Teorie práva (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
PrF:D5DIS06 Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D5DIS07 Příprava disertační práce III - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D5PED02 Pedagogická práce III • 100 %
PrF:D5SVZ14 Právně teoretické myšlení I • 100 %
PrF:D5TEP02 Právní teorie V • 100 %
PrF:D5TEP03 Současné právní myšlení V • 100 %
PrF:D5TEP04 Metodologie právní vědy I • 100 %
PrF:DPVP02 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR • 50 %
CST:FR_P2021 FRESHERS: Skills for Research Careers • 50 %
3. ročník
5. semestr
PrF:D5DIS07 Příprava disertační práce III - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D5PED02 Pedagogická práce III • 100 %
PrF:D5SVZ14 Právně teoretické myšlení I • 100 %
PrF:D5TEP02 Právní teorie V • 100 %
PrF:D5TEP03 Současné právní myšlení V • 100 %
PrF:D5TEP04 Metodologie právní vědy I • 100 %
PrF:D5DIS06 Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 50 %
CST:FR_P2021 FRESHERS: Skills for Research Careers • 50 %
6. semestr
PrF:D6DIS06 Příprava disertační práce IV -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D6DIS07 Příprava disertační práce IV - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D6PED02 Pedagogická práce IV • 100 %
PrF:D6SVZ14 Právně teoretické myšlení II • 100 %
PrF:D6TEP02 Právní teorie VI • 100 %
PrF:D6TEP03 Současné právní myšlení VI • 100 %
PrF:D6TEP04 Metodologie právní vědy II • 100 %
PrF:D7DIS08 Disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D7DIS09 Disertační práce I - koncept • 100 %
PrF:DPVP04 Příprava disertační práce - odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v zahraničí (mimo SR) • 50 %
PrF:DPVP02 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR • 25 %
PrF:DPVP06 Příprava disertační práce - recenze v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci v odborném tisku • 25 %
PrF:D3DIS06 Příprava disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 25 %
PrF:D4DIS06 Příprava disertační práce II -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 25 %
PrF:D5DIS06 Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 25 %
PdF:ONLINE_AG Angličtina Online - Gramatika • 25 %
PdF:ONLINE_AS Angličtina Online - Mluvený projev • 25 %
CST:FR_P2022 FRESHERS: Skills for Research Careers • 25 %
4. ročník
7. semestr
PrF:D8DIS10 Disertační práce II • 50 %
PrF:D7DIS09 Disertační práce I - koncept • 33 %
PrF:DPVP06 Příprava disertační práce - recenze v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci v odborném tisku • 17 %
PrF:DPVP10 Kurz základů vědecké práce • 17 %
PrF:D4DIS06 Příprava disertační práce II -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 17 %
PrF:D5TEP04 Metodologie právní vědy I • 17 %
PrF:D6TEP03 Současné právní myšlení VI • 17 %
PrF:D6TEP04 Metodologie právní vědy II • 17 %
PrF:D7DIS08 Disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 17 %
PrF:MVV4068K Právní komparatistika • 17 %
8. semestr
PrF:D8DIS10 Disertační práce II • 100 %

Údaje byly předpočítány: 23. 9. 2023 11:22

Všechny obory fakulty