Učitelství estetické výchovy pro střední školy (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FF:DPS001 Psychologie pro učitele • 90 %
FF:DPS002 Školní pedagogika • 90 %
FF:UEVK_03 Didaktika estetické výchovy I. • 90 %
FF:UEVK_03CV Didaktika estetické výchovy I. • 90 %
FF:DPS005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika • 80 %
FF:UEV_24 Vybrané problémy estetiky I. • 80 %
FF:UEV_13 Dramatická výchova pro učitele estetické výchovy I. • 50 %
FF:UEV_01 Pedagogická praxe • 20 %
FF:UEV_18 Zážitková pedagogika a prožitková terapie • 20 %
FF:UEV_25 Vybrané problémy estetiky II. • 20 %
2. semestr
FF:UEVK_05 Didaktika estetické výchovy II. • 67 %
FF:UEVK_05CV Didaktika estetické výchovy II. • 67 %
FF:DPS003 Školní didaktika • 56 %
FF:UEV_14 Dramatická výchova pro učitele estetické výchovy II. • 56 %
FF:UEV_20 Osobnostní a sociální výchova • 56 %
FF:DPS004 Psychologie pro učitele • 44 %
FF:UEV_23 Kulturní andragogika • 44 %
FF:SUK006 Kompendium pro učitele • 33 %
FF:UEVK_01 Diplomový seminář I. • 33 %
FF:UEV_22 Mediální výchova a mediální gramotnost • 33 %
FF:UEV_25 Vybrané problémy estetiky II. • 33 %
FF:UEV_01 Pedagogická praxe • 22 %
FF:CJVA2P Online anglický jazyk pro akademické účely II • 11 %
FF:DPS005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika • 11 %
FF:ESA043 Shakespearova systematika ctností a neřestí • 11 %
FF:ESA231 Psychologie umění • 11 %
FF:HV_615 Muzikologická laboratoř • 11 %
FF:IMK03 New Media Art I • 11 %
FF:IMK105B Filmology. Jazyk filmu a nová média II • 11 %
FF:IM027 Vysvobození zvuku z pout hudby • 11 %
FF:IM081 Vizuální kultura • 11 %
FF:IM095 Kurátorství: příběh profese • 11 %
FF:IM107 Mezní druhy umění: česká a slovenská scéna • 11 %
FF:MVKK_02 Umění v současné společnosti (mimořádné přednášky) • 11 %
FF:MVKK_03 Metody, systémy a organizace uměleckého provozu • 11 %
FF:MVKK_09 Autorské právo pro management kultury • 11 %
FF:MVK_30 Knižní kultura a praxe • 11 %
FF:SUK003 Školní didaktika • 11 %
FF:SUK004 Psychologie pro učitele II • 11 %
FF:UEV_13 Dramatická výchova pro učitele estetické výchovy I. • 11 %
FF:UEV_16 Hudební didaktika II. • 11 %
FF:UEV_29 Výjezdní seminář - estetická výchova • 11 %
FF:US_127 Středoevropská kavárna - zastavárna času nebo horká postel revoluce? • 11 %
FF:US_129 Gentleman-fikce nebo reálný společenský typ? České společenské a umělecké časopisy let 1890-1938 • 11 %
FF:US_40 Uměnovědný biograf I. • 11 %
FF:US_48 Kapitoly z dějin divadla II. • 11 %
FF:US_48CV Kapitoly z dějin divadla II.-cvičení • 11 %
FF:US_50 Kapitoly z dějin filmu II. • 11 %
FF:US_50CV Kapitoly z dějin filmu II.-cvičení • 11 %
FF:US_56 Úvod do estetiky a obecné teorie umění • 11 %
PdF:TI0001 Praktické činnosti ve volnočasových aktivitách • 11 %
2. ročník
3. semestr
FF:UEVK_01 Diplomový seminář I. • 78 %
FF:UEV_18 Zážitková pedagogika a prožitková terapie • 44 %
FF:UEV_01 Pedagogická praxe • 33 %
FF:IM010 Média a jejich praxe • 22 %
FF:IM114 Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu I • 22 %
FF:HV_615 Muzikologická laboratoř • 17 %
FF:IM095 Kurátorství: příběh profese • 17 %
FF:UEV_13 Dramatická výchova pro učitele estetické výchovy I. • 17 %
FF:DPS005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika • 11 %
FF:IMK03 New Media Art I • 11 %
FF:IM107 Mezní druhy umění: česká a slovenská scéna • 11 %
FF:MVKK_02 Umění v současné společnosti (mimořádné přednášky) • 11 %
FF:UEV_15 Hudební didaktika I. • 11 %
FF:UEV_26 Práce s Orffovými nástroji a didaktika hudebních činností • 11 %
FF:US_40 Uměnovědný biograf I. • 11 %
4. semestr
FF:UEVK_02 Diplomový seminář II. • 89 %
FF:UEV_05 Magisterská diplomová práce • 56 %
FF:UEV_08 Státní závěrečná zkouška magisterská • 44 %
FF:UEV_01 Pedagogická praxe • 28 %
FF:UEV_14 Dramatická výchova pro učitele estetické výchovy II. • 28 %
FF:CJVA2P Online anglický jazyk pro akademické účely II • 17 %
FF:DPS004 Psychologie pro učitele • 17 %
FF:IM126 Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu II • 11 %
FF:SUK006 Kompendium pro učitele • 11 %
FF:UEV_17 Hra jako didaktický prostředek hudebněvýchovného procesu • 11 %
FF:UEV_23 Kulturní andragogika • 11 %
FF:UEV_25 Vybrané problémy estetiky II. • 11 %
FF:UEV_29 Výjezdní seminář - estetická výchova • 11 %
FF:UEV_30 Výtvarná didaktika • 11 %

Údaje byly předpočítány: 6. 8. 2022 11:42

Všechny obory fakulty