Jak byly údaje získány.

Učitelství estetické výchovy pro střední školy (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:UEVK_03 Didaktika estetické výchovy I. • 100 %
FF:UEVK_03CV Didaktika estetické výchovy I. • 100 %
FF:DPS001 Psychologie pro učitele • 95 %
FF:DPS002 Školní pedagogika • 90 %
FF:UEV_24 Vybrané problémy estetiky I. • 85 %
FF:DPS005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika • 80 %
FF:UEVK_06 Diskusní seminář: Jak učit estetickou výchovu • 40 %
FF:UEV_30 Výtvarná didaktika • 35 %
FF:UEV_01 Pedagogická praxe • 25 %
FF:CJVA1P Online anglický jazyk pro akademické účely I • 20 %
FF:UEV_18 Zážitková pedagogika a prožitková terapie • 20 %
2. semestr
FF:UEVK_05 Didaktika estetické výchovy II. • 100 %
FF:UEVK_05CV Didaktika estetické výchovy II. • 100 %
FF:DPS003 Školní didaktika • 89 %
FF:DPS004 Psychologie pro učitele • 89 %
FF:UEV_25 Vybrané problémy estetiky II. • 89 %
FF:UEV_20 Osobnostní a sociální výchova • 68 %
FF:UEV_31 Výtvarná didaktika II. • 58 %
FF:UEV_23 Kulturní andragogika • 42 %
FF:IM096 Kurátorství: společenské souvislosti a praktické aspekty • 21 %
FF:IMK081 Vizuální kultura • 16 %
FF:IM081 Vizuální kultura • 16 %
FF:UEV_22 Mediální výchova a mediální gramotnost • 16 %
FF:US_179 Mysterium opery • 16 %
FF:IMK17 New Media Art II • 11 %
FF:MVKK_03 Metody, systémy a organizace uměleckého provozu • 11 %
FF:SUK006 Kompendium pro učitele • 11 %
FF:UEV_01 Pedagogická praxe • 11 %
FF:US_61 Kapitoly z dějin české jazzové hudby • 11 %
PdF:ONLINE_A Angličtina Online • 11 %
2. ročník
3. semestr
FF:UEVK_01 Diplomový seminář I. • 93 %
FF:UEV_01 Pedagogická praxe • 36 %
FF:UEVK_06 Diskusní seminář: Jak učit estetickou výchovu • 29 %
FF:UEV_30 Výtvarná didaktika • 29 %
FF:US_93 Romantika a romantismus • 29 %
FF:CJVA2P Online anglický jazyk pro akademické účely II • 21 %
FF:UEV_13 Dramatická výchova pro učitele estetické výchovy I. • 21 %
FF:UEV_18 Zážitková pedagogika a prožitková terapie • 21 %
FF:US_149 Goethův román "Spříznění volbou". Chemie či alchymie citů? • 21 %
FF:US_177 Od opery k muzikálu • 21 %
FF:ARTS003 K aktuálním otázkám současné kultury, především hudby a divadla • 14 %
FF:DPS005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika • 14 %
FF:UEV_11 Aplikace programu RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) v předmětu estetická výchova • 14 %
FF:UEV_12 Diskusní seminář: Jak učit estetickou výchovu • 14 %
FF:UEV_28 Mentoring a jeho role ve škole • 14 %
PdF:DE2MP_PCSS Problematika českého středověku • 14 %
4. semestr
FF:UEVK_02 Diplomový seminář II. • 100 %
FF:UEV_05 Magisterská diplomová práce • 92 %
FF:UEV_08 Státní závěrečná zkouška magisterská • 85 %
FF:MVKK_03 Metody, systémy a organizace uměleckého provozu • 38 %
FF:UEV_31 Výtvarná didaktika II. • 38 %
FF:CJVA2P Online anglický jazyk pro akademické účely II • 23 %
FF:IM111 Umělecký a filozofický odkaz M. Duchampa a J. Cage • 15 %
FF:MVK_10 Odborná praxe • 15 %
FF:UEV_01 Pedagogická praxe • 15 %
FF:US_179 Mysterium opery • 15 %

Údaje byly předpočítány: 4. 7. 2020 11:47

Všechny obory fakulty