Jak byly údaje získány.

Finanční právo a finanční vědy (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
PrF:D2DIS05 Zahájení přípravy disertační práce II - diskusní příspěvek na vědecké konferenci, vědeckém semináři • 100 %
PrF:D2FIP06 Finanční procesy • 100 %
PrF:D2FIP16 Správní právo pro finanční právo - správní proces • 100 %
PrF:D2PED01 Pomocná pedagogická práce II • 100 %
PrF:D2SVZ11 Základy vědecké práce II • 100 %
PrF:D2DIS02 Zahájení přípravy disertační práce II - rešerše odborné literatury • 67 %
PrF:D2DIS03 Zahájení přípravy disertační práce II - studium odborné literatury • 67 %
PrF:D2FIP07 Monetární ekonomie • 67 %
PrF:D2JAZ01 Angličtina II • 67 %
PrF:D2DIS04 Zahájení přípravy disertační práce II - recenze v odborném tisku v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci • 33 %
2. semestr
PrF:D3DIS06 Příprava disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 75 %
PrF:D3DIS07 Příprava disertační práce I - příprava tezí DP • 75 %
PrF:D3FIP08 Finanční správa • 75 %
PrF:D3FIP09 Veřejné finance • 75 %
PrF:D3FIP16 Správní právo pro finanční právo - veřejný majetek • 75 %
PrF:D3PED02 Pedagogická práce I • 75 %
PrF:D3SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe I • 75 %
PrF:DPVP05 Příprava disertační práce - rešerše odborné literatury • 25 %
PrF:D1JAZ03 Němčina I • 25 %
PrF:D2DIS02 Zahájení přípravy disertační práce II - rešerše odborné literatury • 25 %
PrF:D2DIS03 Zahájení přípravy disertační práce II - studium odborné literatury • 25 %
PrF:D2DIS04 Zahájení přípravy disertační práce II - recenze v odborném tisku v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci • 25 %
PrF:D2DIS05 Zahájení přípravy disertační práce II - diskusní příspěvek na vědecké konferenci, vědeckém semináři • 25 %
PrF:D2FIP06 Finanční procesy • 25 %
PrF:D2FIP07 Monetární ekonomie • 25 %
PrF:D2FIP16 Správní právo pro finanční právo - správní proces • 25 %
PrF:D2JAZ01 Angličtina II • 25 %
PrF:D2PED01 Pomocná pedagogická práce II • 25 %
PrF:D2SVZ11 Základy vědecké práce II • 25 %
2. ročník
3. semestr
PrF:D2DIS02 Zahájení přípravy disertační práce II - rešerše odborné literatury • 50 %
PrF:DPVP12 Evropské finanční právo • 25 %
PrF:D2DIS03 Zahájení přípravy disertační práce II - studium odborné literatury • 25 %
PrF:D2DIS04 Zahájení přípravy disertační práce II - recenze v odborném tisku v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci • 25 %
PrF:D2DIS05 Zahájení přípravy disertační práce II - diskusní příspěvek na vědecké konferenci, vědeckém semináři • 25 %
PrF:D2FIP07 Monetární ekonomie • 25 %
PrF:D3DIS06 Příprava disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 25 %
PrF:D3DIS07 Příprava disertační práce I - příprava tezí DP • 25 %
PrF:D3FIP08 Finanční správa • 25 %
PrF:D3FIP09 Veřejné finance • 25 %
PrF:D3FIP16 Správní právo pro finanční právo - veřejný majetek • 25 %
PrF:D3PED02 Pedagogická práce I • 25 %
PrF:D3SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe I • 25 %
PrF:D4DIS06 Příprava disertační práce II -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 25 %
PrF:D4DIS07 Příprava disertační práce II - příprava tezí DP • 25 %
PrF:D4FIP11 Statistika • 25 %
PrF:D4PED02 Pedagogická práce II • 25 %
PrF:D4SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe II • 25 %
4. semestr
PrF:D4DIS06 Příprava disertační práce II -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 83 %
PrF:D4DIS07 Příprava disertační práce II - příprava tezí DP • 83 %
PrF:D4FIP10 Daňová teorie • 83 %
PrF:D4FIP11 Statistika • 83 %
PrF:D4PED02 Pedagogická práce II • 83 %
PrF:D4SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe II • 83 %
PrF:DPVP12 Evropské finanční právo • 33 %
PrF:DPVP13 Evropské daňové právo • 33 %
PrF:D5DIS06 Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 33 %
PrF:D5DIS07 Příprava disertační práce III - příprava tezí DP • 33 %
PrF:D5FIP12 Rozpočtové právo • 33 %
PrF:D5FIP13 Mezinárodní spolupráce ve finančních dohledech • 33 %
PrF:D5PED02 Pedagogická práce III • 33 %
PrF:D5SVZ14 Právně teoretické myšlení I • 33 %
PrF:DPVP01 Příprava disertační práce - zahraniční stáž • 17 %
PrF:DPVP02 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR • 17 %
PrF:DPVP05 Příprava disertační práce - rešerše odborné literatury • 17 %
PrF:DPVP14 Centrální bankovnictví • 17 %
PrF:D2DIS04 Zahájení přípravy disertační práce II - recenze v odborném tisku v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci • 17 %
PrF:D3FIP16 Správní právo pro finanční právo - veřejný majetek • 17 %
3. ročník
5. semestr
PrF:D5DIS06 Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 67 %
PrF:D5DIS07 Příprava disertační práce III - příprava tezí DP • 67 %
PrF:D5FIP12 Rozpočtové právo • 67 %
PrF:D5FIP13 Mezinárodní spolupráce ve finančních dohledech • 67 %
PrF:D5PED02 Pedagogická práce III • 67 %
PrF:D5SVZ14 Právně teoretické myšlení I • 67 %
PrF:D6DIS06 Příprava disertační práce IV -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 67 %
PrF:D6DIS07 Příprava disertační práce IV - příprava tezí DP • 67 %
PrF:D6FIP14 Finančně právní odpovědnost • 67 %
PrF:D6PED02 Pedagogická práce IV • 67 %
PrF:DPVP14 Centrální bankovnictví • 50 %
PrF:D6FIP15 Finanční trhy • 50 %
PrF:D6SVZ14 Právně teoretické myšlení II • 50 %
PrF:DPVP02 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR • 33 %
PrF:DPVP03 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sbor. v zahraničí (mimoSR) • 33 %
PrF:DPVP12 Evropské finanční právo • 33 %
PrF:D4FIP10 Daňová teorie • 33 %
PrF:DPVP04 Příprava disertační práce - odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v zahraničí (mimo SR) • 17 %
PrF:DPVP05 Příprava disertační práce - rešerše odborné literatury • 17 %
PrF:DPVP13 Evropské daňové právo • 17 %
PrF:D1JAZ01 Angličtina I • 17 %
PrF:D4SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe II • 17 %
6. semestr
PrF:D7DIS09 Disertační práce I - koncept • 75 %
PrF:D7DIS08 Disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 50 %
4. ročník
7. semestr
PrF:DSDZ Státní doktorská zkouška • 100 %
PrF:D7DIS08 Disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D7DIS09 Disertační práce I - koncept • 100 %

Údaje byly předpočítány: 22. 1. 2022 11:35

Všechny obory fakulty