Jak byly údaje získány.

Balkanistika (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
3. semestr
FF:JSSBG43 Jazykový kurz M3 bulharština • 100 %
FF:JSSSR43 Jazykový kurz M3 srbština • 100 %
FF:BKB501 Seminář k magisterské diplomové práci I • 50 %
FF:JSSBG45 Překladatelský seminář pro pokročilé • 50 %
FF:RJ_09 Ruština pro slavisty a neruštináře III • 50 %
PdF:RJ1060 Úvodní kurz ruštiny 1 • 50 %
4. semestr
FF:BKB419 Balkán v českých cestopisech • 100 %
FF:JSSBG44 Jazykový kurz M4 bulharština • 100 %
FF:JSSSR44 Jazykový kurz M4 srbština • 100 %
FF:JSS417 Jihoslovansko-české styky • 100 %
FF:BKB502 Seminář k magisterské diplomové práci II • 50 %
FF:BKB555 Magisterská diplomová práce • 50 %
FF:BKB599 Státní závěrečná zkouška magisterská • 50 %
FF:MED68 Moderní dějiny Turecka: od Atatürka k Erdoganovi • 50 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:47

Všechny obory fakulty