Učitelství estetické výchovy pro střední školy (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:UEV_04 Didaktika estetické výchovy I. • 100 %
FF:UEV_04CV Didaktika estetické výchovy I. • 100 %
FF:UEV_18 Zážitková pedagogika a prožitková terapie • 100 %
FF:UEV_24 Vybrané problémy estetiky I. • 100 %
FF:UZB001 Psychologie pro učitele I • 100 %
FF:UZB002 Školní pedagogika • 100 %
FF:UEV_13 Dramatická výchova pro učitele estetické výchovy I. • 50 %
FF:UEV_15 Hudební didaktika I. • 50 %
FF:ARTS003 K aktuálním otázkám současné kultury, především hudby a divadla • 25 %
FF:FJU2A041 Didaktika francouzštiny I • 25 %
FF:HV_615 Muzikologická laboratoř • 25 %
FF:MVK_04 Umění v současné společnosti (mimořádné přednášky) • 25 %
FF:SUS_212 Počátky opery - zrození nové formy po tridentském koncilu • 25 %
FF:UEV_26 Práce s Orffovými nástroji a didaktika hudebních činností • 25 %
FF:US_136 Ut pictura poesis - propojování výtvarného umění a literatury • 25 %
FF:US_42 Úvod do uměnovědných studií • 25 %
FF:US_56 Úvod do estetiky a obecné teorie umění • 25 %
PdF:HV015 Intonace a sluchová analýza 2 • 25 %
PdF:HV028 Hra na nástroj 3 • 25 %
PdF:HV033 Hlasová výchova 3 • 25 %
PdF:HV060 Didaktika HV pro SŠ 1 • 25 %
PdF:HV062 Seminář k dějinám hudby 1 • 25 %
2. semestr
FF:UZB003 Školní didaktika • 100 %
FF:UZB004 Psychologie pro učitele II • 100 %
FF:FJU2A042 Didaktika francouzštiny II • 50 %
FF:RLB666 Konec světa • 50 %
FF:SUS_213 Libreto nebo hudba v opeře? • 50 %
FF:UEV_09 Didaktika estetické výchovy II. • 50 %
FF:UEV_09CV Didaktika estetické výchovy II. • 50 %
FF:UEV_16 Hudební didaktika II. • 50 %
FF:UEV_17 Hra jako didaktický prostředek hudebněvýchovného procesu • 50 %
FF:UEV_25 Vybrané problémy estetiky II. • 50 %
FF:UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika • 50 %
PdF:HV029 Hra na nástroj 4 • 50 %
PdF:HV034 Hlasová výchova 4 • 50 %
PdF:HV066 Didaktika HV pro SŠ 2 • 50 %
PdF:HV56 Introduction to Music Education • 50 %
2. ročník
3. semestr
FF:UEV_02 Diplomový seminář I. • 100 %
FF:UEV_01 Pedagogická praxe • 80 %
FF:MVK_04 Umění v současné společnosti (mimořádné přednášky) • 40 %
FF:SUP006 Kompendium pro učitele • 40 %
FF:UEV_13 Dramatická výchova pro učitele estetické výchovy I. • 40 %
FF:CJVA2M Anglický jazyk pro akademické a odborné účely II • 20 %
FF:CJVS2M Španělský jazyk pro akademické a odborné účely II • 20 %
FF:DU1718 Umění současného světa: od Gustava Courbeta po Billa Violu I • 20 %
FF:DU1743 Architektura a výtvarná kultura renesance v Záalpí • 20 %
FF:DU2300 Obrazy věcí v raně novověkém a moderním umění • 20 %
FF:DU2350 České moderní umění a svět • 20 %
FF:ESA231 Psychologie umění • 20 %
FF:HV_615 Muzikologická laboratoř • 20 %
FF:IM081 Vizuální kultura • 20 %
FF:IM091 Filmology. Jazyk filmu a nová média I • 20 %
FF:IM095 Kurátorství: příběh profese • 20 %
FF:IM099B Videology. Umění pohyblivých obrazů II • 20 %
FF:IM114 Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu I • 20 %
FF:PG_IMPR_MU Dílna improvizace • 20 %
FF:TIM_B_022 Filmology. Jazyk filmu a nová média II • 20 %
FF:UEV_03 Diplomový seminář II. • 20 %
FF:UEV_11 Aplikace programu RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) v předmětu estetická výchova • 20 %
FF:UEV_15 Hudební didaktika I. • 20 %
FF:UEV_18 Zážitková pedagogika a prožitková terapie • 20 %
FF:UEV_23 Kulturní andragogika • 20 %
FF:UEV_24 Vybrané problémy estetiky I. • 20 %
FF:UEV_26 Práce s Orffovými nástroji a didaktika hudebních činností • 20 %
FF:US_136 Ut pictura poesis - propojování výtvarného umění a literatury • 20 %
FF:US_43 Kapitoly z dějin hudby I. • 20 %
FF:US_43CV Kapitoly z dějin hudby I. - cvičení • 20 %
FF:US_45 Kapitoly z dějin umění I. • 20 %
FF:US_45CV Kapitoly z dějin umění I. - cvičení • 20 %
FF:UZB001 Psychologie pro učitele I • 20 %
PdF:CORE010 Hudba v postmoderní společnosti • 20 %
PdF:HL3BP_IRP Interpretace romantické písně 1 • 20 %
PdF:HV030 Hra na nástroj 5 • 20 %
PdF:HV061 Populární hudba • 20 %
PdF:VV_KTV Keramická tvorba • 20 %
PdF:VV_OPVU Osobnosti provozu výtvarného umění • 20 %
PdF:VV_SART2 Socio-art 2 • 20 %
PdF:XPPP11 Alternativní směry v předškolním vzdělávání • 20 %
4. semestr
FF:UEV_03 Diplomový seminář II. • 100 %
FF:UEV_05 Magisterská diplomová práce • 80 %
FF:UEV_08 Státní závěrečná zkouška magisterská • 60 %
FF:UEV_20 Osobnostní a sociální výchova • 40 %
FF:IM027 Vysvobození zvuku z pout hudby • 20 %
FF:IM081 Vizuální kultura • 20 %
FF:IM126 Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu II • 20 %
FF:KPI22 Kreativní práce s informacemi • 20 %
FF:MVKK_09 Autorské právo pro management kultury • 20 %
FF:MVKU_05 Metody, systémy a organizace uměleckého provozu • 20 %
FF:SUS_213 Libreto nebo hudba v opeře? • 20 %
FF:UEV_01 Pedagogická praxe • 20 %
FF:UEV_14 Dramatická výchova pro učitele estetické výchovy II. • 20 %
FF:UEV_23 Kulturní andragogika • 20 %
FF:UEV_25 Vybrané problémy estetiky II. • 20 %
FF:UEV_29 Výjezdní seminář - estetická výchova • 20 %
FF:UEV_32 Hra orffovských partitur • 20 %
FF:US_179 Mysterium opery • 20 %
FF:UZB004 Psychologie pro učitele II • 20 %
FF:UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika • 20 %
FF:VH_15A Collegium musicum - smíšený sbor • 20 %
PdF:HL3BP_GCH2 Gregoriánský chorál 2 • 20 %
PdF:HV003 Interpretační seminář • 20 %

Údaje byly předpočítány: 6. 8. 2022 11:42

Všechny obory fakulty