Jak byly údaje získány.

Pracovní právo (doktorské prezenční)

1. ročník
2. semestr
PrF:D2DIS02 Zahájení přípravy disertační práce II - rešerše odborné literatury • 100 %
PrF:D2DIS03 Zahájení přípravy disertační práce II - studium odborné literatury • 100 %
PrF:D2DIS04 Zahájení přípravy disertační práce II - recenze v odborném tisku v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci • 100 %
PrF:D2DIS05 Zahájení přípravy disertační práce II - diskusní příspěvek na vědecké konferenci, vědeckém semináři • 100 %
PrF:D2JAZ01 Angličtina II • 100 %
PrF:D2PED01 Pomocná pedagogická práce II • 100 %
PrF:D2PRA02 Pracovní právo kolektivní II • 100 %
PrF:D2PRA03 Pracovní právo individuální II • 100 %
PrF:D2SVZ07 Občanské právo hmotné II • 100 %
PrF:D2SVZ11 Základy vědecké práce II • 100 %
PrF:DPVP10 Kurz základů vědecké práce • 67 %
3. semestr
PrF:D3DIS06 Příprava disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D3DIS07 Příprava disertační práce I - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D3PED02 Pedagogická práce I • 100 %
PrF:D3PRA02 Pracovní právo kolektivní III • 100 %
PrF:D3PRA03 Pracovní právo individuální III • 100 %
PrF:D3SVZ07 Občanské právo hmotné III • 100 %
PrF:D3SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe I • 100 %
PrF:MVV292K European Union Employment Law • 67 %
PrF:DPVP05 Příprava disertační práce - rešerše odborné literatury • 33 %
PrF:DPVP10 Kurz základů vědecké práce • 33 %
PrF:MVV111K Autumn School of Legal Writing and Related Global Legal Skills • 33 %
2. ročník
4. semestr
PrF:D4DIS06 Příprava disertační práce II -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D4DIS07 Příprava disertační práce II - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D4PED02 Pedagogická práce II • 100 %
PrF:D4PRA03 Pracovní právo individuální IV • 100 %
PrF:D4PRA04 Sociální politika EU • 100 %
PrF:D4SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe II • 100 %
PrF:D4SVZ13 Občanské právo procesní I • 100 %
PrF:DPVP01 Příprava disertační práce - zahraniční stáž • 33 %
PrF:DPVP04 Příprava disertační práce - odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v zahraničí (mimo SR) • 33 %
PrF:D5DIS06 Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 33 %
PrF:D5DIS07 Příprava disertační práce III - příprava tezí DP • 33 %
PrF:D5PED02 Pedagogická práce III • 33 %
PrF:D5PRA03 Pracovní právo individuální V • 33 %
PrF:D5PRA05 Právo sociálního zabezpečení I • 33 %
PrF:D5SVZ13 Občanské právo procesní II • 33 %
PrF:D5SVZ14 Právně teoretické myšlení I • 33 %
PrF:MVV304K European Labour Law. A Sensitive Relationship between Economic Freedoms and Social Rights • 33 %
5. semestr
PrF:D5DIS06 Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D5DIS07 Příprava disertační práce III - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D5PED02 Pedagogická práce III • 100 %
PrF:D5PRA03 Pracovní právo individuální V • 100 %
PrF:D5PRA05 Právo sociálního zabezpečení I • 100 %
PrF:D5SVZ13 Občanské právo procesní II • 100 %
PrF:D5SVZ14 Právně teoretické myšlení I • 100 %
PrF:DFRMU Dovednostní výuka práva na základních školách • 50 %
PrF:DPVP06 Příprava disertační práce - recenze v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci v odborném tisku • 50 %

Údaje byly předpočítány: 6. 3. 2021 11:33

Všechny obory fakulty