Jak byly údaje získány.

Španělský jazyk a literatura (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
5. semestr
FF:SJI3A022X Jazykový seminář V • 75 %
FF:IJIA004 Úvod do dějin a kultury Itálie I • 50 %
FF:POIA005 Úvod do dějin a kultury Portugalska • 50 %
FF:SJI2A014X Úvod do kultury Latinské Ameriky • 50 %
FF:SJI3A021X Normativní gramatika III • 50 %
FF:SJI3A023X Španělská literatura III • 50 %
FF:SJI3B021X Seminární práce z normativní gramatiky • 50 %
FF:SJ0B760X Úvod do španělské lexikografie • 50 %
FF:KJIB023 Katalánské reálie • 25 %
FF:KSCX01 Moderní čínština pro neoborové studenty I • 25 %
FF:MVK_14 Marketingová komunikace I. • 25 %
FF:ROMIB001 Latina pro romanisty I • 25 %
FF:ROMI2A001X Úvod do románské jazykovědy • 25 %
FF:ROMPOIBXP Portugalština I (pro neportugalštináře) • 25 %
FF:SJIB512X Expresión oral y escrita I • 25 %
FF:SJI1A006X Fonetika a fonologie španělštiny • 25 %
FF:SJI1A007X Jazykový seminář II • 25 %
FF:SJI1B501X Jazyková cvičení I • 25 %
FF:SJI1B903X Práce se španělským textem I • 25 %
FF:SJI2A012X Španělská literatura I • 25 %
FF:SJI2A016X Normativní gramatika II • 25 %
FF:SJI2B502X Jazyková cvičení III • 25 %
FF:SJI2B904X Doplňková poslechová cvičení I • 25 %
FF:SJI3B513X Destrezas lingüísticas I • 25 %
FSS:PSY128 Psychologie v běžném životě • 25 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 25 %
PdF:ZE0110 Svět pohledem geografa • 25 %
6. semestr
FF:SJI3A024X Lexikologie a sémantika • 100 %
FF:SJI3A025X Španělská literatura IV • 100 %
FF:SJI3A026X Jazykový seminář VI • 100 %
FF:SJI3A035X Seminář k bakalářské diplomové práci • 100 %
FF:SJI3B037X Seminární práce z lexikologie a sémantiky • 100 %
PdF:FJ1028 Kurz francouzského jazyka online • 100 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:47

Všechny obory fakulty