Jak byly údaje získány.

Ústavní právo a státověda (doktorské kombinované)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
PrF:DACPVP03 Reading Group • 100 %
PrF:DPVP05 Příprava disertační práce - rešerše odborné literatury • 100 %
PrF:D1USP03 Ústavní právo I • 100 %
PrF:D3DIS07 Příprava disertační práce I - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D3USP06 Státověda a politologie III • 100 %
2. ročník
3. semestr
PrF:DPVP02 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR • 100 %
PrF:DPVP04 Příprava disertační práce - odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v zahraničí (mimo SR) • 50 %
PrF:DPVP06 Příprava disertační práce - recenze v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci v odborném tisku • 50 %
PrF:DPVP16 Ústavněprávní čtení • 50 %
PrF:D1USP03 Ústavní právo I • 50 %
PrF:D2DIS02 Zahájení přípravy disertační práce II - rešerše odborné literatury • 50 %
PrF:D2DIS03 Zahájení přípravy disertační práce II - studium odborné literatury • 50 %
PrF:D2DIS04 Zahájení přípravy disertační práce II - recenze v odborném tisku v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci • 50 %
PrF:D3DIS06 Příprava disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 50 %
PrF:D3DIS07 Příprava disertační práce I - příprava tezí DP • 50 %
PrF:D3PED02 Pedagogická práce I • 50 %
PrF:D3SVZ03 Správní právo III • 50 %
PrF:D3SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe I • 50 %
PrF:D3USP03 Ústavní právo III • 50 %
PrF:D3USP06 Státověda a politologie III • 50 %
PrF:D4DIS06 Příprava disertační práce II -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 50 %
PrF:D4DIS07 Příprava disertační práce II - příprava tezí DP • 50 %
PrF:D4PED02 Pedagogická práce II • 50 %
PrF:D4SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe II • 50 %
PrF:D4USP06 Státověda a politologie IV • 50 %
4. semestr
PrF:DACPVP03 Reading Group • 100 %
PrF:D2USP03 Ústavní právo II • 100 %
PrF:D4DIS06 Příprava disertační práce II -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D4DIS07 Příprava disertační práce II - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D4PED02 Pedagogická práce II • 100 %
PrF:D4SVZ03 Správní právo IV • 100 %
PrF:D4SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe II • 100 %
PrF:D4USP03 Ústavní právo IV • 100 %
PrF:D4USP06 Státověda a politologie IV • 100 %
3. ročník
5. semestr
PrF:DPVP05 Příprava disertační práce - rešerše odborné literatury • 100 %
PrF:D5DIS06 Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D5DIS07 Příprava disertační práce III - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D5PED02 Pedagogická práce III • 100 %
PrF:D5SVZ03 Správní právo V • 100 %
PrF:D5SVZ14 Právně teoretické myšlení I • 100 %
PrF:D5USP03 Ústavní právo V • 100 %
PrF:D5USP06 Státověda a politologie V • 100 %
6. semestr
PrF:DPVP16 Ústavněprávní čtení • 100 %
PrF:D6DIS06 Příprava disertační práce IV -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D6DIS07 Příprava disertační práce IV - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D6PED02 Pedagogická práce IV • 100 %
PrF:D6SVZ03 Správní právo VI • 100 %
PrF:D6SVZ14 Právně teoretické myšlení II • 100 %
PrF:D6USP03 Ústavní právo VI • 100 %
PrF:D6USP06 Státověda a politologie VI • 100 %
4. ročník
7. semestr
PrF:DPVP02 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR • 100 %
PrF:D5SVZ03 Správní právo V • 100 %
PrF:D5SVZ14 Právně teoretické myšlení I • 100 %
PrF:D5USP03 Ústavní právo V • 100 %
PrF:D5USP06 Státověda a politologie V • 100 %
PrF:D7DIS08 Disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
8. semestr
PrF:BZ207ZK Ústavní právo pro bakaláře • 100 %
PrF:BZ210ZK Základy správního práva • 100 %
PrF:D6DIS06 Příprava disertační práce IV -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D6DIS07 Příprava disertační práce IV - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D6USP03 Ústavní právo VI • 100 %
PrF:D7DIS09 Disertační práce I - koncept • 100 %

Údaje byly předpočítány: 28. 5. 2022 11:41

Všechny obory fakulty