Jak byly údaje získány.

Mezinárodněprávní obchodní studia (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PrF:BZ207ZK Ústavní právo pro bakaláře • 75 %
PrF:BZ210ZK Základy správního práva • 75 %
PrF:BZ208K Občanské právo hmotné pro bakaláře I • 50 %
PrF:BZ209K Právní informatika • 50 %
PrF:BO205ZK Odborná jazyková průprava II - angličtina • 25 %
PrF:BV202ZK Dějiny trestního práva • 25 %
PrF:BV203ZK Ekonomie • 25 %
PrF:BV204ZK Management • 25 %
PrF:BV401ZK Veřejné finance • 25 %
2. semestr
PrF:BZ207ZK Ústavní právo pro bakaláře • 97 %
PrF:BZ208K Občanské právo hmotné pro bakaláře I • 97 %
PrF:BZ209K Právní informatika • 87 %
PrF:BZ210ZK Základy správního práva • 77 %
PrF:BO205ZK Odborná jazyková průprava II - angličtina • 70 %
PrF:BV204ZK Management • 33 %
PrF:BV403ZK Sociální komunikace • 17 %
PrF:BV202ZK Dějiny trestního práva • 13 %
2. ročník
3. semestr
PrF:BZ304ZK Občanské právo hmotné pro bakaláře II • 86 %
PrF:BZ306ZK Základy finančního práva • 86 %
PrF:BZ305ZK Základy civilního procesu • 82 %
PrF:BZ308ZK Základy obchodního práva • 82 %
PrF:BO305K Vybrané problémy mezinárodního práva soukromého • 71 %
PrF:BV302ZK Vybrané kapitoly z psychologie práva • 32 %
PrF:BV103ZK Základy politického systému ČR • 25 %
PrF:BZ101ZK Právní nauka • 18 %
PrF:BV301ZK Vybrané kapitoly ze sociologie práva • 14 %
PrF:BZ210ZK Základy správního práva • 11 %
4. semestr
PrF:BZ405ZK Základy pracovního práva • 97 %
PrF:BZ402ZK Daně a správa daní • 95 %
PrF:BO405K Mezinárodní obchodní transakce I • 92 %
PrF:BZ404ZK Vnější ekonomické vztahy EU • 92 %
PrF:BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I • 87 %
PrF:BO407ZK Mezinárodní ekonomické právo • 84 %
PrF:BZ209K Právní informatika • 29 %
PrF:BO205ZK Odborná jazyková průprava II - angličtina • 16 %
PrF:BV603K Kontraktace v mezinárodním obchodě • 16 %
PrF:BV204ZK Management • 11 %
PrF:BZ210ZK Základy správního práva • 11 %
3. ročník
5. semestr
PrF:BZ506K Celní právo • 90 %
PrF:BO505ZK Mezinárodní soudnictví • 88 %
PrF:BO502ZK Mezinárodní obchodní transakce II • 83 %
PrF:BZ504ZK Úvod do trestního práva hmotného a procesního II • 81 %
PrF:BO506Z Diplomový seminář pro studenty oboru Mezinárodněprávní obchodní studia I • 77 %
PrF:BZ308ZK Základy obchodního práva • 15 %
6. semestr
PrF:BO604ZK Mezinárodní ochrana práv duševního vlastnictví • 87 %
PrF:BO605Z Diplomový seminář pro studenty oboru Mezinárodněprávní obchodní studia II • 83 %
PrF:BVO14 Mezinárodní ekonomické právo • 30 %
PrF:BV603K Kontraktace v mezinárodním obchodě • 23 %
PrF:BV203ZK Ekonomie • 13 %

Údaje byly předpočítány: 27. 2. 2021 11:32

Všechny obory fakulty