Jak byly údaje získány.

Právo informačních a komunikačních technologií (doktorské prezenční)

1. ročník
2. semestr
PrF:D2DIS02 Zahájení přípravy disertační práce II - rešerše odborné literatury • 100 %
PrF:D2DIS03 Zahájení přípravy disertační práce II - studium odborné literatury • 100 %
PrF:D2DIS04 Zahájení přípravy disertační práce II - recenze v odborném tisku v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci • 100 %
PrF:D2DIS05 Zahájení přípravy disertační práce II - diskusní příspěvek na vědecké konferenci, vědeckém semináři • 100 %
PrF:D2JAZ01 Angličtina II • 100 %
PrF:D2PED01 Pomocná pedagogická práce II • 100 %
PrF:D2PIT04 Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu II • 100 %
PrF:D2PIT05 Teorie práva informačních a komunikačních technologií II • 100 %
PrF:D2PIT06 eGovernment a eJustice II • 100 %
PrF:DPVP05 Příprava disertační práce - rešerše odborné literatury • 50 %
PrF:D2SVZ11 Základy vědecké práce II • 50 %
PrF:D3DIS06 Příprava disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 50 %
PrF:D3DIS07 Příprava disertační práce I - příprava tezí DP • 50 %
PrF:D3PED02 Pedagogická práce I • 50 %
PrF:D3PIT07 Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu III • 50 %
PrF:D3PIT08 Teorie práva informačních a komunikačních technologií III • 50 %
PrF:D3SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe I • 50 %
3. semestr
PrF:DPVP02 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR • 50 %
PrF:DPVP03 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sbor. v zahraničí (mimoSR) • 50 %
PrF:D3DIS06 Příprava disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 50 %
PrF:D3DIS07 Příprava disertační práce I - příprava tezí DP • 50 %
PrF:D3PED02 Pedagogická práce I • 50 %
PrF:D3PIT07 Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu III • 50 %
PrF:D3PIT08 Teorie práva informačních a komunikačních technologií III • 50 %
PrF:D3PIT09 Právo elektronického obchodu I • 50 %
PrF:D3SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe I • 50 %
PrF:D4DIS06 Příprava disertační práce II -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 50 %
PrF:D4DIS07 Příprava disertační práce II - příprava tezí DP • 50 %
PrF:D4PED02 Pedagogická práce II • 50 %
PrF:D4PIT10 Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu IV • 50 %
PrF:D4PIT11 Teorie práva informačních a komunikačních technologií IV • 50 %
PrF:D4PIT12 Právo elektronického obchodu II • 50 %
PrF:D4SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe II • 50 %
2. ročník
4. semestr
PrF:D4DIS06 Příprava disertační práce II -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 75 %
PrF:D4DIS07 Příprava disertační práce II - příprava tezí DP • 75 %
PrF:D4PED02 Pedagogická práce II • 75 %
PrF:D4PIT10 Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu IV • 75 %
PrF:D4PIT11 Teorie práva informačních a komunikačních technologií IV • 75 %
PrF:D4PIT12 Právo elektronického obchodu II • 75 %
PrF:D4SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe II • 75 %
PrF:D5DIS06 Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 50 %
PrF:D5DIS07 Příprava disertační práce III - příprava tezí DP • 50 %
PrF:D5PED02 Pedagogická práce III • 50 %
PrF:D5PIT13 Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu V • 50 %
PrF:D5PIT14 Teorie práva informačních a komunikačních technologií V • 50 %
PrF:D5PIT15 Právo elektronického obchodu III • 50 %
PrF:D5SVZ14 Právně teoretické myšlení I • 50 %
PrF:DPVP03 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sbor. v zahraničí (mimoSR) • 25 %
PrF:DPVP04 Příprava disertační práce - odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v zahraničí (mimo SR) • 25 %
PrF:DPVP10 Kurz základů vědecké práce • 25 %
PrF:D2DIS04 Zahájení přípravy disertační práce II - recenze v odborném tisku v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci • 25 %
PrF:D2SVZ11 Základy vědecké práce II • 25 %
PrF:D3PIT09 Právo elektronického obchodu I • 25 %
5. semestr
PrF:D5DIS06 Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 67 %
PrF:D5DIS07 Příprava disertační práce III - příprava tezí DP • 67 %
PrF:D5PED02 Pedagogická práce III • 67 %
PrF:D5PIT13 Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu V • 67 %
PrF:D5PIT14 Teorie práva informačních a komunikačních technologií V • 67 %
PrF:D5PIT15 Právo elektronického obchodu III • 67 %
PrF:D5SVZ14 Právně teoretické myšlení I • 67 %
3. ročník
6. semestr
PrF:D6DIS06 Příprava disertační práce IV -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D6DIS07 Příprava disertační práce IV - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D6PED02 Pedagogická práce IV • 100 %
PrF:D6PIT16 Ochrana informací v mezinárodním a evropském právu VI • 100 %
PrF:D6PIT17 Teorie práva informačních a komunikačních technologií VI • 100 %
PrF:D6PIT18 Právo elektronického obchodu IV • 100 %
PrF:D6SVZ14 Právně teoretické myšlení II • 100 %
PrF:DPVP02 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR • 33 %
PrF:MX004Z Praxe - Dobrovolnická činnost (Covid-19) • 33 %
7. semestr
PrF:D7DIS08 Disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D7DIS09 Disertační práce I - koncept • 100 %
PrF:DPVP02 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR • 50 %
4. ročník
8. semestr
PrF:DSDZ Státní doktorská zkouška • 100 %
PrF:D8DIS10 Disertační práce II • 100 %

Údaje byly předpočítány: 6. 3. 2021 11:33

Všechny obory fakulty