a kultura • 19 %
FF:VIKBB34 Praxe a stáže • 16 %
FF:VIKBB50 Dějiny knižní kultury • 15 %
FF:VIKBB68 Úvod do jazyka SQL • 13 %
6. semestr
FF:VIKBA22 Řízení organizací • 91 %
FF:VIKBA25 Digitální knihovny • 87 %
FF:VIK_DBP Bakalářská diplomová práce • 78 %
FF:VIK_BAZ Státní závěrečná zkouška bakalářská • 59 %
FF:VIKBB27 Blok expertů • 41 %
FF:VIKBB69 Exkurze do knihoven • 36 %
FF:VIKBA16 Autorskoprávní aspekty knihovnicko-informační činnosti • 13 %
FF:VIKBB44 Letní škola: Mistrovské kurzy • 13 %

Údaje byly předpočítány: 20. 4. 2019 11:19

Všechny obory fakulty