Mezinárodněprávní obchodní studia (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
PrF:BO505ZK Mezinárodní soudnictví • 96 %
PrF:BO502ZK Mezinárodní obchodní transakce II • 87 %
PrF:BZ506K Celní právo • 87 %
PrF:BZ504ZK Úvod do trestního práva hmotného a procesního II • 83 %
PrF:BO506Z Diplomový seminář pro studenty oboru Mezinárodněprávní obchodní studia I • 74 %
PrF:BO305K Vybrané problémy mezinárodního práva soukromého • 13 %
PrF:BZ305ZK Základy civilního procesu • 13 %
6. semestr
PrF:BO604ZK Mezinárodní ochrana práv duševního vlastnictví • 79 %
PrF:BO605Z Diplomový seminář pro studenty oboru Mezinárodněprávní obchodní studia II • 71 %
PrF:BV603K Kontraktace v mezinárodním obchodě • 33 %
PrF:BO506Z Diplomový seminář pro studenty oboru Mezinárodněprávní obchodní studia I • 21 %
PrF:BO407ZK Mezinárodní ekonomické právo • 13 %
PrF:BZ403K Úvod do trestního práva hmotného a procesního I • 13 %

Údaje byly předpočítány: 25. 6. 2022 11:39

Všechny obory fakulty