Správní právo a právo životního prostředí (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
PrF:D2JAZ01 Angličtina II • 100 %
PrF:D4SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe II • 100 %
PrF:D6DIS06 Příprava disertační práce IV -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D6DIS07 Příprava disertační práce IV - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D6PED02 Pedagogická práce IV • 100 %
PrF:D6SPZ22 Soudní kontrola v oblasti práva životního prostředí • 100 %
PrF:D6SVZ14 Právně teoretické myšlení II • 100 %
6. semestr
PrF:D7DIS09 Disertační práce I - koncept • 83 %
PrF:D7DIS08 Disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 67 %
PrF:DPVP06 Příprava disertační práce - recenze v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci v odborném tisku • 33 %
PrF:D5DIS06 Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 33 %
PrF:DPVP02 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR • 17 %
PrF:DPVP03 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sbor. v zahraničí (mimoSR) • 17 %
PrF:DPVP04 Příprava disertační práce - odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v zahraničí (mimo SR) • 17 %
PrF:D4DIS07 Příprava disertační práce II - příprava tezí DP • 17 %
PrF:D6DIS07 Příprava disertační práce IV - příprava tezí DP • 17 %
PrF:D6PED02 Pedagogická práce IV • 17 %
PrF:D6SPZ20 Soudní kontrola veřejné správy I • 17 %
PrF:D6SPZ21 Soudní kontrola veřejné správy II • 17 %
PrF:D6SPZ22 Soudní kontrola v oblasti práva životního prostředí • 17 %
PrF:D6SVZ14 Právně teoretické myšlení II • 17 %
4. ročník
7. semestr
PrF:D8DIS10 Disertační práce II • 80 %
PrF:D6SPZ21 Soudní kontrola veřejné správy II • 60 %
PrF:DPVP02 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR • 40 %
PrF:DPVP06 Příprava disertační práce - recenze v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci v odborném tisku • 40 %
PrF:D6DIS06 Příprava disertační práce IV -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 40 %
PrF:DPVP04 Příprava disertační práce - odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v zahraničí (mimo SR) • 20 %
PrF:DSPVP03 Prezentační a pedagogické dovednosti • 20 %
PrF:DSPVP04 Historickoprávní rešerše • 20 %
PrF:D6SPZ20 Soudní kontrola veřejné správy I • 20 %
PrF:D7DIS09 Disertační práce I - koncept • 20 %
PdF:SP0966 Art as a tool for communication in the inclusive culture • 20 %
PdF:SP2907 Výtvarné techniky v intervenci • 20 %
CST:FR_J2024 FRESHERS: Skills for Research Careers • 20 %
8. semestr
PrF:DSDZ Státní doktorská zkouška • 80 %
PrF:D9DIS11 Příprava na obhajobu disertační práce • 40 %

Údaje byly předpočítány: 20. 7. 2024 11:26

Všechny obory fakulty