EN

Studenti nejčastěji zapisují

Jak byly údaje získány.

Vyšší justiční úředník (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PrF:BZ105ZK Evropská unie • 96 %
PrF:BZ102ZK Úvod do státovědy • 95 %
PrF:BZ106K Základy akademického psaní • 95 %
PrF:BZ101ZK Právní nauka • 92 %
PrF:BV302ZK Vybrané kapitoly z psychologie práva • 50 %
PrF:BVD003K Alternativní způsoby řešení sporů • 32 %
PrF:BV103ZK Základy politického systému ČR • 26 %
PrF:BV102ZK Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační • 24 %
PrF:BV101ZK Dějiny české veřejné správy • 17 %
PrF:BZ207ZK Ústavní právo pro bakaláře • 12 %
PrF:BZ208K Občanské právo hmotné pro bakaláře I • 12 %
PrF:BZ209K Právní informatika • 12 %
PrF:BZ210ZK Základy správního práva • 12 %
PrF:MVE002K Počítačové zpracování odborného textu • 12 %
2. semestr
PrF:BZ207ZK Ústavní právo pro bakaláře • 100 %
PrF:BZ208K Občanské právo hmotné pro bakaláře I • 100 %
PrF:BZ210ZK Základy správního práva • 94 %
PrF:BZ209K Právní informatika • 89 %
PrF:BV202ZK Dějiny trestního práva • 38 %
PrF:BV403ZK Sociální komunikace • 30 %
2. ročník
3. semestr
PrF:BJ302ZK Organizace justice • 96 %
PrF:BJ303ZK Rodinné právo pro vyšší justiční úředníky • 96 %
PrF:BJ305Z Administrativní a kancelářské práce v justici I • 94 %
PrF:BJ301K Občanské právo procesní pro vyšší justiční úředníky I • 92 %
PrF:BJ304Z Praktika z občanského práva pro vyšší justiční úředníky I • 88 %
PrF:BZ304ZK Občanské právo hmotné pro bakaláře II • 88 %
PrF:BZ308ZK Základy obchodního práva • 83 %
PrF:BV103ZK Základy politického systému ČR • 21 %
PrF:BV301ZK Vybrané kapitoly ze sociologie práva • 19 %
PrF:BV302ZK Vybrané kapitoly z psychologie práva • 13 %
PrF:BZ101ZK Právní nauka • 13 %
4. semestr
PrF:BZ409ZK Právo obchodních společností • 98 %
PrF:BJ403Z Praktika z trestního práva pro vyšší justiční úředníky I • 95 %
PrF:BJ404Z Praktika z občanského práva pro vyšší justiční úředníky II • 95 %
PrF:BJ405Z Administrativní a kancelářské práce v justici II • 95 %
PrF:BZ407Z Základy trestního práva hmotného I • 95 %
PrF:BZ408Z Základy trestního práva procesního I • 95 %
PrF:BJ401ZK Občanské právo hmotné pro bakaláře III (pro vyšší justiční úředníky) • 93 %
PrF:BJ402K Občanské právo procesní pro vyšší justiční úředníky II • 83 %
PrF:BV203ZK Ekonomie • 17 %
PrF:BV403ZK Sociální komunikace • 12 %
PrF:BZ209K Právní informatika • 12 %
3. ročník
5. semestr
PrF:BJ502Z Praktika z občanského práva pro vyšší justiční úředníky III • 98 %
PrF:BJ503Z Praktika z trestního práva pro vyšší justiční úředníky II • 98 %
PrF:BO305K Vybrané problémy mezinárodního práva soukromého • 98 %
PrF:BT505Z Základy trestního práva hmotného II • 96 %
PrF:BT506Z Základy trestního práva procesního II • 96 %
PrF:BZ307K Základy správního práva procesního I • 96 %
PrF:BZ507ZK Základy trestního práva hmotného a procesního • 91 %
PrF:BJ501ZK Občanské právo procesní pro vyšší justiční úředníky III • 89 %
PrF:BZ502K Jazykové minimum pro bakaláře – angličtina • 82 %
PrF:BZ308ZK Základy obchodního práva • 16 %
PrF:BZ503K Jazykové minimum pro bakaláře – němčina • 13 %
PrF:BV103ZK Základy politického systému ČR • 11 %
6. semestr
PrF:BJ602K Správní soudnictví • 100 %
PrF:BJ601ZK Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní • 98 %
PrF:BZ401ZK Základy správního práva procesního II • 98 %
PrF:BVJ12 Správní právo • 48 %
PrF:BVJ11 Obchodní právo • 16 %

Údaje byly předpočítány: 20. 4. 2019 11:19

Všechny obory fakulty